Chương trình sữa học đường 2019

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 14/2019/NQ-HĐND

Thành phố hồ nước Chí Minh, ngày 09 mon 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

VỀTIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ ÁN CHƯƠNG TRÌNH SỮA HỌC ĐƯỜNG CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG DINHDƯỠNG GÓP PHẦN NÂNG CAO TẦM VÓC TRẺ EM MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC GIAI ĐOẠN2018 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHKHÓA IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

(Từngày 07 mang đến ngày 09 mon 12 năm 2019)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyềnđịa phương ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bạn dạng quyphạm luật pháp ngày 22 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 mon 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 mon 12 năm năm 2016 của cơ quan chính phủ quy định chi tiết thi hành một số trong những điều của Luật túi tiền nhà nước;

Xét Tờ trình số 5021/TTr-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban quần chúng. # thành phốvề thường xuyên thực hiện Đề án Chươngtrình Sữa học tập đường cải thiện tình trạng bồi bổ góp phần nâng cấp tầm vóc trẻ nhỏ mẫu giáo và học viên tiểu học tiến trình 2018 - 2020 trên địa bàn Thành phốHồ Chí Minh; report thẩm tra số722/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Vănhóa - thôn hội Hội đồng quần chúng thành phố, ýkiến bàn bạc của đại biểu Hội đồngnhân dân tp tại kỳ họp.

Bạn đang xem: Chương trình sữa học đường 2019

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếptục tiến hành cơ chế hỗ trợ Đề án lịch trình Sữa học tập đường nâng cấp tìnhtrạng dinh dưỡng góp phần cải thiện tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu họcgiai đoạn 2018 - 2020 như sau:

1. Đối tượng thụ hưởng:

Trẻ em chủng loại giáo và học viên tiểu họclớp 1 tại các trường công lập, bên cạnh công lập và trẻ em học trên lớp chủng loại giáo chủ quyền tư thục trên địa bàn 10 quận, huyện: 9, 12, Thủ Đức,Tân Phú, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, đơn vị Bè, đề xuất Giờ.

Trẻ em chủng loại giáo và học viên tiểu họclớp 1 sinh sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập với ngoàicông lập sẽ học tại những trường học thâm nhập Đề án Chươngtrình Sữa học đường.

2. Định mức: Mỗi trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1được uống một hộp sữa khoảng không 180ml/lần/ngày với 5 lần/tuần trong thời hạn củanăm học.

3. Giải pháp mua sữa và đấu thầu: Thực hiện việc chọn mua sữa và tổ chức triển khai lựa lựa chọn nhà thầu cung ứng sữa theoquy định của pháp luật.

4. Nấc hỗ trợ:

a) Đối với trẻ em mẫu giáo với họcsinh tiểu học tập lớp 1 tại các trường công lập, không tính cônglập và trẻ em học trên lớp chủng loại giáo tự do tư thục trên địa bàn thành phố thamgia Đề án lịch trình Sữa học đường: chi tiêu thành phố hỗ trợ 30%, doanh nghiệp hỗ trợ sữa hỗ trợ 20% với phụ huynh học tập sinhđóng góp 50%.

b) Đối với trẻ nhỏ mẫu giáo và họcsinh tiểu học lớp 1 trực thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, con trẻ emmẫu giáo và học sinh tiểu học lớp 1 sống tại các cơ sở bảotrợ buôn bản hội công lập và kế bên công lập sẽ học tại những trường tham gia Đề án lịch trình Sữa học đường: chi phí thành phố cung ứng 50%, doanhnghiệp hỗ trợ sữa hỗ trợ 50%.

5. Kinh phí thực hiện: Từ chi tiêu thành phố, doanh nghiệp cung cấp sữa, phụ huynh học sinhvà góp phần của thôn hội.

Xem thêm: Nhắn Tin Người Yêu Không Trả Lời, Nên Làm Gì Khi Crush Không Trả Lời Tin Nhắn

6. Thời gian triển khai thực hiện:

Tiếp tục triển khai triển khai Đề ánđến không còn Học kỳ hai năm học 2019 - 2020 so với trẻ em chủng loại giáo và học sinh tiểuhọc lớp 1 trên địa phận 10 quận, huyện: 9, 12, Thủ Đức, TânPhú, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, bên Bè, bắt buộc Giờ.

Ủy ban nhân dân tp sơ kết đánhgiá việc triển khai tiến hành Đề án lịch trình Sữa học tập đường báo cáo kỳ họpHội đồng nhân dân thành phố giữa năm 2020 và khuyến nghị điều chỉnh cân xứng tình hình thực tế.

Điều 2. GiaoỦy ban nhân dân tp tổ chức triển khai tiến hành có công dụng Nghị quyếtnày.

Điều 3. Thườngtrực Hội đồng quần chúng thành phố, những Ban, Tổ đại biểu, đại biểu Hội đồng nhândân thành phố phối hợp Hội đồng nhân dân những quận, thị trấn giámsát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai triển khai triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dânThành phố hcm khóa IX, kỳ họp lắp thêm mười bảy thông qua ngày 09 tháng 12năm 2019 và gồm hiệu lực từ ngày 01 mon 01 năm 2020./.

địa điểm nhận: - Ủy ban thường xuyên vụ Quốc hội; - công sở Quốc hội; Ban công tác đại biểu QH; - Bộ: giáo dục đào tạo và Đào tạo, Y tế, Tài chính; - Cục đánh giá văn phiên bản - cỗ Tư pháp; - sở tại Thành ủy; - trực thuộc HĐND thành phố; - hay trực ủy ban nhân dân thành phố; - Ủy ban chiến trường Tổ quốc vn thành phố; - Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; - Đại biểu HĐND thành phố; - văn phòng và công sở Thành ủy; - công sở HĐND thành phố; - Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố; - các sở, ban, ngành thành phố; - Trung tâm công văn thành phố; - thường trực HĐND-UBND quận, huyện: 9, 12, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, nhà Bè, yêu cầu Giờ; - Lưu: VT, (P.CTHĐND-Phụng).