Sinh học 7 bài 55

     

Sinh sản vô tính là: bề ngoài sinh sản không có sự phối hợp giữa tế bào sinh dục đực và tế bào sinh dục cái.Có 2 hiệ tượng sinh sản chính:

Phân đôi cơ thể: trùng roi xanh, trùng giày …

*

Mọc chồi: san hô, thủy tức …

*


Hình thức chế tạo ưu cầm hơn so với hình thức sinh sản vô tính.Có sự phối kết hợp giữa tế bào sinh dục đực (tinh trùng) và tế bào sinh dục loại (trứng) ( ightarrow)
*
*
​phôi.Có 2 hình thức:Thụ tinh ngoài: trứng thụ tinh ngoài khung hình mẹ (cá, ếch …)Thụ tinh trong: trứng thụ tinh bên trong cơ thể bà bầu (thằn lằn, chim, thỏ …)Cá thể lưỡng tính: bao gồm yếu tố đực với yếu tố cái trên cùng 1 thành viên (giun khu đất …)

*

Cá thể phân tính: yếu tố đực và yếu tố loại trên 2 cá thể không giống nhau (giun đũa, thú …)

*


Tùy theo cường độ tiến hóa, sự trả chỉnh hiệ tượng sinh sản hữu tính được thể hiện ở những mặt sau đây: sự thụ tinh, đẻ trứng xuất xắc đẻ con, sự cải tiến và phát triển phôi có biến thái hay trực tiếp, không nhau bầu hoặc gồm nhau thai. Không tính ra, còn biểu lộ ở tập tính quan tâm trứng và nhỏ non.

Sự tạo thành hữu tính cùng tập tính âu yếm con ở hễ vật

Tên loài

Thụ tinh

Sinh sản

Phát triển phôi

Tập tính đảm bảo an toàn trứng

Tập tính nuôi con

Trai sông

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi tìm kiếm mồi

Châu chấu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi tìm mồi

Cá chép

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi kiếm mồi

Ếch đồng

Thụ tinh ngoài

Đẻ trứng

Biến thái

Không

Con non tự đi tìm mồi

Thằn lằn trơn đuôi dài

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Không

Con non tự đi tìm mồi

Chim người thương câu

Thụ tinh trong

Đẻ trứng

Trực tiếp (không nhau thai)

Làm tổ, ấp trứng

Bằng sữa diều, mớm mồi

Thỏ

Thụ tinh trong

Đẻ con

Trực tiếp (có nhau thai)

Đào hang, lót ổ

Bằng sữa mẹ

Nhận xét: trong sự tiến hóa về chế tác thì tạo thành hữu tính gồm ưu gắng hơn chế tạo ra vô tính mô tả ở:

Thụ tinh trong, đẻ con, thai sinh, hình thức âu yếm trứng, nuôi bé góp phần cải thiện tỉ lệ thụ tinh, tỉ lệ sinh tồn và sức sinh sống của cơ thể con non cao trước sự thay đổi của môi trường.