CHIA SẺ TÂM SỰ THẦM KÍN, CHIA SẺ SUY NGHĨ VÀ QUAN ĐIỂM