Hình như tiếng anh là gì

     

Seem là một động trường đoản cú gây cho tất cả những người học tiếng Anh không ít vấn đề. Chúng ta mới học tiếng anh thường gặp mặt nhiều khó khăn khi áp dụng động từ này. Từ bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cồn từ Seem, cấu tạo và biện pháp dùng Seem trong tiếng Anh như thể nào.Bạn đang xem: hình như tiếng anh là gì, look, seem với appear 3 Đông từ bỏ này

1. Cấu tạo và cách thực hiện Seem

“SEEM” có nghĩa là “dường như”, “có vẻ như”. Fan ta xếp SEEM vào một số loại động từ link (linking verbs) và rất có thể được cần sử dụng theo cách giống như để nói tới cảm giác hay tuyệt vời mà chúng ta có được xuất phát điểm từ 1 ai hay như là một điều gì đó. Động từ liên kết nối tính từ bỏ với chủ ngữ, KHÔNG theo trạng từ, cấu tạo như sau:

Subject + SEEM + Adjective

Ví dụ:

- You seem happy. (Bạn dường như hạnh phúc). - The plan seemed quite simple. (Kế hoạch ngoài ra khá solo giản).- I’ve only spoken with Ana over the phone, but she seems nice. (Tôi vẫn chỉ thì thầm với Ana qua năng lượng điện thoại, cơ mà cô ấy bên cạnh đó là thoải mái).- You seem bored. (Bạn có vẻ chán).- San seems unhappy with the results. (San có vẻ như không chấp thuận với tác dụng đó).- You seem elated khổng lồ hear the good news. (Bạn có vẻ vui sướng nhằm nghe phần đông tin tức xuất sắc lành).- She seems embarrassed about what happened. (Cô ấy dường như xấu hổ về đều gì sẽ xảy ra).

Bạn đang xem: Hình như tiếng anh là gì

Cách sử dụng động trường đoản cú Seem trong tiếng Anh

Seem to be Ta thường dùng seem to lớn be khi nói về những chuyện có vẻ đúng.

Ví dụ:

- Things far off seem lớn be small. (Những thứ ở xa có vẻ nhỏ).- The milk seems to be sterilised. (Sữa hình như đã được khử trùng).- He's 16 years old, but he seems khổng lồ be younger. (Anh ấy sẽ 16 tuổi, tuy thế anh ấy có vẻ như trẻ hơn).

 

2. Kết cấu và cách sử dụng Seem + lớn Verb - infinitive

Sau “Seem” họ thường dùng kết cấu với cồn từ nguyên thể: lớn + infinitive (hoặc rượu cồn từ nghỉ ngơi thì xong - past participle - đối với những sự kiện đã ra mắt trong thừa khứ).

Xem thêm: Tìm Địa Chỉ Từ Số Điện Thoại Di Động, Vị Trí Số Điện Thoại Di Động

Cấu trúc:

Subject + seem + to lớn Verb-infinitive + Object

Or

Subject + seem + to have + past pariticiple + Object

Ví dụ:

- It seems to lớn be some kind of jellyfish. Do not go near it. (Đó dường như như là một trong những loài sứa. Đừng tất cả lại sát nó.)- Kelly seems lớn know a lot of about the industry. (Kelly có vẻ như biết không ít về ngành công nghiệp).- I seem to know more about him than anyone else. (Tôi trong khi biết về anh ta nhiều hơn bất kể ai khác).- They seem khổng lồ have made a mistake. (Dường như họ đã làm sai rồi). - She seems khổng lồ have lost my way. She seems to need a help. (Hình như cô ấy đã bị lạc mặt đường rồi.Cô ấy yêu cầu một sự góp đỡ).

Seem – dường như

3. It seem that

Chúng ta cũng hoàn toàn có thể dùng cấu trúc câu với mệnh đề that-clause sau It seems:

Subject + it seem + that + clause

Ví dụ:

- It seems lớn me that he isn't the right person for the job. (Dường như với tôi thì ông ấy không phải là người cân xứng với công việc).- It would seem that no action need be taken. (Có vẻ như ko có vận động nào buộc phải thực hiện).- It seems that they know what they're doing. (Dường như họ biết họ đang làm cái gi cả).

4. It seem as if, It seem like

“It seem as if”, “It seem like” tức là “Trông như thể là”, “Có vẻ như” có cấu trúc khi nói cùng viết tiếng Anh như sau:

Subject + it seem + as if + noun + clause

Subject + it seem + like + noun + clause

Subject + it seem + like + noun + pharse

Ví dụ:

- It seems as if they're no longer in love. (Dường như họ không còn yêu nhau nữa).- It seems like she'll never agree to a divorce. ( dường như cô ấy vẫn không bao giờ đồng ý ly dị).- It seemed lượt thích a good idea at the time. (Có vẻ như đó là một ý tưởng xuất sắc vào thời điểm đó).