Thế lực nào bảo kê cho các trang mạng 'đứng tên lãnh đạo'?