Thư Kỳ Mất "cái Ngàn Vàng" Vì Bị Ép Đóng Cảnh Nóng Thật 100%: Thủ Phạm Là Tên Trùm Khét Tiếng, Thù Lao Chỉ Có