Luận văn cận thị học đường

     
*
*

contact
Gửi bài xích
*
Nhận thông báo
*
*

Thực trạng cận thị học mặt đường và một số yếu tố liên quan tại ngôi trường Trung học các đại lý Phan Chu Trinh, quận ba Đình, thành phố hà nội năm 2010 (Myopia và related risk factors in Phan Chu Trinh Secondary School, tía Dinh district, Hanoi in 2010)


Cận thị học đường là dịch khá phổ cập ở Việt Nam, gây ảnh hưởng đến khả năng học tập và sức khỏe của trẻ. Nghiên cứu tiến hành tại trường thcs Phan Chu Trinh trên Quận ba Đình, tp hà nội nhằm kiếm tìm hiểu yếu tố hoàn cảnh cận thị và một vài yếu tố liên quan. Áp dụng xây cất cắt ngang, phân tích khám lâm sàng 332 học viên trong trường cùng phát vấn người chăm sóc chính (NCSC) của các học sinh này. Kết quả nghiên cứu cho biết thêm tỷ lệ cận thị là 50.3%, cận thị độ 1 có xác suất cao nhất; kiến thức và kỹ năng và thực hành thực tế của NCSC về khám mắt định kỳ và kích thước bàn ghế học tập phù hợp cho học viên còn rất hạn chế; yếu tố nguy hại của cận thị là thời hạn sử dụng mắt tập trung cho các chuyển động xem tivi, áp dụng máy tính, đọc sách báo lâu năm (>5h/ngày) và tổng thời hạn học thêm trong tuần lâu năm (>10h/tuần). Nghiên cứu cho thấy thêm sự tăng thêm của bệnh cận thị học con đường tại việt nam nói thông thường và nhất là tại quận tía Đình, Hà Nội. Các hiệu quả nghiên cứu có thể được áp dụng để thi công các công tác can thiệp nhằm giảm tỷ lệ cận thị học tập đường.

Bạn đang xem: Luận văn cận thị học đường

English abstract:

Myopia is a common disease at early age in Vietnam, which affects children"s capacity to learn as well as their health status. This study was conducted at Phan Chu Trinh secondary school, tía Dinh district to lớn explore the prevalence và related risk factors of myopia among secondary pupils. Employing cross-sectional design, this study clinically examined 332 pupils và sent self-administered questionnaire khổng lồ their parents. Study results indicated that the prevalence of myopia was 50.3% while myopia level 1 had the highest prevalence; knowledge và practice of myopia prevention such as routine clinical eye examination, appropriate heights for studying desk & chair among their parents were very limited; risk factors of myopia were long studying hours & long daily time of using eyes for activities such as using computer/watching TV/reading book. The study indicated the increasing burden of myopia in Vietnam in general, especially in cha Dinh district, Ha Noi. The study results can be used to lớn design intervention khổng lồ reduce myopia among children in their early age.

 


Cận thị; nhân tố nguy cơ; kiến thức thực hành phòng phòng cận thị; Myopia; risk factors; knowledge/practice to prevent myopia

Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo (2001), nghiên cứu và phân tích tình hình cận thị và cong vẹo cột sống ở học viên thành phố Hà nội- yếu tố hoàn cảnh và khuyến cáo giải pháp. Báo cáo kết quả chủ đề khoa học cung cấp Bộ. Mã số B2000: 47- 89.

Bộ Y tế (2000), pháp luật về dọn dẹp và sắp xếp trường học.

Hoàng Văn Tiến và CS (2004), "Kết quả nghiên cứu và phân tích cận thị học mặt đường của học viên lớp 3, ngôi trường tiểu học Hoàng Văn Thụ, Phúc Tân & Nghĩa Dũng, Hà nội", tập san Y học tập Việt nam, Tập 297 (số 4), tr 23- 27.

Xem thêm: Tìm Các Phó Từ Trong Văn Bản Bài Học Đường Đời Đầu Tiên, Đoạn Từ Đầu Đến Vừa Lìa Qua

Nguyễn Hữu Nghị và CS (2007), "Tỷ lệ mắc cận thị, cong vẹo cột sống và một vài yếu tố nguy cơ ở học sinh khối lớp 8 - Trường thcs N.C.D. TP Huế", tập san Y học thực hành, Số 9, tr 577- 578.

Phạm Thị Vượng (2007), tế bào tả yếu tố hoàn cảnh và một trong những yếu tố liên quan đến cận thị học đường của học viên trường trung học cơ sở Chu Văn An, quận Tây Hồ, Hà nội, Luận văn Thạc sỹ Y tế Công cộng, ngôi trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội.

Trần Thị Hải Yến và CS (2006), "Kết quả khảo sát điều tra khúc xạ ở học sinh đầu cung cấp tại TP. Hồ nước Chí Minh", Nhãn khoa Việt nam, số 7(05), tr 45- 55.

Trung trung khu Y tế ba đình (2007- 2009), Tổng hợp thực trạng khám sức khỏe học viên quận tía đình, Hà Nội.