Công thức cấu tạo

     

CH3CH2OH và CH3OCH3 đều sở hữu chúng phương pháp phân tử là C2H6O. Tuy nhiên, lắp thêm tự liên kết giữa các nguyên tử vào phân tử ra sao? vì sao lại bao gồm sự khác hoàn toàn đó? bài viết dưới trên đây sẽ trả lời thắc mắc trên một biện pháp tường tận nhất.

Bạn đang xem: Công thức cấu tạo

Bạn đã xem: Công thức kết cấu là gì

CÔNG THỨC CẤU HỢP CHẤT HỮU CƠ

A. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Nội dung của thuyết cấu trúc hóa học

Ngay tự năm 18611861, Bút-lê-rốp đã giới thiệu khái niệm kết cấu hóa học cùng thuyết cấu tạo hóa học gồm những luận điểm chính sau:

- trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, những nguyên tử links với nhau theo như đúng hóa trị cùng theo một thiết bị tự duy nhất định. Trang bị tự links đó được gọi là cấu tạo hóa học. Sự biến đổi thứ tự liên kết đó, tức là biến hóa cấu chế tạo hóa học, sẽ tạo nên ra hợp hóa học khác.

VD: phương pháp phân tử C2H6O có nhị công thức cấu tạo (thứ tự links khác nhau) ứng với 2 hợp chất sau:

1. H3C−O−CH3 : đimetyl ete, hóa học khí, không tác dụng với Na.

2. H3C−CH2−O−H: ancol etylic, chất lỏng, chức năng với Na giải phóng hiđro.

- trong phân tử hợp hóa học hữu cơ, cacbon tất cả hóa trị 4. Nguyên tử cacbon không những hoàn toàn có thể liên kết cùng với nguyên tử những nguyên tố khác mà còn links với nhau thành mạch cacbon

- Tính chất của những chất phụ thuộc vào vào yếu tắc phân tử (bản chất, số lượng các nguyên tử) và cấu tạo hóa học (thứ tự liên kết các nguyên tử).

VD:

- dựa vào thành phần phân tử: CH4 là chất khí dễ dàng cháy, CCl4 là chất lỏng ko cháy; CH3Cl là chất khí không có tính năng gây mê, còn CHCl3 là hóa học lỏng có tính năng gây mê.

- Phụ thuộc cấu tạo hóa học: CH3CH2OH và CH3OCH3khác nhau cả về tính chất hóa học.

2. Đồng đẳng, đồng phân

a) Đồng đẳng

Các hiđrocacbon vào dãy: CH4,C2H6,C3H8,C4H10,C5H12,...,CnH2n+2 hóa học sau hơn hóa học trước một nhóm CH2 nhưng đều phải sở hữu tính hóa học hóa học tương tự nhau.

Các ancol trongdãy: CH3OH,C2H5OH,C3H7OH,C4H9OH,...,CnH2n+1OH cũng đều có thành phần hơn kém nhau một hay những nhóm CH2 nhưng có đặc thù hóa học tương tự như nhau.

Khái niệm: gần như hợp chất tất cả thành phần phân tử hơn kém nhau một hay các nhóm CH2 nhưng có tính chất hóa học tựa như nhau là gần như chất đồng đẳng, bọn chúng hợp thành dãy đồng đẳng. * Giải thích: tuy nhiên các hóa học trong cùng dãy đồng đẳng có công thức phân tử khác nhau một hay những nhóm CH2 nhưng vị chúng có cấu tạo hóa học tương tự như nhau bắt buộc có tính chất hóa học tương tự như nhau.

b) Đồng phân 

Etanol cùng đimetyl ete là hai chất không giống nhau (có tính chất khác nhau ) nhưng tất cả cùng công thức phân tử là C2H6O. Metyl axetat (CH3COOCH3), etyl fomiat (HCOOC2H5) cùng axit propionic (CH3CH2COOH là tía chất khác biệt nhưng có công thức phân tử là C3H6O2.

Xem thêm: Nằm Mơ Thấy Chuyện Ấy Báo Hiệu Điều Gì Trong Cuộc Sống Của Bạn?

Giải thích: Những chất đồng phân tuy gồm cùng công thức phân tử mà lại có cấu trúc hóa học khác nhau, ví dụ điển hình etanol tất cả cấu tạo H3C−CH2−O−H, còn đimetyl ete tất cả cấu tạo H3C−O−CH3, bởi vậy chúng là mọi chất khác nhau, có tính chất khác nhau.

3. Các loại cách làm cấu tạo

Công thức cấu trúc biểu diễn lắp thêm tự và cách thức liên kết của các nguyên tử vào phân tử. Tất cả cách viết

khai triển, thu gọn cùng thu gọn nhất.


*

Công thức kết cấu khai triển: Viết toàn bộ các nguyên tử và các liên kết giữa chúng.

Công thức cấu trúc thu gọn: Viết gộp nguyên tử cacbon và các nguyên tử khác links với nó thành từng nhóm.

Công thức kết cấu thu gọn gàng nhất: Chỉ viết các liên kết cùng nhóm chức, đầu mút của các liên kết đó là nhóm CHx với x đảm bảo hóa trị 4 ở C.

a) Thí dụ


*

 

b) Kết luận

 

Butan−1−ol và đietylete có cùng cách làm phân tử C4H10O nhưng do khác biệt về kết cấu hóa học tập nên khác biệt về đặc điểm vật lí và tính chất hóa học.

 

Vậy hầu hết hợp chất tất cả cùng bí quyết phân tử nhưng lại có cấu trúc hóa học không giống nhau gọi là phần đa đồng phân cấu tạo.

 

b) Kết luận 

 

Những đồng phân khác biệt về thực chất nhóm chức gọi là đồng phân nhóm chức. Phần nhiều đồng phân khác biệt về sự phân nhánh mạch cacbon gọi là đồng phân mạch cacbon. Số đông đồng phân khác nhau về địa chỉ nhóm chức điện thoại tư vấn là đồng phân địa chỉ nhóm chức.

 

B. BÀI TẬP CỦNG CỐ

 

Bài 1. Hãy viết công thức cấu trúc của các chất tất cả công thức phân tử sau :

 

CH3Br, CH4O, CH4, C2H6, C2H5Br.

 

Biết rằng brom có hoá trị I.

 

Bài 2. Hãy viết công thức kết cấu dạng mạch vòng ứng với các công thức phân tử sau : C3H6, C4H3, C5H10.

 

Bài 3. Phân tử hợp chất hữu cơ A có hai nguyên tố. Lúc đốt cháy 3 gam chất A nhận được 5,4 gam H2O. Hãy khẳng định công thức phân tử của A, biết khối lượng mol của A là 30 gam.