Sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản pdf

     
Sách Giáo Khoa Sinh học Lớp 10 được bộ giáo dục đào tạo và Đào Tạo biên soạn và vạc hành. Sách gồm tía phần :Giới thiệu thông thường về thế giới sống ,Sinh học tế bào và Sinh học vi sinh thiết bị cung cấp đầy đủ công thức, lý thuyết, phương pháp, khái niệm, chuyên đề sinh học tập …

Bạn đang xem: Sách giáo khoa sinh học 10 cơ bản pdf

PHẦN MỘT. GIỚI THIỆU thông thường VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Bài 1. Các cấp tổ chức của quả đât sốngBài 2. Các giới sinh vật

Xem thêm: Tử Vi Thứ Ba Của 12 Con Giáp : Sửu Công Việc Thuận Lợi, Mão Tình Duyên Trắc Trở

PHẦN HAI. SINH HỌC TẾ BÀO

CHƯƠNG I. THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀOBài 3. Các nguyên tố hóa học với nướcBài 4. Cacbohiđrat cùng lipitBài 5. PrôtêinBài 6. Axit nuclêicĐề bình chọn 15 phút – Chương I – Phần 2 – Sinh học 10Đề chất vấn 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 2 – Sinh học tập 10CHƯƠNG II. CẤU TRÚC CỦA TẾ BÀOBài 7. Tế bào nhân sơBài 8. Tế bào nhân thựcBài 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 10. Tế bào nhân thực (tiếp theo)Bài 11. Vận chuyển những chất qua màng sinh chấtBài 12. Thực hành: Thí nghiệm teo và phản teo nguyên sinhĐề chất vấn 15 phút – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG III. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG vào TẾ BÀOBài 13. Tổng quan về tích điện và gửi hóa trang bị chấtBài 14. Enzim với vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa thứ chấtBài 15. Thực hành: một số trong những thí nghiệm về enzimBài 16. Thở tế bàoBài 17. Quang quẻ hợpĐề kiểm tra 15 phút – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 2 – Sinh học 10CHƯƠNG IV. PHÂN BÀOBài 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phânBài 19. Sút phânBài 20. Thực hành: quan liêu sát những kì của nguyên phân trên tiêu phiên bản rễ hànhBài 21. Ôn tập phần sinh học tập tế bàoĐề chất vấn 15 phút – Chương IV – Phần 2 – Sinh học 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương IV – Phần 2 – Sinh học tập 10

PHẦN BA. SINH HỌC VI SINH VẬT

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬTBài 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vậtBài 23. Quá trình tổng hợp với phân giải những chất sinh hoạt vi sinh vậtBài 24. Thực hành: Lên men êtilic và lacticĐề kiểm tra 15 phút – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10Đề khám nghiệm 45 phút (1 tiết) – Chương I – Phần 3 – Sinh học tập 10CHƯƠNG II. SINH TRƯỞNG VÀ SINH SẢN CỦA VI SINH VẬTBài 25. Phát triển của vi sinh vậtBài 26. Chế tạo của vi sinh vậtBài 27. Những yếu tố tác động đến phát triển của vi sinh vậtBài 28. Thực hành: quan sát một số trong những vi sinh vậtĐề đánh giá 15 phút – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương II – Phần 3 – Sinh học 10CHƯƠNG III. Virus VÀ BỆNH TRUYỀN NHIỄMBài 29. Kết cấu các các loại virutBài 30. Sự nhân lên của virut vào tế bào chủBài 31. Virut khiến bệnh. Ứng dụng của virut trong thực tiễnBài 32. Căn bệnh truyền nhiễm cùng miễn dịchBài 33. Ôn tập phần sinh học vi sinh vậtĐề chất vấn 15 phút – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10Đề bình chọn 45 phút (1 tiết) – Chương III – Phần 3 – Sinh học 10