Thông tư 13 bộ y tế về y tế học đường

     
Thông tứ liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT về công tác làm việc y tế ngôi trường học, gồm những: quy định về các đại lý vật chất, trang thiết bị, môi trường xung quanh học tập, chăm sóc y tế có tương quan tới sức mạnh của học sinh trong ngôi trường học.

Bạn đang xem: Thông tư 13 bộ y tế về y tế học đường

 

1. đảm bảo an toàn các đk về cung cấp thoát nước và dọn dẹp vệ sinh môi trường trong trường học

Đối với công trình xây dựng vệ sinh, Thông bốn liên tịch 13 điều khoản như sau:

- Về thiết kế:

+ Đối cùng với cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non: áp dụng tiêu chuẩn tại mục 5.2.7 và mục 5.5.8 của TCVN 3907:2011 kèm theo đưa ra quyết định 2585/QĐ-BKHCN;

+ Đối cùng với trường đái học; lớp tiểu học tập trong ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học cùng trong trường chăm biệt: áp dụng tiêu chuẩn tại mục 5.6.1, mục 5.6.2 cùng mục 5.6.3 TCVN 8793:2011 kèm theo đưa ra quyết định 2585/QĐ-BKHCN;

+ Đối với trường THCS; trường THPT; lớp THCS, lớp thpt trong trường phổ thông có khá nhiều cấp học cùng trong trường siêng biệt: vận dụng theo mục 5.6 của TCVN 8794:2011 kèm theo ra quyết định 2585/QĐ-BKHCN.

- Về điều kiện bảo vệ hợp vệ sinh nhà tiêu: áp dụng theo QCVN 01:2011/BYT theo Thông tư 27/2011/TT-BYT;

- ngoại trừ ra, Thông bốn liên tịch số 13/2016 của cục Y tế và Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo cách thức trường học tập phải có chỗ cọ tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch gần kề khuẩn khác.

2. đảm bảo các điều kiện về chống y tế, nhân viên cấp dưới y tế ngôi trường học

- Thông bốn liên tịch 13/2016/BYT-BGDĐT điều khoản trường học tập phải bao gồm phòng y tế riêng, bảo đảm diện tích, ngơi nghỉ vị trí dễ ợt cho công tác sơ cứu, cung cấp cứu và chăm sóc sức khỏe học tập sinh;

- chống y tế của các trường đái học, THCS, THPT, ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học, trường chăm biệt được trang bị về tối thiểu 01 nệm khám bệnh và lưu bệnh nhân, bàn làm cho việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bị thao tác làm việc thông thường, cân, thước đo, huyết áp kế, nhiệt độ kế, bảng chất vấn thị lực, cỗ nẹp chân, tay và một số thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cung cấp cứu và chăm lo sức khỏe học sinh theo đưa ra quyết định 1221/QĐ-BYT.

Mặt khác, theo Thông tư liên tịch số 13 năm 2016, đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non cần có các trang bị, dụng cụ trình độ chuyên môn và dung dịch thiết yếu phù hợp với lứa tuổi;

3. Tổ chức các chuyển động quản lý, bảo đảm an toàn và chăm sóc sức khỏe học tập sinh

- Theo đó, Thông tứ liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT quy định thực hiện kiểm tra sức mạnh vào đầu năm mới học để đánh giá tình trạng bồi bổ và mức độ khỏe: đo chiều cao, khối lượng đối cùng với trẻ bên dưới 36 mon tuổi; đo chiều cao, cân nặng nặng, máu áp, nhịp tim, thị lực đối với học sinh từ bỏ 36 tháng tuổi trở lên.

- Đo chiều cao, cân nặng nặng, ghi biểu đồ gia dụng tăng trưởng, quan sát và theo dõi sự cách tân và phát triển thể lực mang đến trẻ bên dưới 24 tháng tuổi hàng tháng một lần và cho trẻ nhỏ từ 24 tháng tuổi mang lại 6 tuổi từng quý một lần; theo dõi và quan sát chỉ số khối cơ thể (BMI) tối thiểu 02 lần/năm học để hỗ trợ tư vấn về dinh dưỡng phù hợp và hoạt động thể lực đối với học sinh phổ thông.

Ngoài ra, còn tổ chức các vận động khác cụ thể tại Thông bốn liên tịch số 13/2016 của BYT-BGDĐT.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 8 thời điểm năm 2012 của chủ yếu phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổ chức của bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyềnhạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo vàĐào tạo;

Căn cứ chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 mon 7 năm 2006 của Thủ tướng cơ quan chính phủ về việc bức tốc công tác ytế trong các trường học;

Bộ trưởng bộ Y tế và bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo ban hành Thông tư liên tịch khí cụ về công tác làm việc y tế trường học.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

1. Thông bốn liên tịch này chế độ vềcông tác y tế ngôi trường học, bao gồm: quy định về đại lý vật chất, trang thiết bị,môi trường học tập tập, quan tâm y tế có liên quan tới sức mạnh của học sinh trongtrường học.

2. Thông bốn liên tịch này áp dụng so với cơ sở giáo dục mầm non; trườngtiểu học; trườngtrung học tập cơ sở; ngôi trường trung học ít nhiều và trường phổ thông có không ít cấp học;trường siêng biệt không bao gồm trường dành cho người tàn tật, tàn tật vàtrường giáo dưỡng (sau đây điện thoại tư vấn tắt là ngôi trường học); cơ quan, tổ chức và cá nhâncó liên quan.

Điều 2. Giảithích trường đoản cú ngữ

Trong Thông bốn liên tịch này các từngữ dưới đây được phát âm như sau:

1. Lau chùi trường học tập là những điều kiệnbảo đảm về môi trường, cửa hàng vật hóa học trường, lớp, trangthiết bị, cơ chế vệ sinh dạy học, học tập, tập luyện thể dục, thể thao cùng chămsóc sức khỏe trong các trường học.

2. Bệnh, tật học mặt đường là phần đa bệnh,tật học viên mắc yêu cầu có liên quan đến điều kiện dọn dẹp và sắp xếp trường học không bảo đảm.

Điều 3. Gớm phíthực hiện

1. Nguồn ghê phí thực hiện công tácy tế trường học tập bao gồm:

a) Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp y tế,giáo dục và đào tạo và giảng dạy hằng năm theo phân cấp chi phí hiện hành của những đơn vị;

b) Nguồn bảo hiểm y tế học viên theoquy định hiện tại hành;

c) mối cung cấp tài trợ, hỗ trợ của những tổ chức, cá thể trong nước vànước bên cạnh theo hình thức của quy định và những nguồn thu phù hợp pháp khác.

2. Gớm phí triển khai cho công tác làm việc ytế trường học bắt buộc được sử dụng đúng mục đích, đúng cơ chế theo các quy định hiệnhành của nhà nước.

3. Vấn đề lập dự toán, chấp hành dựtoán với quyết toán kinh phí triển khai công tác y tế trường học được áp dụngtheo các quy định hiện nay hành.

Chương II

NỘI DUNG CỦACÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC

Điều 4. Bảo đảmcác đk về phòng học, bàn ghế, bảng viết, chiếu sáng, đồ nghịch trong trường học

1. Phòng học

a) Đối cùng với cơ sở giáo dục mầm non:đáp ứng yêu cầu kiến thiết áp dụng theo tiêu chuẩn chỉnh quy định trên mục 5.2 Tiêu chuẩnViệt nam (TCVN 3907: 2011) phát hành kèm theo đưa ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ngày23 tháng 8 năm 2011 của bộ trưởng cỗ Khoa học và technology về việc công bố tiêuchuẩn tổ quốc (sau đây hotline tắt là ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN);

b) Đối với trường đái học; lớp tiểuhọc vào trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học với trong trường chuyên biệt: đáp ứngyêu cầu thiết kế áp dụng theo tiêu chuẩn quy định tại mục 5.2 Tiêu chuẩn chỉnh ViệtNam (TCVN 8793: 2011) ban hành kèm theo ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

c) Đối với trường trung học cơ sở;trường trung học phổ thông; lớp trung học cơ sở, lớp trung học phổ quát trongtrường phổ thông có rất nhiều cấp học và trong ngôi trường chuyênbiệt: đáp ứng nhu cầu yêu cầu xây cất quy định tại mục 5.2 Tiêu chuẩn chỉnh Việt nam (TCVN 8794: 2011) phát hành kèm theo đưa ra quyết định số2585/QĐ-BKHCN .

2. Bàn ghế

a) Đối với cơ sở giáo dục mầm non:kích thước bàn ghế vận dụng theo Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN 1993) bàn ghế họcsinh mẫu giáo - Yêu mong chung;

b) Đối với trường đái học; ngôi trường trunghọc cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có rất nhiều cấp học; trườngchuyên biệt: form size bàn ghế vận dụng theo trả lời tại Thông tư liên tịch số26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16 mon 6 năm 2011 của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo- bộ Khoa học tập và technology - cỗ Y tế chỉ dẫn tiêu chuẩnbàn ghế học sinh trường tiểu học, ngôi trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học phổ thông.

3. Bảng phòng học đối với cấp học phổthông

a) các phòng học đề xuất trang bị bảngchống lóa; có greed color lá cây hoặc màu black (nếu viết bằng phấn trắng), màu sắc trắng(nếu viết bởi bút dạ);

b) Chiều rộng của bảng từ 1,2m - 1,5m, chiều nhiều năm bảng trường đoản cú 2,0m - 3,2m;

c) Bảng treo ở giữa tường, mép bên dưới bảngcách nền phòng học tập từ 0,65m - 0,80m so với trường tè học và từ 0,8m - 1,0m so với trường trung học các đại lý và trung học tập phổ thông, khoảng cáchtới mép bàn học sinh thứ nhất không nhỏ tuổi hơn 1,8m.

4. Chiếu sáng

a) Đối cùng với cơ sở giáo dục và đào tạo mầm mon:yêu cầu xây cất áp dụng theo lý lẽ tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN3907:2011) ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

b) Đối cùng với trường đái học; lớp tiểuhọc vào trường phổ thông có rất nhiều cấp học với trong trường chăm biệt: yêu cầuthiết kế vận dụng theo công cụ tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn chỉnh Việt nam giới (TCVN 8793:2011)ban hành kèm theo quyết định số2585/QĐ-BKHCN ;

c) Đối với ngôi trường trung học tập cơ sở; trường trung học phổ thông; lớp trung học cơ sở, lớp trung học tập phổ thôngtrong ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học cùng trong trường siêng biệt: yêu thương cầuthiết kế vận dụng theo giải pháp tại mục 6.2 của Tiêu chuẩn chỉnh Việt nam (TCVN8794:2011) ban hành kèm theo quyết định số2585/QĐ-BKHCN.

5. Đồ nghịch chotrẻ em trong trường học

Đồ nghịch cho trẻ em ở các trường họcphải bảo đảm theo biện pháp tại Thông tư số16/2011/TT-BGDĐT ngày 13 tháng bốn năm 2011của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra về việc trang bị, quản lý, thực hiện đồ chơitrẻ em trong công ty trường.

Điều 5. Bảo đảmcác điều kiện về cấp cho thoát nước cùng vệsinh môi trường xung quanh trong ngôi trường học

1. Bảo đảm an toàn nước uống, nước sinh hoạt

a) trường học cung cấp đủ nước uốngcho học sinh, về tối thiểu 0,5 lít về mùa hè, 0,3 lít về mùa đông cho một học tập sinhtrong một trong những buổi học;

b) ngôi trường học hỗ trợ đủ nước sinhhoạt cho học sinh, tối thiểu 4 lít mang lại một học viên trong một trong những buổi học; nếudùng khối hệ thống cấp nước bởi đường ống thì từng vòi thực hiện tối đa cho 200 họcsinh trong một buổi học;

c) Trường học có học viên nội trúcung cấp đủ nước ẩm thực ăn uống và sinh hoạt, tối thiểu 100 lít mang lại một học sinh trong24 giờ;

d) các trường học áp dụng nguồn nướctừ các cơ sở đầy đủ điều kiện cung cấp nước ẩm thực và nước sinh hoạt. Trường hợptrường học tập tự cung cấp nguồn nước thì chấtlượng phải bảo đảm tiêu chuẩn về nước siêu thị nhà hàng theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia(QCVN 01:2009/BYT) ban hành kèm theo Thông tứ số 04/2009/TT-BYT ngày 17 mon 6năm 2009 của bộ trưởng cỗ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về hóa học lượngnước ăn uống uống; về nước khoáng thiên nhiênvà nước uống đóng chai theo Quy chuẩn kỹ thuật non sông (QCVN 6 -1:2010/BYT)ban hành hẳn nhiên Thông bốn số 34/2010/TT-BYT ngày thứ 2 tháng 6 năm 2010 của Bộtrưởng cỗ Y tế phát hành quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc đối vớinước khoáng vạn vật thiên nhiên và nước uống đóngchai; về nước sinh sống theo Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật nước nhà (QCVN 02:2009/BYT) banhành tất nhiên Thông tứ số 05/2009/TT-BYT ngày 17 mon 6 năm 2009 của cục trưởngBộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật non sông về unique nước sinh hoạt.

2. Dự án công trình vệ sinh

a) Về thiết kế:

- Đối với cơ sởgiáo dục mầm non: yêu cầu xây dựng áp dụng theo tiêu chuẩn chỉnh quy định tại mục5.2.7 với mục 5.5.8 của Tiêu chuẩn Việt nam (TCVN3907:2011) phát hành kèm theo quyết định số 2585/QĐ-BKHCN ;

- Đối với trường tè học; lớp tè họctrong trường phổ thông có khá nhiều cấp học với trong trường chuyên biệt: yêu thương cầuthiết kế vận dụng theo tiêu chuẩn chỉnh quy định trên mục 5.6.1, mục 5.6.2 cùng mục 5.6.3của Tiêu chuẩn Việt phái mạnh (TCVN 8793:2011) phát hành kèm theo ra quyết định số2585/QĐ-BKHCN ;

- Đối với ngôi trường trung học tập cơ sở; trườngtrung học phổ thông; lớp trung học tập cơ sở,lớp trung học rộng lớn trong ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học cùng trong trườngchuyên biệt: yêu cầu xây cất áp dụng theo pháp luật tại mục 5.6 của Tiêu chuẩnViệt nam giới (TCVN 8794:2011) ban hành kèm theo ra quyết định số 2585/QĐ-BKHCN.

b) Về điều kiệnbảo đảm hợp dọn dẹp nhà tiêu: áp dụng theo Quy chuẩn chỉnh kỹ thuậtquốc gia (QCVN 01:2011/BYT) theo Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24 mon 6 năm2011 của cục trưởng bộ Y tế phát hành quy chuẩn kỹ thuật non sông về hố xí -Điều kiện đảm bảo an toàn hợp vệ sinh;

c) Trường học tập phải bao gồm chỗ rửa tay với nước sạch, xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn khác.

3. Thu lượm và xử trí chất thải

a) ngôi trường học yêu cầu có hệ thống cốngrãnh thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt,không để nước ứ đọng bao bọc trường lớp; có hệ thống thoát nước riêng biệt cho khu vực phòng thí nghiệm, cơsở thực hành, phòng y tế, đơn vị bếp, khu vực vệ sinh, khu nuôi động vật thí nghiệm;

b) những trường học vừa lòng đồng với những cơsở đủ đk thu gom, cách xử trí chất thải, rác thải sinh hoạt. Trường hòa hợp trườnghọc từ bỏ thu gom, cách xử lý thì phải đảm bảo theo điều khoản tại khoản 4, mục VII, phầnII của Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc (QCVN 07:2010/BYT) dọn dẹp vệ sinh phòng bệnh dịch truyềnnhiễm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân ban hành kèmtheo Thông tư số 46/2010/TT-BYT ngày 29 mon 12 năm 2010của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế ban hành “Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốcgia về dọn dẹp và sắp xếp phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thốnggiáo dục quốc dân” (sau đây hotline tắt là Thông tư số 46/2010/TT-BYT).

Điều 6. Bảo đảmcác đk về an ninh thực phẩm

1. Trường học có bếp ăn nội trú, bántrú

a) bảo vệ các điều kiện cơ sởvật hóa học về an toàn vệ sinh lương thực theo khoản 1, khoản 2, khoản3, mục VI với yêu cầu dọn dẹp và sắp xếp đối với vận động bảo quản, chế tao thực phẩmtheo khoản 5 của Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật nước nhà (QCVN 07:2010/BYT) phòng kháng bệnhtruyền nhiễm trong những cơ sở giáo dục đào tạo thuộc khối hệ thống giáo dục quốc dân ban hànhkèm theo Thông tứ số 46/2010/TT-BYT ;

b) phòng bếp ăn, nhà ăn uống (khu vực ăn uống),căng tin vào trường học bảo đảm theo phương pháp tại Điều 4 Thông tứ số30/2012/TT-BYT ngày thứ 5 tháng 12 năm 2012 của cục trưởng bộ Y tế phương pháp về điềukiện vệ sinh an ninh thực phẩm đối với cơ sở sale dịchvụ nạp năng lượng uống, sale thức nạp năng lượng đường phố;

c) Đối với người làm việc tại nhà ăn,bếp ăn trong trường học tập phải đảm bảo an toàn các yêu ước về sức mạnh theo mức sử dụng tạiThông tứ số 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của bộ trưởng bộ Y tế quy địnhvề điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanhthực phẩm.

2. Đối với các trường học không có bếpăn nội trú, buôn bán trú cam kết hợp đồng với những cơ sở gồm giấy ghi nhận cơ sở đủ điềukiện bình yên thực phẩm để cung ứng thức ăn cho học tập sinh;căng tin của phòng trường phải bảo đảm an toàn yêu ước tại điểm bkhoản 1 Điều này.

Điều 7. Bảo đảmmôi trường thực thi cơ chế và xây dựng những mối quan hệ xã hội vào trườnghọc, liên kết cộng đồng

1. Ban chăm lo sức khỏe học viên cóphân công trách nhiệm cụ thể cho những thành viên và tổ chức họp tối thiểu 01 lần/họckỳ.

2. Tiến hành các thiết yếu sách, quy địnhvà chế độ âu yếm sức khỏe học sinh trong trường học.

3. Kiến thiết mốiquan hệ giỏi giữa thầy cô giáo với học viên và học viên với học tập sinh; xây dựng môi trường xung quanh trường học lành mạnh, không khác nhau đốixử, ko bạo lực.

4. Thành lập mối contact giữa ngôi trường họcvới mái ấm gia đình và xã hội để góp đỡ, hỗ trợ quan tâm sức khỏe học sinh.

Điều 8. Bảo đảmcác điều kiện về chống y tế, nhân viên y tế trường học

1. Chống y tế ngôi trường học

a) Trường học tập phải bao gồm phòng y tếriêng, bảo đảm diện tích, ở vị trí tiện lợi cho công tác làm việc sơ cứu, cung cấp cứu vàchăm sóc sức mạnh học sinh;

b) phòng y tế của những trường tiểu học,trung học tập cơ sở, trung học tập phổ thông, trường phổ thông có không ít cấp học, trườngchuyên biệt được trang bị tối thiểu 01giường khám căn bệnh và lưu bệnh dịch nhân, bàn làm việc, ghế, tủ đựng dụng cụ, thiết bịlàm câu hỏi thông thường, cân, thước đo, huyết áp kế, nhiệt độ kế, bảng chất vấn thịlực, cỗ nẹp chân, tay và một vài thuốc rất cần thiết phục vụcho công tác sơ cung cấp cứu và âu yếm sức khỏe học viên theo nguyên tắc tại Quyết địnhsố 1221/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2008 của cục trưởng bộ Y tế phát hành danh mụctrang thiết bị, thuốc cần thiết dùng trong phòng y tế học đường của những trườngtiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học.Đối với những cơ sở giáo dục và đào tạo mầm non cần phải có các trang bị, dụng cụ trình độ chuyên môn vàthuốc thiết yếu phù hợp với lứa tuổi;

c) gồm sổ khám bệnh theo mẫu mã A1/YTCS lý lẽ tại Thông tứ 27/2014/TT-BYT ngày 14 mon 8 năm 2014 củaBộ trưởng cỗ Y tế quy định hệ thống biểu chủng loại thống kê y tế áp dụng so với các khám đa khoa tuyến tỉnh, huyện, xã; sổ theo dõi sức mạnh họcsinh theo chủng loại số 01 và sổ theo dõi tổng hợptình trạng mức độ khỏe học viên theo chủng loại số 02 quyđịnh tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông bốn liên tịch này.

2. Nhân viên y tế trường học

a) nhân viên cấp dưới y tế trường học yêu cầu cótrình độ trình độ từ bác sĩ trung cấp cho trở lên. Căn cứ đk thực tiễn tại địaphương, các trường học bố trí nhân viên y tế trường học đáp ứng nhu cầu quy định trên Điểmnày hoặc ký kết hợp đồng với Trạm Y tế xã, phường, thị xã (sau đây điện thoại tư vấn tắt là Trạm Y tế xã) hoặc cơ sở khám bệnh, trị bệnhtừ vẻ ngoài phòng khám đa khoa trở lên để âu yếm sức khỏe học tập sinh;

b) nhân viên cấp dưới y tế trường học đề xuất đượcthường xuyên cập nhật kiến thức trình độ y tế trải qua các vẻ ngoài hội thảo,tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn do ngành Y tế, ngành Giáo dụctổ chức để thực hiện được các nhiệm vụ quy định;

c) nhân viên cấp dưới y tế trường học gồm nhiệmvụ tham mưu, tổ chức triển khai theo hiện tượng tại Điều 9, Điều 10 và các nhiệm vụ khác bởi vì Lãnh đạo trường học phân công.

Điều 9. Tổ chứccác vận động quản lý, bảo vệ và quan tâm sức khỏe học sinh

1. Thực hiện kiểm tra sức mạnh vào đầu năm mới học để nhận xét tình trạng dinh dưỡngvà sức khỏe: đo chiều cao, khối lượng đối cùng với trẻ dưới 36 tháng tuổi; đo chiềucao, cân nặng, tiết áp, nhịp tim, thị lực đối với học sinh tự 36 tháng tuổi trở lên.

2. Đo chiều cao, cân nặng nặng, ghi biểu đồtăng trưởng, quan sát và theo dõi sự trở nên tân tiến thể lực đến trẻ dưới 24 tháng tuổi mỗitháng một lần cùng cho trẻ em từ 24 mon tuổi cho 6 tuổi mỗiquý một lần; theo dõi và quan sát chỉ số khối khung hình (BMI) ít nhất 02 lần/năm học tập để tứ vấnvề dinh dưỡng phù hợp và chuyển động thể lực đối với học sinhphổ thông.

3. Thường xuyên theo dõi sức khỏe họcsinh, phân phát hiện giảm thị lực, cong vẹo cột sống, bệnh dịch răng miệng, náo loạn sứckhỏe tâm thần và những bệnh tật khác nhằm xử trí, chuyển đếncơ sở thăm khám bệnh, chữa bệnh theo công cụ và áp dụng cơ chế học tập, rèn luyệnphù phù hợp với tình trạng sức khỏe.

4. Phối phù hợp với các cửa hàng y tế bao gồm đủđiều khiếu nại để tổ chức khám, điều trị theocác chăm khoa đến học sinh.

5. Sơ cứu, cung cấp cứu theo nguyên lý hiệnhành của bộ Y tế.

6. Tư vấn cho học tập sinh, giáo viên,cha mẹ hoặc tín đồ giám hộ của học viên về những vấn đề liên quan đến căn bệnh tật,phát triển thể hóa học và lòng tin của học tập sinh; lí giải cho học sinh biết tựchăm sóc sức khỏe; trường đúng theo trong trường học tập có học viên khuyết tật thì tư vấn,hỗ trợ cho học sinh khuyết tật hòa nhập.

7. Gợi ý tổchức bữa ăn học đường bảo đảm an toàn dinh dưỡng hòa hợp lý, đa dạng mẫu mã thực phẩm, cân xứng vớiđối tượng và lứa tuổi đối với các trườngcó học sinh nội trú, bán trú.

8. Phối hợp với cơ sở y tế địa phươngtrong việc tổ chức những chiến dịch tiêm chủng,uống vắc xin phòng bệnh dịch cho học tập sinh.

9. Thông tin định kỳ buổi tối thiểu 01 lần/nămhọc với khi quan trọng về tình hình sức khỏecủa học sinh cho bố mẹ hoặc fan giám hộ của học sinh. Nhân viên cấp dưới y tế trườnghọc đánh giá tình trạng mức độ khỏe học viên vào cuối mỗi cấphọc để triển khai căn cứ theo dõi sức mạnh ở cấp học tiếp theo.

10. Lập cùng ghi chép vào sổ xét nghiệm bệnh,sổ theo dõi sức khỏe học sinh, sổ theo dõi tổng đúng theo tình trạng sức mạnh họcsinh.

11. Liên tiếp kiểm tra, giám sátcác đk học tập, vệ sinh trường lớp, an toàn thực phẩm, cung cấp nước uống,xà phòng rửa tay. Chủ động triển khai những biện pháp và chế độ vệ sinh phòng, chốngdịch theo mức sử dụng tại Thông tư số 46/2010/TT-BYT và những hướng dẫn khác của cơquan y tế.

12. Tổ chức triển khai những chươngtrình y tế, phong trào lau chùi phòng bệnh, bức tốc hoạt động thể lực, bồi bổ hợp lý, xây dựng môi trường thiên nhiên không khói thuốc lá, không sử dụng đồ uốngcó cồn và những chất tạo nghiện.

Điều 10. Tổ chứccác vận động truyền thông, giáo dục đào tạo sức khỏe

1. Biên soạn, sử dụng các tài liệutruyền thông giáo dục sức mạnh với nội dung phù hợp với từng nhóm đối tượng vàđiều kiện cụ thể của từng địa phương.

2. Tổ chức triển khai truyền thông, giáo dục sứckhỏe cho học sinh và cha mẹ hoặc người giám hộ về những biệnpháp phòng phòng dịch, căn bệnh truyền nhiễm; phòng kháng ngộ độc thực phẩm; dinhdưỡng hòa hợp lý; hoạt động thể lực; phòng chống mối đe dọa của thuốc lá; phòng chống tai hại của rượu, bia; phòng chống bệnh, tật học tập đường; siêng sócrăng miệng; phòng chống những bệnh về mắt; phòng chống tai nạn thương tích cùng cácchiến dịch truyền thông, giáo dục khác tương quan đến công tác y tế trường họcdo bộ Y tế, Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo phát động.

3. Lồng ghép những nội dung giáo dục đào tạo sứckhỏe, phòng chống căn bệnh tật trong các giờ giảng.

4. Tổ chức triển khai cho học sinh thực hành cáchành vi lau chùi và vệ sinh cá nhân, lau chùi và vệ sinh môi trường, phòng kháng dịch, dịch truyền nhiễm;phòng chống ngộ độc thực phẩm; dinh dưỡnghợp lý; vận động thể lực; chống chống mối đe dọa củathuốc lá; phòng chống tác hại của rượu, bia; phòng phòng bệnh, tật học tập đường;chăm sóc răng miệng; chống chống các bệnh về mắt; chống chống tai nạn thương tâm thươngtích thông qua các hình thức, quy mô phù hợp.

Điều 11. Thốngkê báo cáo và đánh giá về công tác làm việc y tế ngôi trường học

1. Báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất

a) Thực hiện báo cáo định kỳ hoạt độngy tế trong năm học lừ đừ nhất vào trong ngày 30 mon 5 theo mẫubáo cáo phương pháp tại Phụ lục số 02 phát hành kèmtheo Thông bốn liên tịch này về Trạm Y tế xóm trên địa bàn, Phòng giáo dục đào tạo và Đàotạo, Sở giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất theo phân cấp quản lý;

b) Thực hiện report đột xuất theoyêu ước của cơ quan thống trị cấp trên.

2. Đánh giá công tác y tế ngôi trường học

Các trường học tự tổ chức nhận xét kếtquả thực hiện công tác y tế trường học vào thời gian cuối mỗi năm học:Cơ sở giáo dục đào tạo mầm non reviews theo mẫu phương tiện tại Phụlục số 03 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này; trường đái học, trunghọc cơ sở, trung học phổ thông, ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học, trườngchuyên biệt nhận xét theo mẫu chế độ tại Phụ lục số 04 phát hành kèm theo Thông tư liên tịchnày.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Trách nhiệmcủa trường học

1. Tổ chức triển khai triển khai triển khai đầy đủcác câu chữ về y tế trường học được phép tắc tại Thông tứ liên tịch này.

2. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và đo lường việcthực hiện các nhiệm vụ y tế trường học.

3. Bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, trangthiết bị, dung dịch cho nhân viên y tế trường học tập thực hiệnnhiệm vụ.

4. Đề xuất với cơ quan có thẩm quyềnđể đảm bảo an toàn nhân lực thực hiện công tác y tế trường học.

5. Khiếu nại toàn Ban chăm lo sức khỏe mạnh họcsinh, trưởng phòng ban là thay mặt đại diện Ban giám hiệu, Phó trưởng ban là Trạm trưởng TrạmY tế xã, ủy viên sở tại là nhân viên cấp dưới y tế ngôi trường học, các ủy viên không giống làgiáo viên giáo dục và đào tạo thể chất, Tổng phụ trách Đội (đối với cơ sở giáo dục tiểu học cùng trung học tập cơ sở), đạidiện Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh, Hội Chữ thập đỏ ngôi trường học, Ban đạidiện cha mẹ học sinh.

6. Trong trường hợp tất cả quy hoạch, xâydựng mới, cải tạo, sửa chữa thay thế trường học, bán buôn trang thiết bị, đồ dùng học tập,đồ đùa trẻ em, thuốc, trang sản phẩm y tế nên thực hiệnhoặc tham vấn với cơ quan bao gồm thẩm quyền tiến hành theo những quy chuẩn, tiêu chuẩnhiện hành.

Xem thêm: Không Có Tử Cung Bẩm Sinh Do Không Có Tử Cung, Vô Sinh Do Không Có Tử Cung

Điều 13. Tráchnhiệm của Trạm Y tế xã

1. Xây cất kế hoạch hoạt động y tếtrường học trong kế hoạch hoạt động chung của Trạm Y tế xã hàng năm.

2. Cắt cử cán bộ theo dõi công tácy tế trường học; cung cấp chuyên môn chuyên môn để thực hiện quy định tại Thông tưliên tịch này.

3. Tiến hành việc thống kê, báo cáo kếtquả chuyển động y tế trường học theo quy định.

Điều 14. Tráchnhiệm ở trong nhà Giáo dục và Đào tạo, Sở giáo dục và Đào tạo

1. Phối phù hợp với ngành Y tế địa phươngtham mưu cùng với Ủy ban nhân dân các cấp trong việc lập kế hoạch, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác y tế trường họctrên địa bàn.

2. Đôn đốc, đo lường và thanh tra, kiểmtra các trường học tập trong việc tiến hành các ngôn từ về công tác y tế trường họctheo khí cụ tại Thông tứ liên tịch này.

3. Phối hợp với ngành Y tế trong côngtác đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên y tế ngôi trường học.

4. Phối hợp với ngành Y tế địa phươnghằng năm thực hiện tổng kết, review công tác y tế trường học tập trên địa bàn.

5. Triển khai việc thống kê, report kếtquả hoạt động y tế trường học tập theo quy định.

6. Bài toán tuyển dụng nhân viên y tế trườnghọc phải tiến hành theo các quy định của những cơ quan gồm thẩm quyền.

7. Vào trường hợp bao gồm quy hoạch, xâydựng mới, cải tạo, thay thế sửa chữa trường học, bán buôn trang thiết bị, đồ dùng học tập,đồ chơi trẻ em, thuốc, trang sản phẩm công nghệ y tế phải triển khai hoặc tham mưu với cơquan tất cả thẩm quyền tiến hành theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn chỉnh hiện hành

Điều 15. Tráchnhiệm của Trung vai trung phong Y tế huyện, Trung chổ chính giữa Y tế dự trữ tỉnh với Sở Y tế

1. Chủ trì và phối hợp với cơ quan cai quản giáo dục tham mưu đến Ủy ban nhân dân các cấp trong việc lập kế hoạch,tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác y tế trường học tập trên địa phận theo phân cấp.

2. Phối phù hợp với cơ quan làm chủ giáodục tổ chức triển khai đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng trình độ nghiệpvụ về công tác y tế trường học; hỗ trợchuyên môn nhiệm vụ cho nhân viên cấp dưới y tế trường học; hướng dẫn tiến hành quảnlý, chuyên sóc, đảm bảo sức khỏe học tập sinh, truyền thông giáo dục mức độ khỏe.

3. Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giámsát các điều kiện lau chùi và vệ sinh trường học, lau chùi môi trường, phòng chống dịch bệnh,chăm sóc, thống trị sức khỏe học viên và những nội dung công tác làm việc y tế trường họckhác theo phân cấp.

4. Thực hiện việc thống kê, báo cáo kếtquả hoạt động y tế trường học tập theo quy định.

Điều 16. Tráchnhiệm của những đơn vị trực thuộc cỗ Y tế và Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo

1. Viên Y tế dự trữ là ban ngành đầu mốicủa cỗ Y tế; Vụ công tác học sinh, sinh viên là cơ quan đầu mối của cục Giáo dụcvà Đào tạo ra trong việc triển khai các nội dung của Thông bốn liên tịch này.

2. Căn cứ công dụng nhiệm vụ của đối chọi vị, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thựchiện và report công tác y tế trường học theo công dụng nhiệm vụ được giao.

Điều 17. Tráchnhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

1. Từng năm phê duyệt planer về hoạtđộng y tế trường học của địa phương; chủ động chi tiêu kinh phí, nguồn nhân lực,cơ sở vật chất bảo đảm tổ chức thực hiện xuất sắc công tác y tế trường học tập trên địabàn.

2. Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác y tếtrường học các cấp hoặc bổ sung nhiệm vụ về y tế ngôi trường học mang lại Ban âu yếm sứckhỏe nhân dân thuộc cấp. Trưởng ban là chỉ đạo Ủyban nhân dân, Phó trưởng phòng ban thường trực là chỉ đạo ngành Giáo dục, Phótrưởng ban trình độ chuyên môn là lãnh đạo ngành Y tế, những ủy viên là chỉ đạo ngành Tàichính, Nội vụ, planer và đầu tư, bảo hiểm xã hội, Trung chổ chính giữa Y tế dự trữ tỉnh, huyện và những ban ngành, đoàn thểliên quan. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho những thành viên Ban chỉ huy theo chứcnăng nhiệm vụ.

3. Huy động các nguồn lực, nâng cấpcơ sở trang bị chất, cải thiện môi trường, đk học tập, điều kiện chăm sóc sứckhỏe trong số trường học tập trên địa bàn theo quy định.

4. Chỉ huy các ngành phối hợp, thamgia triển khai các văn bản về công tác y tế trường học tập trên địa bàn.

5. Trong quy hoạch, xây dựng, cải tạo,sửa chữa trường học, bán buôn trang thiết bị, đồ dùng học tập, trang vật dụng ytế, căn cứ những quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành nhằm phê chăm nom và chỉ đạo thực hiện.

6. Có cơ chế đãi ngộ đặc thù của địaphương nhằm thu hút hàng ngũ cán bộ làm công tác làm việc y tế trường học.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 18. Điềukhoản tham chiếu

Trong ngôi trường hợp các văn bản tham chiếutrong văn phiên bản này gồm sự sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay thế sửa chữa thìthực hiện tại theo pháp luật tại văn bạn dạng mới.

Điều 19. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lựctừ ngày 30 tháng 6 năm 2016.

2. Điều 4 của luật pháp về hoạt độngy tế trong số cơ sở giáo dục đào tạo mầm non ban hành kèm theo ra quyết định số58/2008/QĐ-BGDĐT ngày 17 mon 10 năm 2008 của cục trưởng BộGiáo dục và Đào tạo; Điều 4 của nguyên tắc về vận động y tếtrong các trường tiểu học, trung học cơ sở, trường trung học ít nhiều và trườngphổ thông có rất nhiều cấp học phát hành kèm theo ra quyết định số 73/2007/QĐ-BGDĐT ngày thứ tư tháng 12 trong năm 2007 của Bộtrưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; đưa ra quyết định số1221/2000/QĐ-BYT ngày 18 tháng bốn năm 2000 mức sử dụng về vệ sinh trường học tập của Bộtrưởng bộ Y tế; Thông tư liên tịch số 18/2011/TTLT-BGDĐT-BYTngày 28 tháng bốn năm 2011 quy định các nội dung reviews công tác y tế tại cáctrường tiểu học, ngôi trường trung học cơ sở, ngôi trường trung họcphổ thông cùng trường phổ thông có khá nhiều cấp học của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo và BộY tế; Thông tứ liên tịch số 22/2013/TTLT-BGDĐT-BYT ngày 18 tháng 6 năm 2013 quyđịnh nội dung reviews công tác y tế tại những cơ sở giáo dục đào tạo mầm non của bộ trưởngBộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo và bộ trưởng Bộ Y tế; những nội dung quy định tương quan đếnhướng dẫn vận động công tác y tế ngôi trường học đối với các trường thiếu nhi và phổthông trên Thông bốn liên tịch số 03/2000/TTLT-BYT-BGDĐT ngày thứ nhất tháng 3 năm 2000hướng dẫn triển khai công tác y tế trường học của cục Y tế với Bộ giáo dục và đào tạo và Đàotạo bị bãi bỏ kể từ ngày Thông bốn liên tịch này có hiệu lực.

Điều 20. Điềukhoản chuyển tiếp

Đối với các trường học hiện giờ đangsử dụng cùng vận hành, rất cần được xây dựng quãng thời gian để bảo đảm các yêu ước về quyhoạch, thiết kế, xây dừng theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn chỉnh hiện hành trước ngày01 tháng 01 năm 2020.

Trong quy trình thực hiện, nếu có vấnđề tạo nên hoặc cực nhọc khăn, vướng mắc, ý kiến đề xuất phản ánh về Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên (Vụ công tác làm việc học sinh, sinh viên) và bộ Y tế (Cục Y tế dự phòng)để liên bộ xem xét, giải quyết./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thị Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ THỨ TRƯỞNG Nguyễn Thanh Long

Nơi nhận:- Văn phòng chủ tịch nước;- văn phòng công sở Quốc hội và các UB của Quốc hội;- Ban Tuyên giáo Trung ương;- văn phòng Chínhphủ: Cổng thông tin điện tử bao gồm phủ,Công báo;- bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);- bộ trưởng Bộ GD&ĐT(để báo cáo);- các Bộ, cơ sở ngang bộ, cơ sở thuộc chủ yếu phủ;- truy thuế kiểm toán nhà nước;- UBTW chiến trận tổ quốc Việt Nam;- cục KTVBQPPL (Bộ tứ pháp);- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương;- các Vụ, Cục, Thanh tra, văn phòng thuộc cỗ GD&ĐT, cỗ YT;- những sở GD&ĐT, sở Y tế;- Cổng TTĐT: cỗ GD&ĐT, cỗ YT;- Lưu: VT, PC, CTHSSV (BGDĐT), VT, PC, YTDP (BYT).

DANH MỤC

CÁC PHỤ LỤC(Ban hành tất nhiên Thông bốn liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 22 mon 5 năm2016 quy định công tác làm việc y tế trường học của bộ trưởng cỗ Y tế và bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo)

Phụ lục 01. Mẫusổ theo dõi sức khỏe học sinh và chủng loại sổ theo dõi và quan sát tổnghợp tình trạng sức mạnh học sinh

Mẫu 01. Sổ theodõi sức mạnh học sinh

Sổ theo dõi sức khỏe học sinh được intrên khổ giấy A5 (14,8cm x 21cm), ngôi trường học căn cứ vào tuổi học sinh để lựa lựa chọn 1 trong những mẫu sổ bên dưới đây:

- Sổ theo dõi sức khỏe học viên dànhcho trẻ con từ 3 mon tuổi mang lại

- Sổ theo dõi sức khỏe học sinh dànhcho học viên từ lớp 1 đi học 5

- Sổ quan sát và theo dõi sức khỏe học viên dànhcho học sinh từ lớp 6 đến lớp 9

- Sổ theo dõi và quan sát sức khỏe học viên dànhcho học viên từ lớp 10 tới trường 12

Mẫu 02. Sổ theodõi tổng hòa hợp tình trạng sức khỏe học sinh

Phụ lục 02. Mẫubáo cáo công tác làm việc y tế trường học

Phụ lục 03. Mẫuđánh giá công tác làm việc y tế trường học áp dụng cho cơ sở giáo dục đào tạo mầm non

Phụ lục 04. Mẫuđánh giá công tác y tế trường học tập áp dụng cho những cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông

Khổ giấy A5 (14,8cm x 21cm)

Phụ lục 01

MẪU 01. SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

(Banhành dĩ nhiên Thông bốn liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐTngày 12 tháng 5 năm năm nhâm thìn quy định công tác y tếtrường học của bộ trưởng bộ Y tế và bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo)

Bìasổ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - niềm hạnh phúc ---------------

SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE HỌC SINH

Họ và tên (chữ in hoa) …………..………... Nam giới □ nữ □

Ngày mon năm sinh: ……/………/………………………

Trường ……………………………………...……………….

Xã/phường/huyện/quận ………………….……………….

Tỉnh/thành phố ……………………………………………..

Dành cho học sinh cơ sở giáo dục đào tạo mầm non (3 tháng tuổi đến

(Sổ này được sử dụng trong suốt cấp học, khi học viên chuyển trường buộc phải mang theo để thường xuyên được quan sát và theo dõi sức khỏe)

(Trangnày sẽ được in vào khía cạnh sau trang bìa)

PHẦN I - THÔNG TIN CHUNG

(Phầnnày do cha, mẹ học viên tự điền)

1. Họ cùng tên học viên (chữ in hoa)…………………………….……………………….. Phái mạnh □ phụ nữ □

2. Tháng ngày năm sinh: ............/………./…………..

3. Họ và tên bố hoặcngười giám hộ: .......................................................................................

Nghề nghiệp …………………………….. Số điện thoại liên lạc.....................................................

Chỗ ở hiện tại tại:........................................................................................................................

4. Họ với tên bà mẹ hoặc bạn giám hộ:......................................................................................

Nghề nghiệp ……………………………… Số điện thoại thông minh liên lạc ...................................................

Chỗ ở hiện nay tại:........................................................................................................................

5. Bé thứ mấy: …………………………….. Tổng số bé trong gia đình: .....................................

6. Tiểu sử từ trước sức khỏe bạn dạng thân:..................................................................................................

a) Sản khoa:

- Bình thường□

- không bình thường: Đẻ thiếu mon □Đẻ thừa tháng □ Đẻcó can thiệp □ Đẻ ngạt □

- bà bầu bị căn bệnh trong thời kỳ có thai(nếu bao gồm cần ghi rõ tên bệnh:..............................................

...............................................................................................................................................

b) lịch sử từ trước bệnh/tật: Hen □ Động ghê □ dị ứng □ Tim bẩm sinh □

c) Tiêm chủng:

STT

Loại vắc xin

Tình trạng tiêm/uống vắc xin

Không

Không lưu giữ rõ

1

BCG

2

Bạch hầu, ho gà, uốn nắn ván

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

3

Bại liệt

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

4

Viêm gan B

Sơ sinh

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

5

Sởi

6

Viêm não Nhật phiên bản B

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

7

…..

d) lúc này có đã điều trị bị bệnh gì không? ví như có, ghi rõ tên bệnh dịch và liệt kê cácthuốc đã dùng:

...............................................................................................................................................

7. Vậy đổi add chỗ ngơi nghỉ hoặc số điệnthoại (nếu có) ................................................................

...............................................................................................................................................

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày dành riêng cho học sinh

PHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học thực hiện)

1. Theo dõi về thể lực (mỗi tháng/lần)

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Tháng …./……

Nhân viên y tế trường học (NVYTTH) ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Tháng …./……

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Chiều cao: ………m;

Cân nặng: ………kg;

Đánh giá tình trạng DD:

- bình thường □

- Suy DD □

- quá cân mập ú □

Đánh giá chứng trạng DD:

- thông thường □

- Suy DD □

- quá cân béo tròn □

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày giành cho học sinh ≥ 24 mon tuổi đếnPHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học tập thực hiện)

1. Theo dõi và quan sát về thể lực (Lần I - đầu năm học, Lần II- giữa năm học, Lần III - cuốinăm học)

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

Nhân viên y tế ngôi trường học

(NVYTTH) ký, ghi rõ chúng ta tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- vượt cân mập mạp □

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- quá cân bụ bẫm □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- thừa cân mập mạp □

TRƯỜNG: ...............................................................................................................................

HỌ TÊN HỌC SINH .................................................................................................................

(Phầnnày giành riêng cho học sinh ≥ 36 tháng tuổi đếnPHẦN2- THEO DÕI SỨC KHỎE

(Donhân viên y tế trường học tập thực hiện)

1. Theo dõi và quan sát về thể lực (Lần I - đầu năm học, Lần II- thân năm học, Lần III - cuốinăm học)

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- vượt cân mập ú □

Huyết áp: trung ương trương ……./mgHg trung tâm thu ……/mgHg

Nhịp tim: ……….lần/phút

Thị lực: ko kính: đôi mắt phải: ……./10 mắt trái: ……/10

gồm kính: mắt phải: ……./10 mắt trái: ……/10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- quá cân mập mạp □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- quá cân béo tròn □

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo phệ □

Huyết áp: trọng điểm trương ……./mgHg vai trung phong thu ……/mgHg

Nhịp tim: ……….lần/phút

Thị lực: không kính: mắt phải: ……./10 đôi mắt trái: ……/10

gồm kính: mắt phải: ……./10 mắt trái: ……/10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ chúng ta tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- vượt cân béo múp □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- thông thường □

- Suy DD □

- quá cân bụ bẫm □

LỚP …………………………………….. NĂM HỌC ……………………………….

Lần I

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- thừa cân béo tròn □

Huyết áp: trung tâm trương ……./mgHg vai trung phong thu ……/mgHg

Nhịp tim: ……….lần/phút

Thị lực: ko kính: mắt phải: ……./10 mắt trái: ……/10

có kính: mắt phải: ……./10 đôi mắt trái: ……/10

Lần II

NVYTTH ký, ghi rõ bọn họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- thừa cân béo múp □

Lần III

NVYTTH ký, ghi rõ họ tên

Thể lực:

- Chiều cao: ……………….m;

- cân nặng: ………………..kg;

Tình trạng dinh dưỡng:

- bình thường □

- Suy DD □

- thừa cân béo tốt □

2. Theo dõi cốt truyện bấtthường về mức độ khỏe

Thời gian

Chẩn đoán ban đầu

Xử trí

Ghi chú

Xử trí tại trường (ghi nội dung xử trí)

Chuyển đến (ghi nơi chuyển đến)

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………

……/…../………