Tổng hợp lý thuyết sinh học 10

     

Tổng hợp các bài Tóm tắt Lý thuyết Sinh học 10 cơ bản, tuyệt nhất. Seri các bài lý thuyết được những thầy cô Top lời giải biên soạn lại cầm lược theo nội dung sách giáo khoa giúp các bạn nắm vững nội dung kiến thức, qua đó học tốt hơn.

Bạn đang xem: Tổng hợp lý thuyết sinh học 10

Chúc những bạn học tốt!

MỤC LỤC LÝ THUYẾT SINH HỌC 10 ĐẦY ĐỦ NHẤT

Lý thuyết Sinh 10 bài 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống
Lý thuyết Sinh 10 bài 2. Những giới sinh vật
Lý thuyết Sinh 10 bài xích 3. Các nguyên tố hóa học cùng nước
Lý thuyết Sinh 10 bài 4. Cacbohiđrat với lipit
Lý thuyết Sinh 10 bài 5. Prôtêin
Lý thuyết Sinh 10 bài 6. Axit nuclêic
Lý thuyết Sinh 10 bài bác 7. Tế bào nhân sơ
Lý thuyết Sinh 10 bài 8. Tế bào nhân thực
Lý thuyết Sinh 10 bài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Lý thuyết Sinh 10 bài bác 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Lý thuyết Sinh 10 bài xích 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Lý thuyết Sinh 10 bài bác 13. Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Lý thuyết Sinh 10 bài bác 14. Enzim và vai trò của enzim trong quy trình chuyển hóa vật chất
Lý thuyết Sinh 10 bài xích 16. Hô hấp tế bào
Lý thuyết Sinh 10 bài xích 17. Quang hợp
Lý thuyết Sinh 10 bài xích 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Lý thuyết Sinh 10 bài bác 19. Giảm phân
Lý thuyết Sinh 10 bài 20. Thực hành: quan lại sát những kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
Lý thuyết Sinh 10 bài bác 21. Ôn tập phần sinh học tế bào
Lý thuyết Sinh 10 bài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất với năng lượng ở vi sinh vật
Lý thuyết Sinh 10 bài 23. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Lý thuyết Sinh 10 bài xích 24. Thực hành: Lên men etilic cùng lactic
Lý thuyết Sinh 10 bài 25. Sinh trưởng của vi sinh vật
Lý thuyết Sinh 10 bài bác 26. Sinh sản của vi sinh vật
Lý thuyết Sinh 10 bài bác 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Lý thuyết Sinh 10 bài 28. Thực hành: Quan giáp một số vi sinh vật
Lý thuyết Sinh 10 bài xích 29. Cấu trúc các loại virut
Lý thuyết Sinh 10 bài bác 30. Sự nhân lên của virut vào tế bào chủ
Lý thuyết Sinh 10 bài bác 31. Virut khiến bệnh, ứng dụng của virut trong thực tiễn
Lý thuyết Sinh 10 bài bác 32. Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
Lý thuyết Sinh 10 bài xích 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vật

Lý thuyết Sinh 10 bài bác 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

I. CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG

- Thế giới sinh vật được tổ chức theo thứ bậc chặt chẽ.

- Tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo phải mọi cơ thể sinh vật.

- các cấp tổ chức cơ bản của thế giới sống bao gồm: tế bào, cơ thể, quần thể, quần xã và hệ sinh thái.

II. ĐẶC ĐIỂM bình thường CỦA CÁC CẤP TỔ CHỨC SỐNG

1. Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc

- Nguyên tắc thứ bậc: tổ chức sống cấp dưới làm nền tảng để xây dựng bắt buộc tổ chức sống cấp trên.

- Đặc tính nổi trội: là đặc điểm nổi bật riêng của một cấp tổ chức được hình thành bởi sự tương tác giữa các bộ phận cấu tạo phải chúng. Đặc diểm này không thể bao gồm được ở cấp tổ chức nhỏ hơn.

- Những đặc điểm nổi trội đặc trưng mang lại thế giới sống: trao đổi chất cùng năng lượng, sinh trưởng với phát triển, sinh sản, cảm ứng, khả năng tự điều chỉnh cân bằng nội môi, tiến hóa mê say nghi với môi trường.

2. Hệ thống mở với tự điều chỉnh

- Hệ thống mở: Sinh vật ở mọi cấp độ tổ chức đều ko ngừng trao đổi chất cùng năng lượng với môi trường. Sinh vật không chỉ chịu sự tác động của môi trường ngoại giả góp phần làm biến đổi môi trường.

- Khả năng tự điều chỉnh của hệ thống sống nhằm đảm bảo duy trì và điều hòa cân bằng động vào hệ thống để tồn tại cùng phát triển.

3. Thế giới sống liên tục tiến hóa

- Sự sống tiếp diễn liên tục nhờ sự truyền tin tức trên ADN từ tế bào này lịch sự tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác.

- Nhờ sự kế thừa tin tức di truyền nên những sinh vật trên Trái Đất đều tất cả những đặc điểm chung.

- Nhưng do sinh vật luôn luôn có cơ chế phát sinh biến dị di truyền được tự nhiên chọn lọc đề xuất chúng luôn luôn tiến hóa nhằm ưng ý nghi với môi trường, ra đời thế giới sống đa dạng với phong phú.

Lý thuyết Sinh 10 bài 2. Các giới sinh vật

I. GIỚI VÀ HỆ THỐNG PHÂN LOẠI 5 GIỚI

1. Khái niệm giới

- Thế giới sinh vật được phân loại thành các đơn vị theo trình tự nhỏ dần: giới, ngành, lớp, bộ, họ, đưa ra (giống), loài.

- Giới trong sinh học là một đơn vị phân loại lớn nhất bao gồm các ngành sinh vật gồm chung những đặc điểm nhất định.

2. Hệ thống phân loại 5 giới

- Giới Khởi sinh.

- Giới Nguyên sinh.

- Giới Nấm.

- Giới Thực vật.

- Giới Động vật.

II. ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA MỖI GIỚI

1. Giới Khởi sinh (Monera)

- Gồm những sinh vật nhân sơ, kích thước nhỏ1 – 5μm(micrômet).

- Môi trường sống: trong đất, nước, không khí, trên cơ thể sinh vật khác.

- Phương thức sống: hoại sinh, kí sinh, một số gồm khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.

- Đại diện: vi khuẩn, vi sinh vật cổ (sống ở 00C – 1000C, độ muối 25%).

2. Giới Nguyên sinh (Protista)

- Sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, một số loài gồm diệp lục.

- Sống dị dưỡng (hoại sinh), hoặc tự dưỡng.

- Đại diện: tảo, nấm nhầy, động vật nguyên sinh (trùng đế giày, trùng biến hình).

Xem thêm: Soạn Văn Bản Bài Học Đường Đời Đầu Tiên (Tô Hoài) Sách Mới, Soạn Bài Bài Học Đường Đời Đầu Tiên (Hay Nhất)

3. Giới Nấm (Fungi)

- Sinh vật nhân thực, cơ thể đơn bào hoặc đa bào, cấu trúc dạng sợi, thành tế bào chứa kitin, không tồn tại lục lạp, lông, roi.

- Sống dị dưỡng: kí sinh, hoại sinh hoặc cộng sinh.

- Đại diện: nấm men, nấm sợi, nấm đảm, địa y.

4. Giới Thực vật (Plantae)

- Sinh vật nhân thực, cơ thể đa bào.

- Sinh vật tự dưỡng, sống cố định, tất cả khả năng quang đãng hợp, cảm ứng chậm.

- Đại diện: rêu, quyết trần, hạt trần, hạt kín.

5. Giới Động vật (Animalia)

- Sinh vật nhân thực, cơ thể đa bào.

- Sống dị dưỡng, tất cả khả năng di chuyển, khả năng phản ứng nhanh.

- Đại diện: ruột khoang, giun dẹp, giun tròn, giun đốt, thân mềm, chân khớp, động vật bao gồm xương sống.

Lý thuyết Sinh 10 bài 3. Các nguyên tố hóa học và nước

I. CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

- các nguyên tố hóa học cấu tạo cần thế giới sống với không sống.

- các nguyên tố C, H, O, N chiếm 96% khối lượng cơ thể sống.

- C là nguyên tố hóa học đặc biệt quan liêu trọng trong việc tạo đề nghị sự đa dạng của các đại phân tử hữu cơ.

- các nguyên tố hóa học nhất định tương tác với nhau theo quy luật lí hóa, hình thành cần sự sống với dẫn tới đặc tính sinh học nổi trội chỉ bao gồm ở thế giới sống.

1. Các nguyên tố đa lượng

- C, H, O, N, S, K… là những nguyên tố bao gồm lượng chứa lớn trong khối lượng khô của cơ thể.

- Vai trò: thâm nhập cấu tạo nên những đại phân tử hữu cơ như prôtêin, lipit, axit nuclêic…; là chất hóa học chính cấu tạo cần tế bào.

2. Nguyên tố vi lượng

- Fe, Cu, Mo, Bo, I… là những nguyên tố tất cả lượng chứa rất nhỏ vào khối lượng khô của tế bào.

- Vai trò: thâm nhập vào các quy trình sống cơ bản của tế bào như thâm nhập cấu tạo nên những enzim, vitamin.

II. NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC vào TẾ BÀO

1. Cấu trúc cùng đặc tính hóa lí của nước

a) Cấu trúc

- 1 nguyên tử ôxi kết hợp với 2 nguyên tử hiđrô bằng liên kết cộng hóa trị.

- Phân tử nước gồm hai đầu tích điện trái dấu vì đôi electron trong liên kết bị kéo lệch về phía ôxi.

b) Đặc tính

- Phân tử nước tất cả tính phân cực.

- Phân tử nước này hút phân tử nước kia.

- Phân tử nước hút các phân tử phân cực khác.

2. Sứ mệnh của nước đối với tế bào

- Là thành phần cấu tạo cần tế bào.

- Là dung môi hài hòa nhiều chất cần thiết.

- Là môi trường của các phản ứng sinh hóa.

- tham gia vào quá trình chuyển hóa vật chất để duy trì sự sống.