Chuyện loạn luân khó tin qua lời kể chuyên gia

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 2017/KH-UBND

Gia Lai, ngày 08 tháng 09 năm 2022

KẾ HOẠCH

ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNGCHỨC, VIÊN CHỨC, CỘNG TÁC VIÊN LÀM CÔNG TÁC DÂN SỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAIGIAI ĐOẠN 2022-2030

UBND tỉnh thành lập Kế hoạchĐào tạo, bồi dưỡng, nâng cấp năng lực đội hình cán bộ, công chức, viên chức, cộngtác viên làm cho công tác dân số trên địa phận tỉnh Gia Lai quy trình tiến độ 2022-2030 nhưsau:

I. Sự cầnthiết

Chất lượng của lực lượng cán bộ,công chức, viên chức, hợp tác viên làm công tác dân số các cấp (sau đây hotline tắtlà đội ngũ làm công tác làm việc dân số những cấp) là trong số những nhân tố quyết địnhtrực tiếp đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động vui chơi của các cơ quan, solo vị tiến hành chứcnăng, trọng trách về công tác làm việc dân số.

Bạn đang xem: Chuyện loạn luân khó tin qua lời kể chuyên gia

Thời gian qua, công tác đào tạo,bồi dưỡng đội ngũ làm công tác làm việc dân số các cấp trên địa phận tỉnh Gia Lai luôn luôn nhậnđược sự quan tiền tâm, lãnh đạo, chỉ huy của những cấp ủy, cơ quan ban ngành từ tỉnh mang đến cơsở. Dìm thức của đội ngũ làm công tác dân sinh về đào tạo, bồi dưỡng được nânglên, xác định học tập là để thỏa mãn nhu cầu với yêu thương cầu nhiệm vụ công tác. Mặc dù nhiên,công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ làm cho công tác dân sinh còn chạm mặt nhiều nặng nề khăn,chịu ảnh hưởng tác động từ sự chuyển đổi về máy bộ tổ chức làm công tác dân số, việc giảithể, sáp nhập kéo theo biến động lớn về nhóm ngũ, nhất là từ cung cấp huyện trởxuống cho đến cộng tác viên sẽ làm tác động đến nguồn lực có sẵn và unique độingũ làm công tác dân số. Cán bộ lãnh đạo, cai quản lý, công chức, viên chức trực tiếpthực hiện nhiệm vụ trình độ chuyên môn vẫn chưa được giảng dạy chuyên sâu vào công tácdân số phạt triển; một số trong những người được tuyển chọn dụng còn tinh giảm chuyên môn, nghiệpvụ về công tác dân số chưa thỏa mãn nhu cầu kịp thời yêu thương cầu trách nhiệm trong tình hình mới.

Nhằm chế tạo sự chuyển biến bạo phổi mẽvề chất lượng, hiệu quả của công tác số lượng dân sinh trên địa bàn tỉnh, công tác làm việc đào tạo,bồi dưỡng đội ngũ có tác dụng công tác dân số có đầy đủ phẩm chất, chuyên môn và năng lực,đáp ứng yêu thương cầu nhiệm vụ là rất đề xuất thiết.

II. Thực trạng,kết quả và nhu cầu vận động đào tạo, tu dưỡng đội ngũ làm công tác dân sốtrên địa bàn tỉnh

1. Thực trạngvề nhân sự, trình độ chuyên môn đội ngũ giảng viên, các đại lý vật chất

a. Đội ngũ giảng viên, báocáo viên

Thời gian qua, việc đào tạo, bồidưỡng đến đội ngũ làm cho công tác số lượng dân sinh trên địa bàn tỉnh vì giảng viên của Trungtâm Đào tạo, tu dưỡng thuộc Tổng cục dân sinh - kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế);giảng viên Trường cđ Gia Lai (khối y - dược); lãnh đạo bỏ ra cục, lãnh đạocác phòng chuyên môn và cán cỗ là giảng viên đường tỉnh của chi cục dân sinh - Kếhoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) và những giảng viên, báo cáo viên không giống được mời đểtập huấn, tu dưỡng theo siêng đề.

b. đại lý đào tạo

- Trường cao đẳng Gia Lai đào tạotheo lịch trình trung cung cấp Y tế dân sinh và tham gia tiến hành chương trình bồidưỡng đạt chuẩn viên chức dân số, tu dưỡng chức danh nghề nghiệp dân số.

- đưa ra cục DS-KHHGĐ thức giấc trực tiếptổ chức bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ công tác dân số cho viên chức dân sinh xãvà team ngũ hợp tác viên dân số và phối phù hợp với Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức triển khai lớp bồidưỡng đạt chuẩn viên chức dân số, bồi dưỡng chức danh công việc và nghề nghiệp dân số với mộtsố lớp bồi dưỡng chuyên đề không giống (khi được cơ quan công dụng cho phép).

2. Thực trạngđội ngũ cán cỗ làm công tác làm việc dân số các cấp và hiệu quả đào tạo bồi dưỡng

a) Thực trạng

- Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐtỉnh gồm 17 thành viên bởi 01 bạn hữu Phó chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng phòng ban Chỉđạo; chủ tịch Sở Y tế có tác dụng Phó Trưởng ban; các Thành viên là lãnh đạo các sở,ban, ngành của tỉnh tất cả liên quan. Cơ quan sở tại của Ban chỉ đạo là bỏ ra cụcDS-KHHGĐ. Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ các huyện, thị xã, tp đã được kiệntoàn lấn sân vào hoạt động.

- bây chừ đội ngũ làm cho công tácdân số trên địa phận tỉnh bao gồm 270 người, vào đó:

+ con đường tỉnh (Chi cụcDS-KHHGĐ): 10 người, trình độ chuyên môn đại học tập 10 (y dược 2, những ngành không giống 8).

+ đường huyện (Phòng số lượng dân sinh thuộcTrung chổ chính giữa Y tế các huyện, thị xã, thành phố): 52 người, trình độ trên đại học01 người, Đại học tập 36 bạn (y dược 9, các ngành khác 27); cao đẳng 02 người,trung cung cấp 13 người (y dược 11, những ngành không giống 2). Số người đã có chứng chỉ bồidưỡng dân sinh đạt chuẩn chỉnh viên chức là 48 người, số người đã có chứng chỉ chứcdanh nghề nghiệp và công việc dân số viên hạng III là 14 người.

+ tuyến đường xã: 208 người, vào đóđại học 52 bạn (y dược 29, những ngành không giống 23); cao đẳng 54 tín đồ (y dược 50,các ngành khác 04); trung cấp cho 102 (y dược 93, những ngành không giống 09). Số bạn đãcó chứng chỉ bồi dưỡng số lượng dân sinh đạt chuẩn viên chức là 200 người; số bạn đã cóchứng chỉ chức danh nghề nghiệp và công việc dân số viên hạng III là 5 người.

- cộng tác viên dân số: 2.592người.

b) hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng

Hàng năm, công tác làm việc xây dựng, lậpkế hoạch và tổ chức triển khai tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho lực lượng làm công tác làm việc dân sốcác cung cấp được xúc tiến theo các văn bạn dạng hướng dẫn của bộ Y tế, Tổng cụcDS-KHHGĐ. Các chương trình, câu chữ tập huấn đa dụng, phong phú, hỗ trợ cáckiến thức về trình độ chuyên môn nghiệp vụ DS-KHHGĐ; tích hợp tập huấn trình độ chuyên môn nghiệpvụ với tập huấn các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số, kiểm soát điều hành mấtcân bởi giới tính khi sinh.

Đội ngũ giảng viên con đường tỉnhđã dần được hoàn thiện, tại cấp cho tỉnh và cấp cho huyện các giảng viên được cử đitham dự những lớp tập huấn nâng cấp kỹ năng, con kiến thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cơ bảnđáp ứng được yêu thương cầu triển khai công tác dân sinh trong tình hình mới.

Ở cấp cho tỉnh: Đa số đã quacác lớp đào tạo cơ bạn dạng về DS-KHHGĐ: Lớp nghiệp vụ 2 tháng, những lớp hướng dẫn kỹnăng lãnh đạo, thống trị chương trình mục tiêu quốc gia, lớp giảng viên đường tỉnh,tập huấn năng lực tuyên truyền vận động, về phương tiện đi lại tránh thai, làm chủ phầnmềm chuyên ngành DS-KHHGĐ; chọn lọc trước sinh, gạn lọc sơ sinh, về tổ chức sắpxếp cỗ máy,....

Ở cấp cho huyện: Hầu hếtlãnh đạo Phòng dân số cấp huyện sẽ qua lớp tu dưỡng về kỹ năng quản lý dựa vàomục tiêu, làm chủ kinh giá tiền chương trình DS-KHHGĐ; lớp giảng viên tuyến đường tỉnh.Viên chức trình độ nghiệp vụ các huyện, thị xã, tp đã được qua đào tạolớp dân sinh cơ phiên bản 2 tháng, lớp 3 tháng; những lớp hướng dẫn về phần mềm cai quản chuyênngành, làm chủ phương tiện kị thai, tiếp thị làng hội phương tiện đi lại tránh thaido Tổng cục DS-KHHGĐ tổ chức và một số trong những lớp tập huấn khác vì chưng ngành Y tế tổ chức.Các trách nhiệm mới tiến hành về dân số cải tiến và phát triển đều được tw tập huấntương đối đầy đủ, rất nhiều khắp với việc tham gia của nhóm ngũ làm công tác dân số tạiđịa phương, đặc biệt là các lớp bồi dưỡng tài năng truyền thông, khả năng xây dựngvăn bản.

Ở cấp cho xã: thường niên đềuđược trang bị những kiến thức trình độ chuyên môn về DS- KHHGĐ, dân sinh và phân phát triển, bồidưỡng đạt chuẩn viên chức số lượng dân sinh cấp xã, kỹ năng sử dụng phần mềm quản lýchuyên ngành, quản lý phương tiện kị thai, những kiến thức kĩ năng về nhiệm vụcông tác dân sinh trong thực trạng mới.

Đối với đội ngũ cộng tácviên số lượng dân sinh thôn, làng, tổ dân phố: Hằng năm phần đông được tập huấn nhiệm vụ vềcông tác DS-KHHGĐ.

Trong các năm từ 2014-2019,ngành Y tế đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo, tu dưỡng cán bộ thuộc Tổng cụcDS-KHHGĐ tổ chức triển khai 04 lớp đạt chuẩn chỉnh viên chức đào khiến cho hơn 180 học tập viên; mở 01lớp bồi dưỡng theo chức danh công việc và nghề nghiệp dân số viên mặt hàng III cho gần 90 họcviên là viên chức dân sinh tuyến huyện và xã.

3. Nhu cầuđào tạo, tu dưỡng đội ngũ làm công tác làm việc dân số các cấp tiến trình 2022-2030

- Bồi dưỡng kỹ năng và kiến thức dân số cơbản mang lại đội ngũ công chức làm công tác làm việc dân số.

- bồi dưỡng chuyên môn, nghiệpvụ mang đến đội ngũ viên chức làm công tác dân số đáp ứng nhu cầu yêu ước của địa chỉ việclàm và trách nhiệm được giao: Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chỉnh chức danh dânsố viên sản phẩm IV, hàng III cùng hàng II.

- Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụvề cai quản công tác dân số trở nên tân tiến trong thực trạng mới mang đến cán bộ lãnh đạo,quản lý đơn vị chức năng y tế - dân số những cấp.

- Tập huấn, tu dưỡng nghiệp vụchuyên môn về số lượng dân sinh như: Công tác truyền thông media vận động, cung ứng dịch vụKHHGĐ/chăm sóc SKSS, hệ tin tức và thống kê chăm ngành dân số, các nội dungvề cải thiện chất lượng dân số (kiểm rà soát mất thăng bằng giới tính lúc sinh, tứ vấnchăm sóc SKSS vị thành niên, thanh niên, chăm sóc SKSS, âu yếm người cao tuổi,sàng thanh lọc trước sinh, sơ sinh)… đến đội ngũ viên chức y tế dân sinh tuyến huyện,xã và cộng tác viên dân số.

- Tập huấn một số trong những kỹ thuật thuộcđề án chọn lọc trước sinh, sơ sinh cho đội ngũ y tế nằm trong Trung tâm Y tế cáchuyện, thị xã, tp và một vài cơ sở y tế thực hiện đề án trên địa bàn toàntỉnh.

III. Đối tượng,phạm vi

1. Đối tượng

- Lãnh đạo làm chủ công tác y tế- dân số những cấp.

- Công chức, viên chức có tác dụng côngtác số lượng dân sinh tuyến tỉnh, huyện, xã.

- Công chức, viên chức y tế phụtrách trọng trách về chăm sóc sức khỏe mạnh sinh sản, thương mại & dịch vụ Kế hoạch hóa gia đình vànâng cao chất lượng dân số tỉnh, huyện, xã.

- hiệp tác viên số lượng dân sinh thôn,làng, tổ dân phố.

2. Phạm vi: Triển khaitrên địa phận toàn tỉnh.

IV. Mục tiêu

1. Phương châm chung

Tạo sự đưa biến trẻ khỏe vềchất lượng và tác dụng đào tạo, tu dưỡng về công tác dân sinh và phân phát triển, gópphần sản xuất đội ngũ làm công tác làm việc dân số những cấp và cộng tác viên dân số có đủphẩm chất, trình độ và năng lực, thỏa mãn nhu cầu yêu cầu, trách nhiệm công tác dân số đãđược đề ra trong Chiến lược số lượng dân sinh giai đoạn 2021 - 2025.

2. Các phương châm cụ thể

Từ năm 2022 mang lại năm 2025

- 100% cán bộ, công chức, viênchức đường tỉnh và buổi tối thiểu 90% viên chức có tác dụng công tác số lượng dân sinh tuyến huyện, xãđược bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng dân số cơ bản, kiến thức về công tác dân số trong tìnhhình mới.

- 70% viên chức số lượng dân sinh được bồidưỡng theo chuẩn chỉnh chức danh nghề nghiệp và công việc dân số.

- buổi tối thiểu 70% nhân viên y tếcung cấp thương mại & dịch vụ KHHGĐ/SKSS ở những cơ sở y tế huyện với xã có kiến thức, kỹ năngcung cấp cho dịch vụ số lượng dân sinh và phát triển.

- buổi tối thiểu 70% lãnh đạo y tếđơn vị y tế huyện cùng xã được bồi dưỡng về làm chủ dân số và cải cách và phát triển để thựchiện công tác cai quản dân số.

Xem thêm: Hình Ảnh Cận Thị Học Đường Trong Trẻ Em Ngày Nay Và Các Biện Pháp Phòng Tránh

- sản phẩm năm có khoảng 30% cộngtác viên dân sinh được tu dưỡng tập huấn kiến thức về công tác số lượng dân sinh và pháttriển.

Từ 2026 đến năm 2030

- 100% cán bộ, công chức, viênchức đường tỉnh với 100% viên chức làm cho công tác dân sinh tuyến huyện, làng mạc được bồidưỡng kỹ năng và kiến thức dân số cơ bản, kiến thức và kỹ năng về công tác dân số trong tình hình mới.

- 100% viên chức dân số được bồidưỡng theo chuẩn chỉnh chức danh công việc và nghề nghiệp dân số.

- về tối thiểu 90% nhân viên y tếcung cấp dịch vụ thương mại KHHGĐ/SKSS ở các cơ sở y tế huyện cùng xã gồm kiến thức, kỹ năngcung cấp dịch vụ dân số và vạc triển.

- buổi tối thiểu 80% lãnh đạo y tếđơn vị y tế huyện với xã được tu dưỡng về làm chủ dân số và cải cách và phát triển để thựchiện công tác quản lý dân số.

- mặt hàng năm có tầm khoảng 40% cộngtác viên số lượng dân sinh được tu dưỡng tập huấn kiến thức và kỹ năng về công tác dân sinh và pháttriển.

V. Nội dungđào tạo, tu dưỡng và suốt thời gian thực hiện

1. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng

- các kiến thức về quy mô, cơ cấu,chất lượng và phân bố dân số; các nội dung về dân sinh và phát triển

- Công tác cai quản về số lượng dân sinh vàphát triển trong tình trạng mới

- những nội dung về tư vấn vàcung ứng dịch vụ dân số

- Công tác thu thập thông tinvà report thống kê về dân số và vạc triển

- những nội dung về nâng cấp chấtlượng dân số: chọn lọc trước sinh với sơ sinh, support khám sức khỏe tiền hônnhân, tứ vấn âu yếm SKSS/KHHGĐ, tảo hôn, hôn nhân cận huyết, chăm sóc sức khỏengười cao tuổi,…

- Công tác media vận độngvề dân sinh trong tình trạng mới.

2. Trong suốt lộ trình thực hiện

- Năm 2022-2023: tham dự cáckhóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn của Trung ương, chuẩn chỉnh hóa đội hình giảng viêntuyến tỉnh; phối hợp biên soạn chương trình, tư liệu bồi dưỡng; triển khai cácchương trình đào tạo, tu dưỡng cho công chức, viên chức, cộng tác viên dân sốcác cấp.

- Năm 2023-2025: tiếp tục triểnkhai các lớp bồi dưỡng, tập huấn thường niên tại tỉnh giấc và báo cáo sơ kết thực hiệnkế hoạch.

- Năm 2026: update nội dungvà bổ sung cập nhật kiến thức qua chương trình, tư liệu và các khóa bồi dưỡng của Trungương; tiếp tục triển khai các nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

- Năm 2027-2030: thường xuyên đào tạo,bồi dưỡng đội hình giảng viên, báo cáo viên tuyến tỉnh, thị xã và tiến hành cáclớp bồi dưỡng, tập huấn thường niên tại tỉnh; tổng kết, reviews thực hiện tại kế hoạch.

VI. Nhiệm vụ,giải pháp công ty yếu

1. Bức tốc và nâng cấp chấtlượng, hiệu quả chuyển động đào tạo, bồi dưỡng về dân số

- dựa vào khung những chươngtrình huấn luyện và đào tạo của bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ, phối hợp với các Trường, Trungtâm Đào tạo, bồi dưỡng tổ chức những lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cấp trình độđội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân sinh và cán bộ dân sinh cơ sởphù phù hợp với đặc điểm, tình trạng của tỉnh.

- Xây dựng các chương trình, tổchức khóa bồi dưỡng, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác dânsố phù hợp với vị trí việc làm, thỏa mãn nhu cầu yêu ước nhiệm vụ.

- Từng bước chuẩn chỉnh hóa trình độchuyên môn của lực lượng làm công tác dân số các cấp và hợp tác viên dân số.

- khích lệ tự học cùng đào tạotrình độ sau đh cho lực lượng làm công tác dân số các cấp phù hợp với chuyênmôn, thêm với quy hoạch thực hiện lâu dài.

2. Hoàn thành chương trình,tài liệu, đào tạo, bồi dưỡng

- thâm nhập xây dựng, góp ý bổsung và hoàn thiện khối hệ thống chương trình, tài liệu bồi dưỡng về số lượng dân sinh và pháttriển mang lại đội ngũ làm công tác dân số các cấp và cộng tác viên số lượng dân sinh và các đốitượng khác làm công tác làm việc dân số.

- Tham gia chế tạo chương trìnhbồi dưỡng chuyên môn theo vị trí câu hỏi làm về dân số.

- Đưa nội dung dân sinh và pháttriển vào lịch trình đào tạo, tập huấn, nghiên cứu khoa học đối với một số cơsở giáo dục và đào tạo và các cơ quan đơn vị chức năng liên quan sống địa phương.

3. Nâng cấp năng lực giảngviên, báo cáo viên

Xây dựng lực lượng giảng viên,báo cáo viên cung cấp tỉnh và cấp cho huyện có rất tốt để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ bồi dưỡngchuyên môn, nghiệp vụ cho team ngũ làm công tác dân số và cán bộ dân số cơ sở.Đào chế tạo cơ bản và bồi dưỡng tiếp tục cho lực lượng làm công tác làm việc dân số những cấp.

4. Tăng tốc kiểm tra, giámsát việc triển khai Kế hoạch

Tổ chức kiểm tra, giám sát địnhkỳ việc tiến hành Kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn chất lượng và công dụng công tác đào tạo,bồi chăm sóc về dân sinh và vạc triển.

VII. Kinhphí thực hiện

Kinh phí tiến hành Kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng, nâng cấp năng lực đội hình làm công tác làm việc dân số các cấp trên địabàn tỉnh Gia Lai quy trình 2022-2030 được bảo đảm an toàn từ nguồn chi tiêu địa phươngbố trí vào dự toán ngân sách chi tiêu và nguồn giá thành sự nghiệp y tế - dân số.

VIII. Tổ chứcthực hiện

1. Sở Y tế

Hàng năm, trên cửa hàng số liệu ràsoát về đối tượng, phạm vi tiến hành của kế hoạch này gắn với kế hoạch tổ chứcbồi dưỡng hàng năm của cục Y tế, chủ trì hoặc phối phù hợp với Sở Nội vụ tổ chức triển khai thựchiện hoặc tham mưu, khuyến cáo cấp có thẩm quyền để thực hiện:

- Cử cán bộ, công chức, viên chứcdân số cấp huyện, buôn bản tham gia những lớp đào tạo, tu dưỡng do cỗ Y tế tổ chức.Khuyến khích từ bỏ học cùng đào tạo trình độ sau đại học cho đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức làm công tác làm việc dân số các cấp tương xứng với chuyên môn, đính thêm với quy hoạchsử dụng lâu dài.

- tổ chức đào tạo, bồi dưỡngcho đội hình cán bộ, công chức, viên chức, hiệp tác viên dân sinh nghiệp vụ về dânsố và những lớp đào tạo và giảng dạy theo quy định của cục Y tế, bộ Nội vụ.

- tổ chức triển khai xét thăng hạng chứcdanh công việc và nghề nghiệp dân số viên hạng II, III, IV theo quy định.

2. Sở Tài chính

Trên các đại lý kinh phí của những đơnvị lập, Sở Tài thiết yếu tổng phù hợp theo khả năng phẳng phiu ngân sách, trình cung cấp thẩmquyền xem xét, quyết định sắp xếp kinh phí tổn để triển khai, tiến hành Kế hoạch.

3. Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo; SởLao rượu cồn - thương binh cùng Xã hội

Phối hợp với Sở Y tế và những sở,ngành bao gồm liên quan thực hiện các nội dung, phương thức giáo dục dân số, mức độ khỏesinh sản, sức mạnh tình dục, giới với giới tính trong bên trường tương xứng với từngcấp bậc, lứa tuổi theo kim chỉ nan của Kế hoạch.

4. Các cơ quan, đơn vị chức năng liênquan:

Cử cán bộ, công chức, viên chứctham dự những lớp tu dưỡng do bộ Y tế và ubnd tỉnh (Sở Y tế) tổ chức.

5. Ủy ban nhân dân những huyện,thị xã, thành phố

- Phối hợp chỉ đạo việc xây dựngkế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, cải thiện năng lực nhóm ngũ làm cho công tác số lượng dân sinh đếnnăm 2030 tại địa phương theo kế hoạch này.

- tổ chức triển khai triển khai những nhiệmvụ, chiến thuật tại planer này tương xứng với điều kiện của địa phương.

- Định kỳ báo cáo sơ kết, tổngkết theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Trên đây là Kế hoạch Đào tạo, bồidưỡng, nâng cấp năng lực team ngũ làm công tác dân sinh trên địa bàn tỉnh giai đoạn2022-2030. Yêu thương cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND những huyện, thị xã, thànhphố; các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan xúc tiến thực hiện. Quá trình thực hiệncó tạo nên vướng mắc thì kịp lúc báo cáo, khuyến nghị UBND tỉnh (qua Sở Y tế) đểtổng hợp, xử lý./.

khu vực nhận: - cỗ Y tế (báo cáo); - sở tại Tỉnh ủy (báo cáo); - trực thuộc HĐND tỉnh; - UBMTTQVN tỉnh; - các hội, đoàn thể của tỉnh; - những sở, ban, ngành của tỉnh; - UBND các huyện, tx, tp; - CVP, những Phó CVP.UBND tỉnh; - Lưu: VT, KGVX.