NGỠ NGÀNG VỚI CHIỀU CAO NẤM LÙN CỦA DÀN MỸ NHÂN VIỆT