Đại học tây bắc tuyển sinh 2018

     

Trường đh Tây Bắc tuyển 2.380 tiêu chuẩn năm 2018, ngôi trường xét tuyển chọn dựa vào tác dụng thi thpt QG cùng xét tuyển học bạ.

Bạn đang xem: Đại học tây bắc tuyển sinh 2018

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển thí sinh trong phạm vi cả nước.

3. Cách thức tuyển sinh: Có 2 cách thức tuyển sinh

3.1. Cách tiến hành 1: Xét tuyển

3.1.1. Xét tuyển căn cứ vào tác dụng học tập tại trường THPT

a) tiêu chuẩn xét tuyển:

- Đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương.

- Thí sinh đã nộp hồ nước sơ đk xét tuyển.

- Xét tuyển chuyên môn đại học khối ngành nông - lâm, kinh tế, CNTT: Tổng điểm của 3 môn học tập trong tổ hợp xét tuyển đạt 18.0 trở lên trên (trong đó điểm môn học là vấn đề tổng kết cả năm của môn học kia năm lớp 12).

- Xét tuyển trình độ chuyên môn đại học team ngành đào tạo và huấn luyện giáo viên: Xét tuyển học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học lực lớp 12 xếp một số loại giỏi. Riêng rẽ ngành giáo dục đào tạo Thể hóa học xét tuyển học tập sinh giỏi nghiệp thpt có học lực lớp 12 xếp một số loại khá trở lên.

- Điểm xét tuyển trình độ chuyên môn cao đẳng: thực hiện theo quy chế tuyển sinh hiện hành của bộ GD&ĐT.

b) cách thức xét tuyển:

Điểm xét tuyển = Tổng điểm của 3 môn học Điểm ưu tiên (nếu có).

+ Tuyển thí sinh theo điểm xét tuyển, đem điểm từ cao xuống cho đủ chỉ tiêu của các ngành.

+ chính sách ưu tiên: thực hiện theo đúng quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; thí sinh ở trong diện ưu tiên được cùng điểm ưu tiên theo nút điểm được hưởng vào tổng điểm thông thường để xét tuyển.

3.1.2. Xét tuyển chọn căn cứ tác dụng kỳ thi thpt quốc gia

a) tiêu chuẩn xét tuyển

- Đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương.

- Thí sinh đang nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển chọn lấy tác dụng từ kỳ thi thpt quốc gia.

Xem thêm:


+ chế độ ưu tiên: tiến hành theo đúng quy chế tuyển sinh đh và cđ của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo; thí sinh thuộc diện ưu tiên được cộng điểm ưu tiên theo mức điểm được hưởng vào tổng điểm bình thường để xét tuyển.

3.2. Phương thức 2: Xét tuyển phối hợp thi tuyển chọn môn Năng khiếu

a) tiêu chí xét tuyển/thi tuyển:

- Đã tốt nghiệp thpt hoặc tương đương.

- Thí sinh đang nộp hồ nước sơ đk xét tuyển/thi tuyển.

- Điểm xét tuyển:

+ Đối với sỹ tử sử dụng kết quả học tập tại trường trung học phổ thông để xét tuyển cùng thi tuyển chọn môn Năng khiếu: Tổng điểm của 2 môn học/môn thi trong tổ hợp xét tuyển với môn năng khiếu đạt 18.0 điểm trở lên (chưa nhân hệ số).

+ Đối với thí sinh sử dụng công dụng thi THPT nước nhà để xét tuyển cùng thi tuyển môn Năng khiếu: Tổng điểm của 2 môn học/môn thi trong tổng hợp xét tuyển và môn năng khiếu đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng nguồn vào theo quy định của cục GD&ĐT.

b) Nguyên tắc xét tuyển

Thực hiện tại theo quy chế tuyển sinh đh và cao đẳng hệ bao gồm quy của cục GD&ĐT.


4. Tiêu chuẩn tuyển sinh:

Ngành xét tuyển

Ngành

Chỉ tiêu xét tuyển

Xét tuyển dựa

vào hiệu quả kỳ thi thpt quốc gia

Xét tuyển chọn dựa vào kết quả học tập trên trường THPT

Đại học: 2.380 chỉ tiêu

Giáo dục Mầm non

7140201

90

20

Giáo dục đái học

7140202

140

30

Giáo dục bao gồm trị

7140205

110

20

Giáo dục Thể chất

7140206

20

4

Sư phạm Toán học

7140209

35

5

Sư phạm Tin học

7140210

23

5

Sư phạm vật dụng lí

7140211

17

3

Sư phạm Hóa học

7140212

17

3

Sư phạm Sinh học

7140213

17

3

Sư phạm Ngữ văn

7140217

34

6

Sư phạm định kỳ sử

7140218

20

4

Sư phạm Địa lí

7140219

20

4

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

7140231

25

5

Quản trị tởm doanh

7340101

150

150

Kế toán

7340301

150

150

Công nghệ thông tin

7480201

60

60

Chăn nuôi

7620105

60

60

Lâm sinh

7620205

60

60

Nông học

7620109

60

60

Bảo vệ thực vật

7620112

60

60

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

250

250

Cao đẳng: 130 chỉ tiêu

Giáo dục Mầm non

51140201

25

25

Giáo dục tè học

51140202

40

40


- Xét tuyển chọn căn cứ hiệu quả học tập tại trường THPT:

+ Đối với một khối ngành nông - lâm, ghê tế, CNTT: Tổng điểm của 3 môn học trong tổng hợp xét tuyển đạt 18.0 trở lên trên (trong kia điểm môn học là vấn đề tổng kết cả năm của môn học đó năm lớp 12).

+ Đối với nhóm ngành huấn luyện và giảng dạy giáo viên: Xét tuyển học tập sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông có học tập lực lớp 12 xếp loại giỏi. Riêng rẽ ngành giáo dục Thể hóa học xét tuyển học tập sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có học tập lực lớp 12 xếp một số loại khá trở lên.

+ Đối cùng với với chuyên môn cao đẳng (nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên) xét tuyển học tập sinh xuất sắc nghiệp thpt có học tập lực lớp 12 xếp loại khá trở lên.

- Xét tuyển chọn căn cứ kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia: Theo quy định của cục GD&ĐT.

6. Những thông tin quan trọng khác nhằm thí sinh đk xét tuyển vào các ngành của trường:

- Mã số trường: TTB

- Mã số ngành, tổng hợp xét tuyển chọn và các điều khiếu nại phụ áp dụng trong xét tuyển:


 Trình độ đại học

TT

Tên ngành

ngành

Các tổng hợp môn học/môn thi dùng để làm xét tuyển

Mã tổ hợp môn

Ghi chú

1

Giáo dục Mầm non

7140201

Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm - Hát

M00

 

Toán, Sinh học, Đọc diễn cảm - Hát

M13

Ngữ văn, Địa lý, Đọc diễn cảm - Hát

M07

Ngữ văn, lịch sử, Đọc diễn cảm - Hát

M05

2

Giáo dục đái học

7140202

Toán, đồ vật lí, Hóa học

A00

 

Toán, thiết bị lí, giờ đồng hồ Anh

A01

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí

C00

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

D01

3

Giáo dục chủ yếu trị

7140205

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí

C00

 

Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh

D01

Ngữ văn, lịch sử, GDCD

C19

Ngữ văn, Địa lí, GDCD

C20

4

Giáo dục Thể chất

7140206

Toán, Sinh học, Năng khiếu

T00

 

Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu

T03

Toán, đồ lý, Năng khiếu

T04

Ngữ văn, GDCD, Năng khiếu

T05

5

Sư phạm Toán học

7140209

Toán, đồ lí, Hóa học

A00

 

Toán, đồ gia dụng lí, tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh

D01

Toán, Sinh học, đồ lí

A02

6

Sư phạm Tin học tập

7140210

Toán, đồ lí, Hóa học

A00

 

Toán, thiết bị lí, giờ đồng hồ Anh

A01

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh

D01

Toán, Sinh học, đồ gia dụng lí

A02

7

Sư phạm thiết bị lí

7140211

Toán, đồ lí, Hóa học

A00

 

Toán, thiết bị lí, tiếng Anh

A01

Toán, đồ lí, Ngữ văn

C01

Toán, trang bị lí, GDCD

A10

8

Sư phạm Hóa học

7140212

Toán, Hóa học, thứ lí

A00

 

Toán, Hóa học, Sinh học

B00

Toán, Hóa học, Ngữ văn

C02

Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh

D07

9

Sư phạm Sinh học

7140213

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

 

Toán, Sinh học, đồ dùng lí

A02

Toán, Sinh học, tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Ngữ văn

B03

10

Sư phạm Ngữ văn

7140217

Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí

C00

 

Ngữ văn, Toán, giờ Anh

D01

Ngữ văn, định kỳ sử, GDCD

C19

Ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh

D14

11

Sư phạm lịch sử

7140218

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí

C00

 

Ngữ văn, lịch sử, GDCD

C19

Ngữ văn, định kỳ sử, giờ đồng hồ Anh

D14

Ngữ văn, kế hoạch sử, Toán

C03

12

Sư phạm Địa lí

7140219

Toán, Địa lí, giờ Anh

D10

 

Ngữ văn, Địa lí, giờ Anh

D15

Ngữ văn, Địa lí, lịch sử

C00

Ngữ văn, Địa lí, GDCD

C20

13

Sư phạm giờ đồng hồ Anh

7140231

Toán, Ngữ văn, giờ Anh

D01

 

Toán, đồ dùng lí, giờ Anh

A01

Ngữ văn, Địa lí, giờ đồng hồ Anh

D15

Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Anh

D14

14

Quản trị tởm doanh

7340101

Toán, đồ gia dụng lí, Hóa học

A00

 

Toán, thứ lí, giờ đồng hồ Anh

A01

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

D01

Toán, Sinh học, thiết bị lí

A02

15

Kế toán

7340301

Toán, thiết bị lí, Hóa học

A00

 

Toán, trang bị lí, tiếng Anh

A01

Toán, Ngữ văn, tiếng Anh

D01

Toán, Sinh học, đồ gia dụng lí

A02

16

Công nghệ thông tin

7480201

Toán, thứ lí, Hóa học

A00

 

Toán, vật lí, giờ đồng hồ Anh

A01

Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh

D01

Toán, Sinh học, thứ lí

A02

17

Chăn nuôi

7620105

Toán, Sinh học, tiếng Anh

D08

 

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, đồ gia dụng lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

18

Lâm sinh

7620205

Toán, Sinh học, giờ Anh

D08

 

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, đồ dùng lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

19

Nông học

7620109

Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh

D08

 

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, đồ dùng lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

20

Bảo vệ thực vật

7620112

Toán, Sinh học, tiếng Anh

D08

 

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, đồ gia dụng lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

21

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán, thiết bị lí, Hóa học

A00

 

Toán, đồ lí, giờ đồng hồ Anh

A01

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, đồ vật lí

A02

Trình độ cao đẳng

TT

Ngành

ngành

Các tổ hợp môn học/môn thi

dùng để xét tuyển

Mã tổ hợp môn

Ghi chú

1

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm - Hát

M00

 

Toán, Sinh học, Đọc diễn cảm - Hát

M13

Ngữ văn, Địa lý, Đọc diễn cảm - Hát

M07

Ngữ văn, lịch sử, Đọc diễn cảm - Hát

M05

2

Giáo dục đái học

51140202

Toán, trang bị lí, Hóa học

A00

 

Toán, đồ dùng lí, tiếng Anh

A01

Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lí

C00

 

Ngữ văn, Toán, tiếng Anh

D01


Đối với thí sinh đk thi tuyển vào ngành giáo dục đào tạo Thể chất và giáo dục và đào tạo Mầm non: Trường đang thông báo thời gian thi năng khiếu trực tiếp cho từng sỹ tử và thông báo trên trang web của Trường.

- hình thức nhận đăng ký xét tuyển/thi tuyển: Thí sinh hoàn toàn có thể đăng cam kết xét tuyển chọn theo các bề ngoài sau:

+ Đăng ký kết trực tuyến;

+ nhờ cất hộ hồ sơ đăng ký xét tuyển chọn qua bưu điện; 

+ Nộp hồ nước sơ đk xét tuyển tại Trường Đại học Tây Bắc;

+ Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển chọn tại các trường THPT;

- những điều khiếu nại xét tuyển/thi tuyển:

+ thí sinh đã xuất sắc nghiệp thpt hoặc tương đương;

+ Thí sinh lấy điểm theo cách thức về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào cân xứng với từng phương thức xét tuyển/thi tuyển.

8. Chính sách ưu tiên: Thực hiện nay theo quy chế tuyển sinh và lí giải của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.