Cách viết tên tác giả trong bài báo khoa học

     

*
*
Trích dẫn nghiên cứu và phân tích là quy trình rất quan trọng trong quy trình viết với hiệu chỉnh nghiên cứu. Trải qua các trích dẫn nghiên cứu, fan đọc xuất xắc hội đồng bội phản biện hoàn toàn có thể đánh giá được sự nghiêm túc và bài bản của người nghiên cứu so với công trình thực hiện. Không tính ra, những trích dẫn phân tích còn trình bày sự kính trọng của tín đồ nghiên cứu so với các tác giả và sản phẩm mà họ đang tham khảo. Tuỳ ở trong vào mỗi đơn vị chức năng hay tạp chí nhưng mà quy chuẩn chỉnh đối với trích dẫn tài liệu cũng không giống nhau. Do vậy, người nghiên cứu và phân tích cần mày mò kĩ những quy chuẩn chỉnh này để viết cùng hiệu chỉnh công trình xây dựng của mình. Trong nội dung bài viết này, cùng đồng hoctronews.com xin giới thiệu tới chúng ta sinh viên quy chuẩn trích dẫn tài liệu của ngôi trường Đại học tài chính – ĐHQGHN.

Bạn đang xem: Cách viết tên tác giả trong bài báo khoa học

1. Trích dn trong bài viết

1.1. Trích dn ca mt tác gi

1.1.1. Trích dn tác gi nước ngoài

Cách 1: Theo Nair (1987) ý thức đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giao dịch.Cách 2: niềm tin đóng vai trò quan trọng trong thanh toán giao dịch (Nair, 1987).

1.2.1. Trích dn tác gi Vit Nam

Cách 1: Theo Bùi Xuân An (1996) ý thức đóng vai trò đặc trưng trong giao dịch.Cách 2: niềm tin đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong giao dị (Bùi Xuân An, 1997).

1.2. Trích dn ca nhì tác gi.

Liệt kê đầy đủ hai tác giả, nối cùng với nhau bằng liên trường đoản cú “và”.

Cách 1: East cùng West (1972) cho rằng tinh thần đóng vai trò quan trọng trong giao dịch.Cách 2: ý thức đóng vai trò đặc trưng trong thanh toán giao dịch (East với West, 1972)

Lưu ý: ko được phép cần sử dụng dấu & thay mang lại từ với trong bài viết.

1.3. Trích dn nhiu hơn nhì tác gi

Nêu tên tác giả chính + và (các) cộng sự.

Cách 1: East và cộng sự (1972) đến rằng tinh thần đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong giao dịch.Cách 2: niềm tin đóng vai trò đặc biệt trong thanh toán giao dịch (Kang và cộng sự, 1984).

1.4. Trích dn t nhì tác phm ca nhiu tác gi khác nhau

Liệt kê đủ các tác giả và riêng biệt nhau bởi dấu chấm phẩy (;) hoặc dấu phẩy (,)

Cách 1: có không ít loại quy mô thủy lợi vẫn được cải cách và phát triển trong các hệ thống canh tác khác nhau (Mahbub và cùng sự, 1975; Kraazt, 1975).Cách 2: Mahbub và cộng sự (1975), Kraazt (1975) cho rẳng có khá nhiều loại mô hình thủy lợi sẽ được cải tiến và phát triển trong các hệ thống canh tác khác nhau.

1.5. Trích dn không tìm được tài liu gc mà ghi nhn nh mt tài liu khác ca tác gi khác

Khi gặp trường phù hợp này, bạn viết trình diễn theo format sau: (tác giả gốc, năm; được trích trong nghiên cứu và phân tích của người sáng tác trích dẫn lại, năm).

Trong đó, tác giả gốc là fan viết văn bản đó nhưng không tìm thấy tài liệu; tác giả trích dẫn lại là tác giả mà bạn tìm được nội dung đó. Trường vừa lòng này nên rất tiêu giảm vì lúc trích lại, văn bản đã rất có thể bị điều chỉnh cách diễn đạt.

Ví dụ: có khá nhiều loại mô hình thủy lợi vẫn được trở nên tân tiến trong các hệ thống canh tác khác biệt (Nguyễn Minh Nam, 1990; được trích trong nghiên cứu và phân tích của Nguyễn Nhật Tuân, 1996).

2. Trích dn trong phn tài liu tham kho

2.1. Trích dn sách

Ni dung: Tên tác giả (năm xuất bản), tên sách, đơn vị xuất bản và khu vực xuất bản.

Cách đnh dng:

Sách nước ngoài: Harrow, R. (2005), No Place to Hide, Simon & Schuster, New York, NY.Sách Vit Nam:Trn Anh Tài (2007), Qun tr hc, Nhà xut bn ĐHQGHN, Hà Ni

2.2. Trích dn chương sách

Ni dung: Tên người sáng tác (năm), “tiêu đề chương”, tên sách, công ty xuất bản, chỗ xuất bản, số trang.

Cách đnh dng:

Sách nước ngoài:Calabrese, F.A. (2005), “The early pathways: Theory lớn practice-a continuum”, Creating the Discipline of Knowledge Management, Elsevier, New York, NY, pp. 15-20.Sách Vit Nam: Phan Huy Đường (2007), “Chương 3 – Phát trin kinh tế đi ngoi Vit phái nam qua các giai đon lch s hin đi, ghê tế đi ngoi Vit Nam, Nhà xut bn ĐHQGHN, Hà Ni, trang 98-178.

2.3. Trích dn tp chí

Ni dung và cách đnh dng: Tên tác giả (năm), “tiêu đề bài bác báo”, tên tp chí, tập, số, trang.

Xem thêm: Top 5 Bài Văn Biểu Cảm Về Thầy Cô Giáo Ngắn Nhất, Cảm Nghĩ Của Em Về Thầy Cô Giáo Năm 2021 (Dàn Ý

Capizzi, M.T. And Ferguson, R. (2005), “Loyalty trends for the twenty-first century”, Journal of Consumer Marketing, Vol. 22, No. 2, pp. 72-80.Phùng Xuân Nhạ (2009), “Mô hình đào tạo và giảng dạy gắn với nhu cầu của khách hàng ở vn hiện nay”,Chuyên san gớm tế và sale – Tp chí khoa hc, Tập 25, Số 1, trang 1- 8.

2.4. Trích dn báo cáo hi tho được xut bn thành n phm

Ni dung và đnh dng: Tên người sáng tác (năm xuất bản), “tên báo cáo”, thương hiệu ca hi tho (có th có đa đim và ngày t chc), bên xuất bản, chỗ xuất bản, số trang.

2.5. Trích dn báo cáo hi tho không được xut bn thành n phm

Ni dung và đnh dng: Tên người sáng tác (năm), “tên báo cáo”, tên hội thảo, thời gian và nơi ra mắt hội thảo, đường dẫn tới bài bác báo nếu bài báo được công bố trên internet (nếu có). 

2.6. Trích dn công trình nghiên cu

Ni dung và đnh dng: Tên người sáng tác (năm), “tên bài viết”, thương hiệu công trình nghiên cứu và phân tích (số – nếu như có), tổ chức/đơn vị thực hiện, địa chỉ cửa hàng của đơn vị chức năng thực hiện, thời hạn công bố.

Moizer, p. (2003), “How published academic research can inform policy decisions: The case of mandatory rotation of audit appointments”, working paper, Leeds University Business School, University of Leeds, Leeds, 28 March.

2.7. Trích dn sách mà không có tên tác gi hoc biên tp

Ni dung và đnh dng: Tên sách (năm), “tên bài”, số, tái bản, tên sách, đơn vị xuất bản, nơi xuất bản, số trang.

Encyclopaedia Britannica(1926), “Psychology of culture contact”, Vol. 1, 13th ed., Encyclopaedia Britannica, London và New York, NY, pp. 765-71.

2.8. Trích dn bài báo in trên báo chí (có tác gi)

Ni dung và đnh dng: Tên người sáng tác (năm), “tên bài”, tên t báo, thời gian xuất bản, trang.

2.9. Trích dn bài báo (không có tên tác gi)

Ni dung và đnh dng: Tên báo (năm), “tên bài báo”, ngày, trang.

Daily News(2008), “Small change”, 2 February, p.7.

2.10. Trích dn ngun thông tin đin t:

Ni dung và đnh dng: tên tác giả, “Tên bài”, mặt đường dẫn, (ngày truy tìm cập).

3. Lưu ý khi trích dn tài liu

– Tài liệu xem thêm phải bao hàm tất cả các tác đưa với công trình có tương quan đã được trích dẫn trong dự án công trình nghiên cứu. Các cụ thể phải được ghi đầy đủ, cụ thể và chủ yếu xác.

– thu xếp riêng tài liệu tìm hiểu thêm tiếng Việt và tài liệu tìm hiểu thêm tiếng nước ngoài.

– Khối giờ đồng hồ Việt thu xếp trước, khối tiếng quốc tế sắp xếp sau. Giả dụ tài liệu của người sáng tác người quốc tế đã được chuyển ngữ lịch sự tiếng Việt thì sắp tới vào khối tài liệu tiếng Việt. Người sáng tác là người việt nhưng tài liệu bởi tiếng nước ngoài thì liệt kê tư liệu trong khối giờ đồng hồ nước ngoài.

– từng tài liệu xem thêm và các cụ thể liên quan liêu được trình diễn trong một các từ, dãn dòng 1-1 (dãn dòng 1). Giữa hai tài liệu biện pháp nhau một loại trắ Tên người sáng tác theo sau số lắp thêm tự nhưng chiếc dưới sẽ thụt vào một TAB (1,27 cm).

– Số sản phẩm công nghệ tự được ghi thường xuyên giữa các tài liệu giờ đồng hồ Việt với tiếng nước ngoài

– người sáng tác người Việt cùng tài liệu tiếng Việt: ghi vừa đủ theo trang bị tự Họ, chúng ta đệm và Tên. Tư liệu tiếng quốc tế ghi vừa đủ Họ (không bao gồm dấu phẩy theo sau), tiếp sau ghi chữ viết tắt của mình đệm (có dấu chấm) với tên (dấu chấm và dấu phẩy ngay lập tức sau đó).

– tư liệu tiếng nước ngoài được chuyển ngữ thanh lịch tiếng Việt thì đưa vào khối tiếng Việt, trang bị tự tác giả theo chúng ta của người sáng tác nước ngoài. Ngược lại, tác giả người Việt nhưng tài liệu viết bằng tiếng quốc tế thì gửi vào khối tư liệu nước ngoài; sản phẩm tự của tác giả chính là HỌ, và tên người sáng tác được viết như cách viết trong tư liệu tham khảo.