Trắc nghiệm sinh học 11 bài 2

     
Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Trắc nghiệm sinh học 11 bài 2

*Xem thêm: Ai Biết Gái Mất Trinh Đã Ngủ Bao Nhiêu Người Yêu Mất Trinh Là Chuyện Bình Thường

*

Chương 1: chuyển hóa vật hóa học và năng lượng bài bác 1: Sự hấp thụ nước cùng muối khoáng sống rễ bài 2: Vận chuyển các chất trong cây bài 3: Thoát hơi nước bài bác 4: Vai trò của những nguyên tố khoáng bài bác 5: dinh dưỡng nitơ làm việc thực đồ vật bài 6: bổ dưỡng nitơ nghỉ ngơi thực đồ dùng (tiếp theo) bài 7: Thực hành: thí nghiệm thoát khá nước cùng thí nghiệm về vai trò của phân bón bài 8: Quang hợp ở thực đồ gia dụng bài xích 9: Quang vừa lòng ở các nhóm thực đồ vật C3, C4 cùng CAM bài bác 10: Ảnh hưởng trọn của các nhân tố ngoại cảnh đến quang phù hợp bài 11: quang quẻ hợp và năng suất cây xanh bài 12: thở ở thực vật bài 15: tiêu hóa ở động vật hoang dã bài 16: tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) bài bác 17: hô hấp ở động vật hoang dã bài bác 18: Tuần hoàn máu bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo) bài bác 20: thăng bằng nội môi bài 22: Ôn tập chương 1 Chương 2: chạm màn hình bài bác 23: Hướng cồn bài 24: Ứng cồn bài xích 26: chạm màn hình ở động vật bài bác 27: chạm màn hình ở động vật (tiếp theo) bài 28: Điện gắng nghỉ bài xích 29: Điện thế vận động và sự lan truyền xung thần gớm bài 30: Truyền tin qua xináp bài bác 31: thói quen của động vật hoang dã bài bác 32: thói quen của động vật (tiếp theo) bài 33: Thực hành: xem phim về thói quen của động vật Chương 3: phát triển và trở nên tân tiến bài 34: Sinh trưởng sinh hoạt thực thiết bị bài bác 35: Hoocmôn thực thứ bài xích 36: cải tiến và phát triển ở thực vật bao gồm hoa bài xích 37: phát triển và cải cách và phát triển ở động vật bài xích 38: các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và cách tân và phát triển ở động vật bài 39: những nhân tố tác động đến sinh trưởng và cách tân và phát triển ở động vật hoang dã (tiếp theo) Chương 4: tạo thành bài bác 41: chế tạo ra vô tính nghỉ ngơi thực vật bài bác 42: tạo ra hữu tính sống thực đồ gia dụng bài 44: chế tạo vô tính ở động vật bài bác 45: sinh sản hữu tính ở động vật hoang dã bài xích 46: nguyên lý điều hòa tạo bài 47: Điều khiển chế tác ở động vật hoang dã và sinh đẻ bài bản ở người bài 48: Ôn tập chương 2, 3 với 4 Trắc Nghiệm Tổng vừa lòng Sinh học 11 (Có Đáp Án) Đề thi Sinh học 11 Đề thi Sinh học tập lớp 11 học tập kì 1
trang chủ Lớp 11 Sinh học tập Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 2 (có đáp án): Vận chuyển những chất vào cây
Trắc nghiệm Sinh học tập 11 bài bác 2 (có đáp án): Vận chuyển các chất trong cây

3887 lượt thi