Đề thi đại học môn sinh năm 2016

     
*
Cả nước bao gồm gần 900,000 sỹ tử dự thi trung học phổ thông Quốc gia 2016
Dưới đây là đề thi với gợi ý đáp án môn Sinh kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia 2016Nhấn F5 LIÊN TỤC để cập nhật lời giải
*
-------------------------------------- ----

*
*
*
*
*
*
*
*

----------------------------------------------------------------------

Đề thi trung học phổ thông Quốc gia môn Sinh năm 2016 Mã đề 147

*

Mã đề 936

*

---------------------------

Đề thi thpt Quốc gia môn Sinh năm năm 2016 Mã đề 428

----------------------Đề thi thpt Quốc gia môn Sinh năm năm 2016 Mã đề 592

*

-------------

Đáp án môn Sinh học mã đề 625 tốt nghiệp thpt quốc gia 2016:

--------------

Đáp án môn Sinh học mã đề 713 tốt nghiệp thpt quốc gia 2016:

--------------

Đáp án môn Sinh học mã đề 147 tốt nghiệp thpt quốc gia 2016:

--------------

Đáp án môn Sinh học mã đề 428 tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2016:

--------------

Đáp án môn Sinh học mã đề 592 tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2016:

-----------------------------