Take up sth nghĩa là gì

     

Cụm đụng từ ( phrasal verb) là một mảng kiến thức đa dạng và phong phú và hết sức linh hoạt về ý nghĩa cũng như cách thực hiện trong tiếng Anh. Hoàn toàn có thể nắm vững chắc phần kỹ năng này vào tay, chúng ta học sẽ chắc chắn là được cho mình một vài điểm không hề thấp trong những bài kiểm tra, bài thi với đồng thời gây được tuyệt vời về bản thân mình cho những người đối diện khi giao tiếp mà có thực hiện những các từ này một giải pháp uyển chuyển, linh hoạt, nhất là đối cùng với người bạn dạng xứ. Để củng vậy thêm một trong những phần kiến thức về cụm động từ (phrasal verb), nội dung bài viết dưới đây đang cùng chúng ta tìm đọc về nghĩa và bí quyết sử dụng các cụm hễ từ khá thịnh hành trong giờ đồng hồ anh “Give up, Make up, Take up”.Bạn sẽ xem: Take up sth nghĩa là gì

1.Give up

“Give up” sẽ là một trong cụm cùng với “Give” là rượu cồn từ chủ yếu trong câu sở hữu nghĩa quăng quật cuộc ví như câu có cấu tạo sau:

Subject + give up + Object

Or

Subject + give up, clause

Give up: to stop doing something that you vị regularly: từ quăng quật một câu hỏi nào đó mà bạn liên tiếp làm; từ vứt một thói quen

Ví dụ: His wife finally persuaded him khổng lồ give up smoking.

Bạn đang xem: Take up sth nghĩa là gì

Bạn vẫn xem: giải pháp dùng give up, make up, take up sth tức thị gì, phrasal verb của take part ii


*

Giving up his job was the last thing we expected him khổng lồ do.

Give up: lớn allow someone to lớn have something that was yours: gật đầu đồng ý để một ai đó đã có được thứ nào đó từng là của bạn.

Ví dụ: The new arrangement would mean giving up some of their political independence.

They agreed to lớn give half their office up lớn the temporaty staff.

Give up: if you give something up as lost, you believe that you will not find it & you stop looking for it: nếu như bạn từ bỏ một thứ gì đấy đã mất, chúng ta tin rằng các bạn sẽ không kiếm tìm thấy nó và bạn xong tìm kiếm nó.

Ví dụ: The men who were still in the boat had given him up for dead.

Give up: to stop trying to vày something before you have finished, usually because it is too difficult: dừng nỗ lực làm một việc nào đấy trước khi bạn hoàn thành nó vày nó vượt khó.

Ví dụ: She has a struggle trying lớn persuade the board to accept her proposal, but she’s determined not lớn give up.

Synonyms and related words: Một số nhiều từ cùng từ đồng nghĩa

(1) Swear off (phrasal verb): to promise khổng lồ stop doing or using something: hứa sẽ dứt làm gì đấy hoặc sử dụng gì đó.

-> After years off addiction, he swore off drugs completely. (Sau nhiều năm nghiện, anh ta vẫn thề sẽ bỏ thuốc).

(2) Go out of (phrasel verb): if someone grows out of a habit, they stop doing it because they are older or wiser: nếu ai đó phát triển ra ngoài một thói quen nghĩa là bọn họ từ quăng quật nó do họ trưởng thành và cứng cáp hơn hoặc là sáng suốt hơn.

-> He wants to be a rapper, but I think he’ll grow out of it.

(3) Chuck in (phrasal verb): to lớn leave or give up something: rởi bỏ hoặc từ bỏ thứ gì đó.

Xem thêm: Móng Tay Bị Sọc Dọc - Móng Tay Có Sọc Là Dấu Hiệu Của Bệnh Gì

2. Take up

“Take up”_ lớn start doing something regularly as a habit, job or interest: ban đầu một việc gì đấy có đặc điểm thường xuyên như 1 thói quen, một công việc hay một sở thích.

Ví dụ: I took up smoking when I was at school.

Chris has taken up jogging.


*

“Take up”_ to fill a particular amount of space or time: chiếm dụng một không gian gian hoặc thời gian.

Ví dụ: These files take up a lot of disk space

I’ll try not to take up too much of your time

“Take up something” _ khổng lồ accept an offer or a challenge that someone has made khổng lồ you: chấp nhận một yêu thương cầu hay một thử thách.

Ví dụ: Schools are taking up the offer of cut – price computers.

One of our greatest athletes has taken up a new challenge.

“Take up”_ to lớn continue lớn discuss or khuyến mãi with an idea, problem, or suggestion: tiếp tục câu hỏi tranh luận hoặc thỏa thuận hợp tác về một ý tường, một vụ việc hoặc một đề xuất.

Ví dụ: She felt silent, & her brother took up the story.

Mrs. Pankhurst took up the cause off women’s right.

3. ảo diệu

Cũng tương tự như “Take up”, “Make up” cũng là 1 trong những cụm đụng từ mang những nghĩa khác nhau. Dưới đây, nội dung bài viết sẽ cung ứng một số nghĩa thường dùng nhất.

Make up your mind: ra quyết định một việc gì đó

Ví dụ: I can’t hóa trang my mind about Jason. Shall we give him the job? – Tôi cần yếu ra đưa ra quyết định về Jason. Liệu bạn có thể cho anh ấy một công việc?

Make up a story: dựng chuyện, bịa đặt

Ví dụ: She made up a story. – Cô ta bịa ra 1 câu chuyện.

Make up with somebody: hòa giải, dàn hòa

Make up to somebody: đền bù, bồi thường

Make up the bed: lau chùi gọn ghẽ, tạo cho ngăn nắp

Ví dụ: Can you trang điểm the beds, please? – chúng ta có thể dọn dẹp gọn nhẹ được không?

Make up your face: trang điểm

Ví dụ: My mother makes herself up every morning. – bà mẹ tôi thường xuyên trang điểm vào từng sáng.

Trên đấy là một số kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng về giải pháp dùng những cụm rượu cồn từ “Give up, Make up, Take up” mà bài viết đã cung cấp. ý muốn rằng những kỹ năng và kiến thức này sẽ có được hữu ích trong việc học giờ Anh của chúng ta nhé!