3 CON GIÁP TÌNH ĐỎ NHƯ SON, TỪ ĐẦU THÁNG 7 VẬN MAY TỚI TẤP