Cách viết xml schema

     

- shop chúng tôi hướng tới việc cung cấp các tutorial và kim chỉ nan liên quan liêu đến công nghệ Java, đặc biệt là J2EE/JavaEE- shop chúng tôi không công ty trương hỗ trợ source code, video clip trên website site này bởi vì chúng tôi ý muốn muốn chúng ta làm từng bước một để cảm nhận được loài kiến thức, hiểu biết cùng kết quả. Cách tiếp cận của công ty chúng tôi là làm mỗi bước bằng phía dẫn- phía tiếp cận của chúng tôi theo hướng miêu tả các kim chỉ nan thông qua ví dụ sẽ giúp đỡ tiết kiệm thời gian


Giới thiệu về XML Schema – định nghĩa, bí quyết viết XML Schema, áp dụng XML Schema cho validation văn bản của tài liệu XML


Giới thiệu vềXML Schema – định nghĩa, biện pháp viết XML Schema, áp dụngXML Schema đến validation nội dung của tài liệu XML

Mục đích: Chủđề của bài xích này mở rộng phương pháp thức validationtài liệu XML với XML Schema với những điểm tốiưu hơn DTD. XML Schema với khả năng có thể chấp nhận được địnhnghĩa kiểu dữ liệu mới từ kiểu dữliệu có sẵn cùng thể hiện tính kế thừa vàđa hình của hướng đối tượng trongthiết kế phần mềm và ngôn ngữ lập trình.Qua nội dung tổng quát mắng của lý thuyết, shop chúng tôi sẽthực hiện một số ví dụ tương quan nhằm hiểurõ nội dung của lý thuyết đã đề ra.

Giới thiệu vềXML Schema – định nghĩa, phương pháp viết XML Schema, áp dụngXML Schema mang lại validation nội dung của tài liệu XML

Mục đích: Chủđề của bài này mở rộng giải pháp thức validationtài liệu XML với XML Schema với những điểm tốiưu hơn DTD. XML Schema với khả năng chất nhận được địnhnghĩa kiểu dữ liệu mới từ kiểu dữliệu gồm sẵn cùng thể hiện tính kế thừa vàđa hình của hướng đối tượng trongthiết kế phần mềm với ngôn ngữ lập trình.Qua nội dung tổng quát tháo của lý thuyết, công ty chúng tôi sẽthực hiện một số ví dụ tương quan nhằm hiểurõ nội dung của lý thuyết đã đề ra.

Yêu cầu về kiếnthức cơ bản

Nắm vững khái niệm về ngôn ngữ lập trình Java, lập trình làm việc hướng đối tượng Đã viết và kiểm tra một tài liệu XML well-formed Đã viết DTD cùng kiểm tra một tài liệu XML validation

Tổng quan tiền XML Schema

*

*

Cú pháp khai báo của các thành phần vào tài liệu schemas Khai báo Element: bao gồm nhiều dạng Khai báo một element chỉ chứa text nhưng mà không chứa thuộc tính nào và không chứa element nhỏ nào cả (simple type) Thành phần text bao gồm 02 dạng Built-in: được schema chuẩn cung cấp sẵn bao gồm 02 loại Primitive: những kiểu dữ liệu cơ bản tương tự như kiểu int, long, float, double như của java Derived: những kiểu được tạo ra từ những kiểu cơ bản hay là một phần của kiểu cơ bản hay cùng nhóm loại như là short với int, char với string, … trong ngôn ngữ java và c/c++ User-Derived: cũng được schema chuẩn cung cấp dẵn nhưng gồm thể team nhiều kiểu dữ iệu tốt chứa nhiều hơn một giá trị Atomic: kiểu dự liệu không thể phân tách nhỏ như kiểu int, long, double, … Non-atomic: có thể chấp nhận được chứa nhiều hơn 1 trị như Array xuất xắc Collection trong java Khai báo với element bao gồm thể chứa text với thuộc tính, element chứa kiểu text và gồm ràng buộc về kiểu dữ liệu, giỏi là element bao gồm chứa element khác, chứa attribute, lồng nhiều cấp … ở đây chính là kiểu bởi người dùng định nghĩa Empty: element không có thân nhưng tất cả thể gồm attribute Simple Context: là element có thân là text và được dẫn xuất tuyệt mở rộng từ kiểu dữ liệu có sẵn Complex Content: element chứa thân với đủ loại từ text đến element và tất cả thể chứa attribute … quy mô tổng quát lác được thể hiện tổng quát mặt dưới

*

chúng ta đi bỏ ra tiết từng loại thuộc với bí quyết khai báo và sử dụng Simple Type: có 02 phương pháp khai báo Khai báo mới:

Cụ thể xác định tên thông qua thuộc tính name với xác định kiểu dữ liệu trải qua thuộc tính type Tham chiếu đến một khai báo đã có sẵn để tái sử dụng, hạn chế khai báo lặp đi lặp lại nhiều lần, tạo trùng lắp: Xác định tham chiếu đến thương hiệu element khai báo trải qua thuộc tính ref Simple Type được cho phép khai báo giá trị default, fix tương tự như DTD khai báo cho attribute nhưng ở đây schema mang đến khai báo áp dụng đến element Xác định giá bán trị default thông qua thuộc tính mặc định Xác định giá chỉ trị không rứa đổi từ dịp khai báo cùng trong quy trình sử dụng được thể hiện qua thuộc tính fixed Lưu ý: giá trị khai báo default và fixed ko tồn tại thuộc nhau, nếu tồn tại cũng nhau sẽ gây lỗi khi checking tài liệu schema đúng ngữ pháp Đặc biệt hơn cả, element trong schema được cho phép khai báo để gán giá trị là null tương tự như ko gán trị cho một số object trong trong ngôn ngữ java hay bé trỏ - pointer vào c/c++ giá chỉ trị được cho phép null thể hiện qua thuộc tính nillable với khi xử dụng trong tài liệu xml, element đó phải cần sử dụng thuộc tính từ instance schema là xsi:nil và gán bằng true các kiểu dữ liệu được định nghĩa trong Schema Kiểu String Tập hợp các ký tự và có hỗ trợ Unicode Kiểu cơ bản là string với cú pháp xsd:string Thành phần kiểu dẫn xuất của string được thể hiện vào cấu trúc bên dưới

*

tế bào tả của các thành phần dẫn xuất của string