Sinh học 9 bài 6

     

Lấy đồng lim loại, cố kỉnh đứng cạnh và thả rơi tự do xuất phát từ một độ cao xác định. Khi rơi xuống mặt bàn thì phương diện trên của đồng kim loại rất có thể là khía cạnh sấp (S) tuyệt ngửa (N). đôi mắt sấp và mặt ngửa của đồng sắt kẽm kim loại được qui định trước dựa theo điểm lưu ý của từng mặt.

Bạn đang xem: Sinh học 9 bài 6

Thống kê tác dụng mỗi lần rơi vào bảng 6.1 và đối chiếu tỉ lệ % số lần chạm mặt mỗi phương diện nói bên trên qua 25, 50, 100, 200 lần rơi. Liên hệ tác dụng này với tỉ lệ các giao tử được xuất hiện từ nhỏ lai F1 Aa

Bảng 6.1: Thống kê tác dụng gieo một đồng kim loại

*

2.

Xem thêm: Bố Dạy Con Gái Cách Yêu Một Người Đàn Ông Yêu Bạn Cả Đời, Cần Nắm Rõ 4 Điều Sau

Gieo nhì đồng kim loại 

Lấy nhị đồng kim loại, cố kỉnh đứng cạnh và thả rơi tự do xuất phát từ một độ cao xác định. Lúc rơi xuống mặt bàn thì phương diện trên của 2 đồng kim loại hoàn toàn có thể là 1 trong các ba ngôi trường hợp: nhì đồng sấp (SS), 1 đồng sấp và 1 đồng ngửa (SN), 2 đồng ngửa (NN).

Thống kê tác dụng mỗi lần rơi và đối chiếu tỉ lệ % số lần chạm mặt mỗi tài năng nói bên trên vào mẫu bảng 6.2 và liên hệ kết quả này với tỉ lệ kiểu gen F2 trong lai một cặp tính trạng, phân tích và lý giải sự tương đồng đó

Bảng 6.2. Thống kê tác dụng gieo nhì đồng kim loại

*


Video chỉ dẫn giải


Lời giải bỏ ra tiết

+Bảng 6.1: Thống kê tác dụng gieo một đồng kim loại

(HS tự thống kê lại theo kết quả thí nghiệm mình tiến hành)

*

+Nhận xét:

- Tỉ lệ lộ diện mặt sấp: phương diện ngửa khi gieo đồng kim loại là giao động 1:1

- Khi mốc giới hạn gieo đồng sắt kẽm kim loại càng tăng thì tỉ lệ kia càng gần tới 1:1

- Khi khung hình lai F gồm kiểu gene Aa sút phân đến hai loại giao tử có gen A và a với xác suất ngang nhau.

- bí quyết tính xác suất: P(A) = P(a) = 1/2 hay 1A : 1a

+Bảng 6.2. Thống kê kết quả gieo hai đồng kim loại

(HS tự thống kê lại theo tác dụng thí nghiệm bản thân tiến hành)

*

+ dìm xét:

- Tỉ lệ xuất hiện khi gieo 2 đồng sắt kẽm kim loại là xê dịch 1:2:1

- Khi chu kỳ gieo đồng kim loại càng tăng thì tỉ lệ kia càng sát tới 1:2:1 hoặc 1/4 : một nửa : 1/4

- giải thích theo cách làm tính sác xuất:

*

- Tỉ lệ đẳng cấp hình sống F2 được xác minh bởi sự phối hợp giữa 4 các loại giao tử đực với 4 một số loại giao tử cái gồm tỉ lệ