Đại học ngoại ngữ đà nẵng tuyển sinh 2018

     
Năm 2018, tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học dự loài kiến của ngôi trường là1500trong đócó 420 tiêu chuẩn cho chương trình đào tạo quality cao140 chỉ tiêu cho những ngành sư phạm (sinh viên không hẳn đóng học tập phí), rõ ràng như sau:

Bạn đang xem: Đại học ngoại ngữ đà nẵng tuyển sinh 2018

1. Toán + Văn + Anh*22. Toán + Văn + Pháp*23. Toán + kỹ thuật xã hội + Anh*2 4. Văn + khoa học xã hội + Anh*2
1. Toán + Văn + Anh*22. Toán + Văn + Trung*23. Toán + công nghệ xã hội + Anh*2 4. Văn + kỹ thuật xã hội + Anh*2
1. Toán + Văn + Anh*22. Toán + Văn + Nga*23. Toán + kỹ thuật xã hội + Anh*2 4. Văn + kỹ thuật xã hội + Anh*2
1. Toán + Văn + Anh*22. Toán + Văn + Pháp*23. Toán + kỹ thuật xã hội + Anh*2 4. Văn + khoa học xã hội + Anh*2
1. Toán + Văn + Anh*22. Toán + Văn + Trung*23. Văn + kỹ thuật xã hội + Trung*24. Văn + khoa học xã hội + Anh*2

Xem thêm: Cho Em Hỏi Trứng Phát Triển Chậm, Trứng Không Phát Triển Là Thế Nào

1. Toán + Văn + Anh*22. Văn + Địa lý + Anh*23. Toán + khoa học xã hội + Anh*24. Văn + kỹ thuật xã hội + Anh*2
1. Toán + Văn + Anh*2 2. Toán + lịch sử hào hùng + Anh*23. Toán + kỹ thuật xã hội + Anh*24. Văn + công nghệ xã hội + Anh*2
1. Toán + Văn + Anh*2 2. Toán + Văn + Nhật*23. Toán + công nghệ xã hội + Anh*24. Văn + kỹ thuật xã hội + Anh*2
1. Toán + Văn + Anh*22. Toán + Văn + Trung*23. Văn + công nghệ xã hội + Trung*24. Văn + khoa học xã hội + Anh*2
1. Toán + Văn + Anh*2 2. Toán + lịch sử vẻ vang + Anh*23. Toán + khoa học xã hội + Anh*24. Văn + khoa học xã hội + Anh*2
- sau khi trúng tuyển vào ngành, trường đã xét chọn vào chuyên ngành theo ý muốn đăng ký khi nhập học. Tiêu chuẩn xét vào siêng ngành là vấn đề trúng tuyển chọn vào ngành theo đồ vật tự ưu tiên từ cao mang đến thấp.