Đại học kinh tế quốc dân tuyển sinh 2018 điểm chuẩn

     

Điểm chuẩn chỉnh Đại Học kinh tế Quốc Dân luôn luôn nằm trong vị trí cao nhất đầu những trường huấn luyện và đào tạo ngành kinh tế tài chính của Việt Nam. Trong thời điểm 2019, trường công bố mức điểm cao nhất là 26.15 điểm cùng với ngành kinh tế tài chính quốc tế với thấp độc nhất 22.75 mang lại ngành technology tài chính.

> thông tin trường Đại Học kinh tế Quốc Dân

> quy chế tuyển sinh 2020 của Đại Học tài chính Quốc Dân

Trước thềm tuyển chọn sinh 2020, với những thí sinh có nguyện vọng thi vào trường Đại Học kinh tế Quốc Dân, hãy cùng Kênh tuyển chọn Sinh tra cứu giúp và đối chiếu điểm chuẩn của trường qua 3 năm gần nhất.

*
Trường Đại Học tài chính Quốc Dân sở hữu cơ sở vật chất hiện đại hàng đầu Việt nam giới theo tiêu chuẩn chỉnh quốc tế

Điểm chuẩn Đại Học kinh tế Quốc Dân vào 3 năm gần nhất (2017 - 2018 - 2019)
Ngành Điểm chuẩn
2017 2018 2019
Thống kê khiếp tế 24 21.65 23.75
Toán ứng dụng trong ghê tế 23.25 21.45 24.15
Kinh tế tài nguyên 24.25 20.75 22.3
Quản trị sale học bởi tiếng Anh (E-BBA) 25.25 22.1 24.25
Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE) (Tiếng Anh hệ số 2) 31 28.75 31.75
Ngôn Ngữ Anh (Tiếng Anh hệ số 2) 34.42 30.75 33.65
Kinh tế 25.5 22.75 24.75
Quản lý công và chính sách học bằng tiếng Anh (E-PMP) 23.25 21 21.5
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh thông số 2) - 28 31
Định phí tổn Bảo hiểm & Quản trị khủng hoảng rủi ro (Actuary) học bằng tiếng Anh - 21.5 23.5
Kinh lợi nhuận (E-BDB) - - 23.35
Kế toán tích hợp bệnh chỉ thế giới (ICAEW CFAB) - - 24.65
Khoa học dữ liệu trong kinh tế tài chính & tởm doanh - - 23
Phân tích kinh doanh (BA) - - 23.35
Quản trị quản lý thông minh (E-SOM) - - 23.15
Quản trị quality và Đổi bắt đầu (E-MQI) - - 22.75
Công nghệ tài chính (BFT) - - 22.75
Đầu bốn tài chủ yếu (BFI) (tiếng Anh thông số 2) - - 31.75
Quản trị khách hàng sạn thế giới (IHME) (tiếng Anh thông số 2) - - 33.35
Kinh tế đầu tư 25.75 22.85 24.85
Kinh tế phạt triển - 22.3 24.45
Kinh tế quốc tế 27 24.35 26.15
Quản trị tởm doanh 26.25 23 25.25
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành 25.25 22.75 24.85
Quản trị khách sạn 26 23.15 25.4
Marketing 26.5 23.6 25.6
Bất hễ sản 24.25 21.5 23.85
Kinh doanh quốc tế 26.75 24.25 26.15
Kinh doanh mến mại 26 23.15 25.1
Tài thiết yếu - Ngân hàng 26 22.85 25
Bảo hiểm 24 21.35 23.35
Kế toán 27 23.6 25.35
Quản trị nhân lực 25.75 22.85 24.9
Hệ thống thông tin quản lý 24.25 22 24.3
Luật 25 - 23.1
Luật ghê tế - 22.35 24.5
Khoa học máy vi tính (CNTT) 24.5

21.5 (KHMT)

21.75 (CNTT)

23.7 (KHMT)

24.1 (CNTT)

Kinh tế nông nghiệp 23.75 20.75 22.6
Quan hệ công chúng - 24 25.5
Thương mại điện tử - 23.25 25.6
Khoa học tập quản lý - 21.25 23.6
Quản lý công - 20.75 23.35
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng - 23.85 26
Quản lý tài nguyên và môi trường - 20.5 22.65
Quản lý đất đai - 20.5 22.5
Quản lý dự án - - 24.4

Sáng ngày 14/5, trường Đại học kinh tế Quốc Dân chấp thuận đưa ra đề án tuyển sinh 2020, trong đó công dụng thi giỏi nghiệp thpt chiếm 60%, xét tuyển phối kết hợp 35-40% cùng xét tuyển phối kết hợp 5%. Nhìn chung, trong phương pháp tuyển sinh vào năm nay, ngôi trường Đại học kinh tế tài chính Quốc Dân vẫn duy trì ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào tương tự với năm 2018 với 2019. Các tổ hợp xét tuyển chọn vẫn được công ty trường không thay đổi như A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).