Mẫu giáo án phát triển năng lực học sinh

     
MẪU GIÁO ÁN DẠY HỌC THEO CÔNG VĂN 1046 * TÊN BÀI DẠY Ngày soạn:………… máu theo PPCT:… Tuần dạy:………… I Mục tiêu: Xác định chuẩn kiến thức, kĩ , thái độ theo công tác hành lý thuyết phát triển lực học sinh : kiến thức: xác định ví dụ mức độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, áp dụng cao Kĩ cách biểu hiện Định hướng lực ra đời II sẵn sàng giáo viên học tập sinh sẵn sàng giáo viên chuẩn bị học sinh III Tổ chức hoạt động học tập Ổn định lớp đánh giá cũ xây đắp tiến trình dạy học 3.1 vận động khởi rượu cồn (Tạo tâm học tập, giúp HS ý thức nhiệm vụ học tập, hứng thú học tập mới) - Mục tiêu: - Phương thức: + Đàm thoại, nêu vấn đề, phát vấn, gợi mở… + vận động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… - Dự kiến thành phầm (Gợi ý sản phẩm): - giáo viên nhận xét, dẫn dắt vào mới: 3.2 chuyển động hình thành kỹ năng (Giúp HS lĩnh hội KT, KN gửi KT, KN vào khối hệ thống kiến thức, kỹ thân GV giúp HS xây dựng kỹ năng và kiến thức thân sở tổ chức vận động học tập) chuyển động 1: phụ thuộc nội dung đề mục khắc tên cho hoạt động - Mục tiêu: ( kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + Đàm thoại, nêu vấn đề, câu hỏi, tập, gợi mở… + chuyển động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… hoạt động tiến hành theo bước lưu ý sau: vận động giáo viên chuyển động học sinh câu chữ (kiến thức đề nghị đạt) bước 1: Tổ chức vận động giao trọng trách cho học viên Bước 2: mừng đón thực trách nhiệm giao bước 3: Dự kiến sản phẩm ( nhắc nhở sản phẩm ) bước 4: Nghiên cứu, tìm hiểu tài liệu, trao đổi, thảo luận, trình bày, report sản phẩm cách 5: nhận xét, reviews hoạt động, sản phẩm HS vận động 2: phụ thuộc nội dung đề mục đánh tên cho hoạt động ( công việc tiến hành chuyển động Hoạt hễ hình thành kiến thức tổ chức hoạt động tùy thuộc vào nội dung ) 3.3 chuyển động luyện tập ( giúp HS củng cố, hoàn thiện KT, KN vừa lĩnh hội ) - Mục tiêu: ( loài kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + phát vấn, câu hỏi, tập… + Hoạt động cá thể - Dự kiến sản phâm ( gợi ý sản phẩm ): - nhấn xét, review sản phẩm, hoạt động: 3.4 vận động vận dụng ( HS vận dụng kiến thức, kĩ để giải tình huống/vấn đề học hành sống ) - mục tiêu ( kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + bài bác tập, câu hỏi, tình huống… + hoạt động cá nhân, cặp đơi, team … - Dự kiến sản phẩm ( nhắc nhở sản phẩm ): giải, câu trả lời, thành phầm thực hành, viết, thuyết trình: - nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: 3.5 vận động tìm tòi không ngừng mở rộng - Mục tiêu: ( kiến thức, kĩ ) - Phương thức: + nghiên cứu và phân tích tài liệu, làm cho tập, trải nghiệm thực tế sống, HS tự gửi tình huống, tập giải + chuyển động cá nhân, cặp đôi, team - Dự kiến thành phầm ( lưu ý sản phẩm ): giải, bốn liệu sưu tầm, báo cáo, sản phẩm phân tích khoa học… - dìm xét, nhận xét sản phẩm, hoạt động: ... Nêu vấn đề, vạc vấn, gợi mở… + chuyển động cá nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đôi… - Dự kiến thành phầm (Gợi ý sản phẩm): - cô giáo nhận... Nhân/ lớp/ nhóm/ cặp đơi… hoạt động tiến hành theo bước nhắc nhở sau: chuyển động giáo viên vận động học sinh văn bản (kiến thức buộc phải đạt) bước 1: tổ chức hoạt động... Phương thức: + phát vấn, câu hỏi, tập… + Hoạt động cá nhân - Dự kiến sản phâm ( nhắc nhở sản phẩm ): - dấn xét, reviews sản phẩm,