Ngôn tình sắc wordpress

     

*
*

*

Hiện trên Sắc chị em Team đang sẵn có 9 thành viên.Mọi tín đồ mới tham gia vận động nhưng khá tích cực nên tuy vậy chưa được một tháng cơ mà nhà mới đã post lại và thêm được không ít truyện.Hy vọng đầy đủ người cố gắng phát huy và bảo trì phong độ nhằm Blog ngày càng trở nên tân tiến hơn!❤️ Mãi yêu❤️

*

Thành Viên Sắc đàn bà Team & Quy Định Của Cover Truyện Sắc