Mẫu bảng điểm học sinh thpt

     

Mẫu bảng điểm cá nhân theo từng học tập kỳ

Mẫu bảng điểm cá thể là mẫu mã bảng điểm của cá nhân học sinh, sv được phòng đào tạo, gia sư lập ra để thông tin bảng điểm của sinh viên theo từng môn với theo từng học tập kỳ. Mẫu nêu rõ tin tức của cá thể sinh viên, điểm vừa phải qua từng môn…. Mời chúng ta cùng tham khảo cụ thể và thiết lập về mẫu mã bảng điểm những nhân theo từng học tập kỳ trên đây.

Bạn đang xem: Mẫu bảng điểm học sinh thpt

Đơn xin cung cấp lại giấy hội chứng nhận/bảng điểm học tập


Mẫu solo xin đi học tập, công tác nước ngoài

Mẫu báo cáo sau khi tới trường tập trên nước ngoài

Mẫu bảng điểm cá nhân

Nội dung cơ bản của mẫu bảng điểm cá thể như sau:

ĐẠI HỌC…………

TRƯỜNG ……………. ————–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập – tự do – niềm hạnh phúc ——————–

………., ngày ….. Mon ……. Năm ……

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Họ với tên sinh viên: …………………………………………

Nơi sinh: ……………………………………………………….

Hệ: ………………………………………………………………

Ngành: ………………………………………………………….

Ngày sinh: ……………………………………………………..

Xem thêm: Quá Sản Niêm Mạc Tử Cung Và Nguy Cơ Ung Thư, Tăng Sinh Nội Mạc Tử Cung

Sinh viên lớp: …………………………………………………

Bậc: …………………………………………………………….

Khoá học: ………………………………………………………

Học kỳ …………..năm học tập 20…. – 20….

TT

Tên học phần

Số tín chỉ

ĐIỂM THI

Theo những thang điểm

Điểm 10

Điểm chữ

Điểm 4

1

Tư tưởng hồ Chí Minh

2

2

Tiếng Trung 3

2

3

Đại cương cứng thi pháp học

1

4

Văn học nước ta trung đại 1

3

5

Ngữ dụng học

2

6

Văn học Hy Lạp – La Mã

2

7

Tiếp thừa nhận văn học

1

8

Tác gia văn học trung đại Việt Nam

1

9

Văn học Mỹ – Mỹ Latinh

3

Điểm Trung bình bình thường học kỳ ……………..:

…………….., ngày…..tháng….năm….
TL.HIỆU TRƯỞNGTRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Tác giả: Trường trung học phổ thông Đông Thụy Anh