CHI 3 TỶ ĐỂ CHUYỂN GIỚI, LÂM KHÁNH CHI LẠI TIẾP TỤC LÀM ĐIỀU GÂY