Ngôn tình có h

     

*

Danh sách tổng hợp truyện H+++

*
*Lưu ý: nhiều truyện đơn thuần là H văn, không có nội dung. 

*Chú ý: sau chữ H càng các dấu “cộng” thì H càng nặng. H văn là truyện toàn H, H everywhere và everytime :)) À mọi người nhớ hiểu kĩ ngoặc kép nhé chính vì có nhiều truyện khẩu vị RẤT NẶNG. Ai không đọc được xin chớ buông lời đắng cay