Nội Quy

     
Website hoctronews.com là sân chơi giải trí cho những người yêu công nghệ và con kiến thức. Là nơi đem đến những gọi biết, những tin tức tiên tiến nhất về technology điện tử, điện tự động, technology thông tin, viễn thông với thông tin lẫn nhau những thành tích kỹ thuật bắt đầu nhất. Để kị những hiểu lầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn sự việc liên quan tiền đến chính trị.
Không bàn sự việc liên quan mang lại tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức nào.
Không làm khu vực trao đổi giao thương các sản phẩm không thuộc các phạm trù website.
Bài viết hoặc tư liệu để viết bài bác phải bao gồm nguồn dẫn nếu không hẳn là sáng tác của bạn..