Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử

     

Người ta thường được sử dụng các chữ cái in hoa A, B, C, … để tại vị tên đến tập hợp. Thông thường, gồm hai giải pháp viết tập hợp là: LIỆT KÊ CÁC PHẦN TỬ của tập hợp, và CHỈ RA TÍNH CHẤT ĐẶC TRƯNG cho các bộ phận của tập hợp.

Bạn đang xem: Viết tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử


Video: giải pháp viết tập hợp bằng hai cách.

Hai phương pháp viết tập hợp

Cách 1: Liệt kê các bộ phận của tập hợp

Có thể viết (mô tả) một tập hợp bằng phương pháp liệt kê các phần tử của nó theo bố quy cầu sau:


Các phần tử của tập hợp được viết vào hai dấu ngoặc nhọn , bí quyết nhau do dấu chấm phẩy ” ; “Mỗi phần tử chỉ được viết một lần.Thứ từ liệt kê tùy ý.

Sau đây là một số bài xích tập ví dụ: (Các em hãy suy xét và tự giải, kế tiếp Click vào nút ĐÁP ÁN để tìm hiểu câu trả lời).


Lưu ý:

Một năm gồm bao gồm 4 quý:

Quý I có có: tháng Một, tháng Hai, mon Ba.Quý II tất cả có: mon Tư, tháng Năm, tháng Sáu.Quý III gồm có: mon Bảy, tháng Tám, tháng Chín.Quý IV có có: mon Mười, mon Mười Một, tháng Mười Hai.

Lưu ý

Trong trường đoản cú “NHA TRANG”, chữ A cùng chữ N lộ diện hai lần. Tuy nhiên, khi viết tập hợp, ta chỉ liệt kê bọn chúng một lần nhưng mà thôi.

Cách 2: Chỉ ra đặc thù đặc trưng mang lại các thành phần của tập hợp

Trong Câu hỏi 1 sinh hoạt trên, thay vì chưng liệt kê các bộ phận để viết tập đúng theo A, ta cũng có thể viết tập hòa hợp A bằng phương pháp nên đặc thù đặc trưng mang lại các bộ phận của tập phù hợp như sau:

A = n


Câu hỏi 5: đến D là tập hợp gồm các số tự nhiên và thoải mái lẻ và to hơn 30. Hãy viết tập hợp D bằng cách chỉ ra đặc thù đặc trưng mang đến các thành phần của tập hợp.


Câu hỏi 6: cho tập hợp E = 0; 2; 4; 6; 8. Hãy chỉ ra tính chất đặc trưng cho các thành phần của tập thích hợp E và viết tập phù hợp E theo phong cách này.


Ta thấy 0; 2; 4; 6; 8 là những số tự nhiên và thoải mái chẵn và nhỏ dại hơn 9. Đó cũng là đặc điểm đặc trưng mang lại các phần tử của tập đúng theo E.

Vậy: E = {x | x là số thoải mái và tự nhiên chẵn, x thắc mắc 7: mang lại tập phù hợp X = 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12.

a) Hãy kiểm soát xem trong những số: 5; 9; 2; 4; 13; 12, số nào là phần tử thuộc tập phù hợp X, số nào ko thuộc X.

b) gọi G là tập hợp các số tự nhiên và thoải mái chẵn nằm trong tập hòa hợp X. Hãy viết tập hòa hợp G theo nhị cách.*

Cách minh họa tập hợp bởi hình vẽ như vậy này được điện thoại tư vấn là biểu thứ Ven, vị nhà toán học tín đồ Anh Giôn Ven (John Venn, 1834 – 1923) đưa ra.

Xem thêm: Vip Ngôn Tình Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm, Gió Ấm Không Bằng Anh Thâm Tình

♫ bạn nên xem: Dạng bài tập về CÁCH VIẾT TẬP HỢP.

Bài tập áp dụng

Bài tập 1: Viết tập hợp các số tự nhiên và thoải mái lẻ nhỏ dại hơn 20.

Bài tập 2: Viết tập hợp những tháng (dương lịch) gồm 30 ngày.

Bài tập 3: Viết tập hợp những tháng của quý II cùng quý III.

Bài tập 4: mang đến tập đúng theo A gồm các số trường đoản cú nhiên nhỏ hơn 12.

a) Hãy viết tập đúng theo A bằng cách liệt kê các thành phần của nó.

b) hotline B là tập thích hợp gồm các số thoải mái và tự nhiên lẻ thuộc tập hòa hợp A. Hãy viết tập hòa hợp B.

c) Hãy viết tập hòa hợp C gồm các số thoải mái và tự nhiên có một chữ số trong tập thích hợp A.

d) Hãy tìm đông đảo số tự nhiên và thoải mái vừa nằm trong tập đúng theo B, vừa ở trong tập thích hợp C.

e) Hãy viết tập đúng theo E gồm những số thoải mái và tự nhiên thuộc tập hợp A và phân chia hết đến 3.

Bài tập 5: cho tập hợp X = 0; 3; 6; 9; 12. Hãy viết lại tập hòa hợp X bằng cách chỉ ra đặc điểm đặc trưng đến các thành phần của tập hợp.


Chia sẻ nếu như thấy hay:


Toán lớp 6

Tập đúng theo là gì? các ví dụ về tập hợp.


Bài viết mớiChuyên mụcChuyên mụcChọn chuyên mụcToán lớp 6(374)Toán lớp 7(3)Follow hoctronews.com

*