Học bổng trao đổi sinh viên 2017

     

Để mang lại Hoa Kỳ theo đặc thù tạm thời, với mục tiêu du lịch, thao tác ngắn hạn, học tập và điều đình văn hóa.


Bạn đang xem: Học bổng trao đổi sinh viên 2017

*

*

Tìm gọi thêm về quality các thời cơ giáo dục đh ở Hoa Kỳ, bạn sẽ không kiếm tìm thấy bất kể nơi nào không giống trên núm giới.


*

*


Bài của hoctronews.commission | 15 mon Sáu, 2022 | tìm kiếm: cơ hội học bổng và công tác trao đổi, Giáo dục, Thông cáo báo chí, Tờ thông tin


*

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô hà nội xin trân trọng thông báo về Quỹ bảo tồn Văn hoá của Đại sứ Hoa Kỳ (AFCP) năm 2022. Những tổ chức phi roi Việt Nam hoàn toàn có thể nộp đề án xin tài trợ với giá cả từ 10.000 USD đến 500.000 USD, với mục tiêu …


Bài của hoctronews.commission | 1 tháng Mười Một, 2021 | search kiếm: cơ hội học bổng và công tác trao đổi, Đại sứ quán, Tổng Lãnh sự quán

Bài của hoctronews.commission | 18 tháng Một, 2018 | tìm kiếm: cơ hội học bổng và lịch trình trao đổi, Thông cáo báo chíBài của hoctronews.commission | 22 tháng Chín, 2017 | tìm kiếm: thời cơ học bổng và công tác trao đổi, Thông cáo báo chíXem thêm: Hướng Dẫn Cách Bật Nút Home Ảo Ios 13 Cho Iphone, Hướng Dẫn Cách Bật Nút Home Trên Ios13

Bài của hoctronews.commission | 19 tháng Năm, 2017 | tra cứu kiếm: cơ hội học bổng và chương trình trao đổi, Thông cáo báo chíBài của hoctronews.commission | 27 mon Chín, năm nhâm thìn | tìm kiếm: cơ hội học bổng và công tác trao đổi, Thông cáo báo chí
Hà Nội, 27/6 /2016 – Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại nước ta tìm kiếm ứng viên hoctronews.com xuất sắc đến chương trình học tập bổng điều đình Học trả Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN năm 2017. Chương trình hiệp thương Học trả Fulbright Hoa Kỳ – ASEAN là cơ hội dành mang lại giảng …

Phái Đoàn ngoại Giao Hoa Kỳ Tại nước ta Phòng Văn Hoá – thông tin Phái đoàn nước ngoài giao Hoa Kỳ tại nước ta đang tra cứu kiếm ứng viên mang lại Chương trình học bổng YSEALI giành cho thủ lĩnh trẻ chủ đề Thúc đẩy lòng tin công dân tích cực, và chủ thể Doanh nghiệp …

Month/Year tháng Chín 2022Tháng Tám 2022Tháng Bảy 2022Tháng Sáu 2022Tháng Năm 2022Tháng tư 2022Tháng tía 2022Tháng hai 2022Tháng Một 2022Tháng Mười nhì 2021Tháng Mười Một 2021Tháng Mười 2021Tháng Tám 2021Tháng Bảy 2021Tháng Sáu 2021Tháng Năm 2021Tháng tư 2021Tháng cha 2021Tháng Một 2021Tháng Mười hai 2020Tháng Mười Một 2020Tháng Mười 2020Tháng Chín 2020Tháng Tám 2020Tháng Bảy 2020Tháng Sáu 2020Tháng Năm 2020Tháng tư 2020Tháng cha 2020Tháng nhị 2020Tháng Một 2020Tháng Mười hai 2019Tháng Mười Một 2019Tháng Mười 2019Tháng Chín 2019Tháng Tám 2019Tháng Bảy 2019Tháng Sáu 2019Tháng Năm 2019Tháng tứ 2019Tháng ba 2019Tháng nhị 2019Tháng Một 2019Tháng Mười nhị 2018Tháng Mười Một 2018Tháng Mười 2018Tháng Chín 2018Tháng Tám 2018Tháng Bảy 2018Tháng Sáu 2018Tháng Năm 2018Tháng tư 2018Tháng ba 2018Tháng nhị 2018Tháng Một 2018Tháng Mười hai 2017Tháng Mười Một 2017Tháng Mười 2017Tháng Chín 2017Tháng Tám 2017Tháng Bảy 2017Tháng Sáu 2017Tháng Năm 2017Tháng tứ 2017Tháng ba 2017Tháng hai 2017Tháng Một 2017Tháng Mười nhị 2016Tháng Mười Một 2016Tháng Mười 2016Tháng Chín 2016Tháng Tám 2016Tháng Bảy 2016Tháng Sáu 2016Tháng Năm 2016Tháng tứ 2016Tháng ba 2016Tháng nhị 2016Tháng Một 2016Tháng Mười hai 2015Tháng Mười Một 2015Tháng Mười 2015Tháng Chín 2015Tháng Tám 2015Tháng Bảy 2015Tháng Sáu 2015Tháng Năm 2015Tháng tứ 2015Tháng ba 2015Tháng hai 2015Tháng Một 2015Tháng Mười hai 2014Tháng Mười Một 2014Tháng Mười 2014Tháng Chín 2014Tháng Tám 2014Tháng Bảy 2014Tháng Sáu 2014Tháng Năm 2014Tháng tứ 2014Tháng tía 2014Tháng nhị 2014Tháng Một 2014Tháng Sáu 2013Tháng Năm 2013Tháng bốn 2013Tháng Bảy 2012Tháng Sáu 2012Tháng Năm 2012Tháng Chín 2011Tháng Sáu 2011Tháng bốn 2011Tháng Mười Một 2010Tháng Sáu 2010Tháng tía 2010Tháng Mười 2009Tháng nhì 2009Tháng Chín 2008Tháng Sáu 2008