Sinh học 10 nâng cao bài 1

     
Sách Giáo Khoa Sinh học Lớp 10 Nâng Cao được bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo soạn và phân phát hành. Sách gồm bố phần :Giới thiệu tầm thường về quả đât sống ,Sinh học tập tế bào và Sinh học tập vi sinh vật dụng cung cấp đầy đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chăm đề sinh học tập …

Bạn đang xem: Sinh học 10 nâng cao bài 1

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU chung VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của trái đất sốngBài 2. Những giới sinh vật

Xem thêm: Erik Và Bạn Trai Đồng Giới "Đường Ai Nấy Đi" Sau 1 Năm Yêu? Erik Đã Chia Tay Người Yêu Sau 1 Năm Quen Biết

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Những nguyên tố hóa học cùng nướcBài 4. Cacbohiđrat cùng lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề chất vấn 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển các chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinhĐề kiểm soát 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG trong TẾ BÀOBài 13. Bao hàm về tích điện và chuyển hóa trang bị chấtBài 14. Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chấtBài 15. Thực hành: một trong những thí nghiệm về enzimBài 16. Hô hấp tế bàoBài 17. Quang hợpĐề đánh giá 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phânBài 19. Giảm phânBài 20. Thực hành: quan sát những kì của nguyên phân trên tiêu bạn dạng rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tế bàoĐề kiểm tra 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật hóa học và năng lượng ở vi sinh vậtBài 23. Quá trình tổng hợp với phân giải các chất nghỉ ngơi vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic với lacticĐề soát sổ 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Phát triển của vi sinh vậtBài 26. Tạo nên của vi sinh vậtBài 27. Những yếu tố tác động đến sinh trưởng của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan lại sát một vài vi sinh vậtĐề khám nghiệm 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học tập 10CHƯƠNG III. Virut VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Kết cấu các các loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut trong tế bào chủBài 31. Virut tạo bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 32. Bệnh dịch truyền nhiễm và miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học tập vi sinh vậtĐề soát sổ 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học tập 10