Sơ đồ tư duy sinh học 9 chương 4

     

I. Sơ đồ bốn duy toán 9 chương 4 hình học – hình trụ - hình nón -hình cầu

1. Sơ đồ tứ duy toán 9 chương 4 hình học – hình trụ - hình nón -hình cầu

*

2. Sơ đồ bốn duy toán 9 chương 4 hình học tập – góc với con đường tròn chi tiết

*

II. Tổng hợp triết lý Chương 4 Hình học tập 9 ngắn gọn, hay nhất

1. Hình trụ.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy sinh học 9 chương 4

Cho hình tròn có bán kính đáy R và chiều cao h.

+ diện tích xung quanh: Sxq = 2πRh

+ diện tích s toàn phần: Stp = 2πRh + 2πR2

+ Thể tích: V = πR2h

*

2. Hình nón – Hình nón cụt

a) Hình nón

Đặt AC = l; l là mặt đường sinh

Cho hình nón có bán kính đáy R và con đường sinh l, chiều cao h.

Xem thêm: Gánh Nặng Gia Đình - Tin Tức, Hình Ảnh Về

+ diện tích xung quanh: Sxq = πRl

+ diện tích toàn phần: Stp = πRl + πR2

+ Thể tích: 

*

*

b) Hình nón cụt

Cho hình nón cụt có những bán kính đáy R và r, chiều cao h, con đường sinh l.

+ diện tích s xung qaunh: Sxq = π(R + r)l

+ Thể tích: 

*

*

3. Hình cầu

Cho hình cầu nửa đường kính R.

+ diện tích mặt cầu: S = 4πR2

+ Thể tích hình cầu: 

*

*


Tải về
Loạt bài bác Lớp 9 hay độc nhất vô nhị
xemthêm

Trang Web chia sẻ tài liệu, giải thuật miễn phí.


*

Liên hệ quảng cáo


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Lớp 1-2-3


Lớp 4


Lớp 5


Lớp 6


Lớp 7


Lớp 8


Lớp 9


Lớp 10


Lớp 11


Lớp 12


Tài liệu


HỎI ĐÁP


Đặt thắc mắc
*
Hỏi đáp