Sinh học nâng cao

     

Sách Giáo Khoa Sinh học Lớp 10 Nâng Cao được biên soạn nhằm mục đích giúp học sinh nắm vững kỹ năng Sinh học 10 một phương pháp hệ thống, có thể trả lời thắc mắc và bài xích tập áp dụng một giải pháp thành thạo. Sách gồm tía phần: giới thiệu chung về thế giới sống, Sinh học tế bào và Sinh học vi sinh vật cung ứng đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, siêng đề sinh học…


Bạn đang xem: Sinh học nâng cao

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU phổ biến VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Những cấp tổ chức của quả đât sốngBài 2. Các giới sinh vật

Xem thêm: Dopamine Trong Tình Yêu Và Công Việc, Mối Quan Hệ Giữa Tình Yêu Và Công Việc

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Những nguyên tố hóa học và nướcBài 4. Cacbohiđrat cùng lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề soát sổ 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm teo và phản co nguyên sinhĐề chất vấn 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG trong TẾ BÀOBài 13. Bao quát về năng lượng và chuyển hóa thiết bị chấtBài 14. Enzim với vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa đồ dùng chấtBài 15. Thực hành: một số trong những thí nghiệm về enzimBài 16. Thở tế bàoBài 17. Quang đãng hợpĐề soát sổ 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quy trình nguyên phânBài 19. Sút phânBài 20. Thực hành: quan liêu sát những kì của nguyên phân bên trên tiêu bạn dạng rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tế bàoĐề đánh giá 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, đưa hóa vật hóa học và tích điện ở vi sinh vậtBài 23. Quy trình tổng hợp với phân giải những chất ngơi nghỉ vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lacticĐề đánh giá 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề kiểm soát 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Sinh trưởng của vi sinh vậtBài 26. Sản xuất của vi sinh vậtBài 27. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan lại sát một số vi sinh vậtĐề chất vấn 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG III. Vi khuẩn VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Cấu trúc các một số loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 31. Virut tạo bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 32. Bệnh dịch truyền nhiễm cùng miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vậtĐề khám nghiệm 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10