Cách viết sớ trả nợ tào quan

     

--- bài mới rộng ---

*

Vì sao phải trả nợ tào quan?

Người xưa cho rằng

Theo quy định của Thiên Quy – Thiên Giới, sau thời điểm người bên trên trần mãn số và quy tiên thì việc đầu tiên mà những vong linh đó đó là thoát ra khỏi cơ thể xác thịt và tiến vào cõi vai trung phong linh – tuyệt cũng đó là thế giới vô hình riêng biệt.

Bạn đang xem: Cách viết sớ trả nợ tào quan

Mỗi vong linh khi chuyển hóa sẽ được đặt một tên hiệu và xét duyệt để đi tu tập tại cõi này. Sau đó dưới ngân hàng Địa Phủ sẽ cấp vở (Kinh) với tiền (tiền tào quan) để vong linh sinh hoạt với trao đổi.

Và trong thời gian tu tập đó của mỗi vong linh nếu bao gồm thành tựu, sự tiến bộ xuất xắc đắc quả thì những vong linh đó sẽ được lên đến cảnh giới cao hơn nữa và sẽ được miễn vào luân hồi tái sinh.

Lúc đó số tiền quan liêu tào được cấp dịp ban đầu sẽ được xóa bỏ, coi như vong linh đó không phải trợ nợ số tiền đó.

Còn ngược lại, khi việc tu tập bị trễ nải, không tồn tại sự tiến bộ do chính tiền kiếp của người đó vướng nhiều nghiệp chướng, oan gia trái chủ nặng nề thì sẽ phải chuyển vào cõi Nhân để tái sinh để sửa chữa lại những lầm lỗi đó.

Và số tiền quan tiền tào sẽ phải được trả trả một biện pháp bắt buộc và cũng chính vì thế hầu như người nào cùng sẽ vướng nợ tào quan liêu nhưng chỉ không giống đó là ít giỏi nhiều.

Xem thêm: Mang Thai Có Thai Uống Bò Húc Được Không ? Có Nên Uống Bò Húc Trước Khi Sinh

Tuy nhiên việc trả nợ tào quan khi được trả trả lại số tiền những không tồn tại nghĩa là việc buôn bán, ghê doanh, sự nghiệp có thể khởi sắc hay tiến bộ lên được.

Đó còn phụ thuộc vào một phần nghiệp quả người đó đã làm cho tại kiếp trước ra sao. Nếu trong quá khứ tiền kiếp họ từng có tác dụng điều ác tốt những điều bất lương, trộm cắp, giết người thì sẽ phải nhận lại những nghiệp trả mang đến việc có tác dụng đó.

Quy định trả nợ tào quan

Giáp Tý: số tiền tào quan liêu phải trả 2 vạn 3 – gớm 30 quyển. Nộp trả tại kho số 3 – Tào quan liêu tính danh tư quân, thọ 75 tuổi.Ất Sửu: số tiền tào quan liêu phải trả 38 vạn – gớm 54 quyển. Nộp trả tại kho số 30 – Tào quan mèo điền tư quân. Thọ 80 tuổiBính Dần :số tiền tào quan phải trả 6 vạn + ghê 74 quyển. Nộp trả tại kho 13 – Tào quan lại tính Mã tư quân. Thọ 78 tuổi.Đinh Mão : số tiền tào quan phải trả 2 vạn 3 ngàn + 11 quyển Kinh. Nộp trả tại kho 11 – Tào quan tính hứa tư quân.Mậu Thìn: số tiền tào quan lại 2 vạn + khiếp 30 quyển. Nộp trả tại kho 11 – Tào quan lại tính danh tư quân. Thọ 79 tuổi.Kỷ Tỵ : số tiền tào quan lại 7 vạn 3 ngàn + gớm 28 quyển. Nộp trả tại kho 3 – Tào quan tiền tính Cao tư quân.Canh Ngọ : số tiền tào quan 10 vạn + khiếp 12 quyển. Nộp trả tại kho số 9 – Tào quan tính Lý tư quân. Hình nhân 3 Tướng. Thọ 85 tuổi.Tân mùi : số tiền tào quan tiền 10 vạn 3 + ghê 17 quyển. Nộp trả tại kho 10 – Tào quan tính thường an tư quân. Hình nhân 2 Tướng nữ. Thọ 90 tuổi.Nhâm Thân : số tiền tào quan liêu 4 vạn 2 + gớm 11 cuốn. Nộp trả tại kho 16 – Tào quan liêu tính phả tư quân. Thọ 74 hoặc 89 tuổi.Quý Dậu : số tiền tào quan liêu 5 vạn 2 + tởm 5 quyển + 3 cây cột chùa bằng giấy. Nộp trả tại kho số 1 – Tào quan tính Thành tư quân.Giáp Tuất : số tiền tào quan liêu 5 vạn + khiếp 6 cuốn + 3 bộ xà chùa . Nộp tại kho 10 Tào quan lại tính Quyền tư quân- Thọ 91 tuổi.Ất Hợi: số tiền tào quan tiền 4 vạn 8 + gớm 130 cuốn . Nộp tại kho số 5 Tào quan tính Duyệt tư quân. Thọ 69 hoặc 79 tuổi.Bính Tý: số tiền tào quan tiền 2 vạn 4 + khiếp 27 cuốn + 3 bộ nóc chùa . Nộp tại kho số 9 Tào quan lại tính Vương tư quân. Thọ 79 tuổi.Đinh Sửu : số tiền tào quan tiền 2 vạn 2 + 25 cuốn kinh + Trả 2 Hình nhân Tướng. Nộp tại kho số 2 Tào quan liêu tính Quyền tư quân . Thọ 80 tuổiMậu Dần : số tiền Tào quan tiền 6 vạn + 21 cuốn ghê . Nộp tại kho số 1 Tào quan lại tính na tư quân. Thọ 80 tuổi.Kỷ Mão : Tiền Tào quan lại 8 vạn + 01 cuốn kinh + 02 Hình nhân Tướng . Nộp tại kho số 2 Tào quan tiền tính Gia tư quân. Thọ 80 tuổi.Canh Thìn : Tiền Tào quan 5 vạn 7 + 37 cuốn kinh . Nộp tại kho làm sao cũng được . Thọ 60 tuổi.Tân Tỵ : Tiền Tào quan 5 vạn 7 + 70 cuốn khiếp + 03 gớm Tam bảo ( gớm thật ). Nộp tại kho số 2 hoặc 11 Tào quan liêu tính Cao tư quân. Thọ 65 tuổi.Nhâm Ngọ : Tiền Tào quan lại 11 vạn + 30 cuốn gớm . Nộp tại kho số 24 Tào quan tiền tính Đào tư quân. Thọ 90 tuổi.Quý hương thơm : Tiền Tào quan tiền 5 vạn 2 + 21 cuốn ghê . Nộp tại kho 42 Tào quan tính Tiên tư quân. Thọ 80 tuổi.Giáp Thân : Tiền Tào quan tiền 70 vạn + 30 cuốn gớm . Nộp tại kho 56 Tào quan liêu tính Phạm tư quân. Thọ 80 tuổiẤt Dậu : Tiền Tào quan liêu 40 vạn + 24 cuốn tởm + 18 Hình nhân Tướng . Nộp tại kho số 2 Tào quan liêu tính An tư quân. Thọ 73 tuổi .Bính Tuất : Tiền Tào quan liêu 8 vạn + 25 cuốn khiếp + 10 Hình nhân Tứơng + Lập đàn giải oan ( cát kết ) . Nộp tại kho số 6 Tào quan liêu tính Cô tư quân. Thọ 90 tuổiĐinh Hợi: Tiền Tào quan 3 vạn 9 + 13 cuốn tởm + 13 Hình nhân Tướng . Nộp tại kho số 13 Tào quan tính Bối tư quân . Thọ 90 tuổi.Mậu Tý : Tiền Tào quan 1 vạn 3 + trăng tròn cuốn kinh + trả Tam bảo 3 cột chùa + 01 Hình nhân Tướng . Nộp tại kho số 6 Tào quan tiền tính Hộ tư quân. Thọ 88 tuổi.Kỷ Sửu : Tiền Tào quăn vạn + 25 cuốn khiếp . Nộp tại kho số 7 Tào quan tiền tính Đồng tư quân . Thọ 83 đến 87 tuổi.Canh Dần : Tiền Tào quan liêu 5 vạn 1 + 60 cuốn gớm . Nộp tại kho số 5 Tào quan tiền tính Trạch tư quân . Thọ 80 tuổi.Tân Mão : Tiền Tào quan tiền 8 vạn + 16 cuốn tởm . Nộp tại kho số 4 Tào quan liêu tính Trương tư quân . Thọ 90 tuổi.Nhâm Thìn : Tiền tào quan liêu 5 vạn 4 + 30 cuốn tởm . Nộp tại kho số 3 Tào quan tiền tính Tiêu tư quân . Thọ 78 tuổi.Quý Tỵ : Tiền Tào quan tiền 2 vạn 9 + 43 cuốn tởm . Nộp tại kho số 5 Tào quan liêu tính Cấn tư quân . Thọ 86 tuổi.Giáp Ngọ : Tiền Tào quan lại 4 vạn + 43 cuốn Kinh. Nộp tại kho số 1Tào quan lại tính Ngọ tư quân. Thọ 90 tuổi.Ất Mùi: Tiền Tào quan liêu 3 vạn + 10 cuốn gớm + 10 cây cột Chùa. Nộp tại kho số 2 Tào quan tiền tính Hoàng tư quân. Thọ 80 tuổi.Bính Thân : Tiền Tào quan 3 vạn 3 . Nộp tại kho số 17 Tào quan liêu tính Phó tư quân. Thọ 75 tuổi.Đinh Dậu : Tiền Tào quan tiền 10 vạn + 33 cuốn khiếp . Nộp tại kho 12 Tào quan tiền tính Tính tư quân. Thọ 87 tuổi.Mậu Tuất : Tiền Tào quan liêu 2 vạn + 13 cuốn kinh = 3 cột Chùa. Nộp tại kho 36 Tào quan liêu tính Dục tư quân. Thọ 72 tuổi.Kỷ Hợi : Tiền Tào quan lại 5 vạn 1 . Nộp tại kho 13 Tào quan tiền tính Bốc tư quân. Thọ 90 tuổi.Canh Tý :Tiền Tào quan tiền 12 vạn + 16 cuốn khiếp . Nộp tại kho số … Tào quan liêu tính Lý tư quân. Thọ 80 tuổi.Tân Sửu :Tiền Tào quan lại 10 vạn + 45 cuốn khiếp + 12 Hình nhân người thường . Nộp tại kho số 18 Tào quan tính Cáo tư quân . Thọ 84 tuổi.Nhâm Dần : Tiền Tào quan lại 2 vạn 7 + 21 cuốn khiếp + 3 cột Chùa. Nộp tại kho số 10 Tào quan lại tính Diệu tư quân. Thọ 80 tuổi.Quý Mão : Tiền Tào quan tiền 2 vạn 7 + 11 cuốn kinh + 3 cột miếu . Nộp tại kho 10 Tào quan tiền tính Huyền tư quân . Thọ 75 tuổi.Giáp Thìn : Tiền Tào quan tiền 3 vạn 9 . Nộp tại kho 19 Tào quan lại tính Trọng tư quân + Phóng sinh chim , cá . Thọ 80 tuổi.Ất Tỵ : Tiền Tào quan 9 vạn + 30 cuốn gớm + bái 1 phướn to cho tam bảo bằng vải . Nộp tại kho số số … Tào quan tính Tiêu tư quân . Thọ 90 tuổi​,Bính Ngọ : Tiền Tào quan tiền 3 vạn 3 + 30 cuốn tởm + 10 Hình nhân Tướng . Nộp tại kho 20 Tào quan tính Tái tư quân . Thọ 78 tuổi .Đinh Mùi: Tiền tào quan tiền 9 vạn 1 + 34 cuốn ghê . Nộp tại kho 32 Tào quan lại tính Cư tư quân + Sám hối cùng phóng sinh chim cá . Thọ 92 tuổi.Mậu Thân : Tiền tào quan tiền 8 vạn + 26 cuốn ghê + 10 Hình nhân Tướng + Phóng sinh chim cá vô hạn . Nộp tại kho số 28 Tào quan tiền tính Thuận tư quân . Thọ 91 tuổi.Kỷ Dậu : Tiền Tào quan tiền 9 vạn + đôi mươi cuốn gớm + 3 Trụ miếu + 1 Pháp khí . Nộp tại kho số 28 tào quan lại tính Hoằng tư quân . Thọ 89 tuổi.Canh Tuất : Tiền Tào quan 10 vạn + 35 cuốn tởm . Nộp tại kho 24 tào quan tính Tế tư quân . Thọ 77 tuổi.Tân Hợi: Tiền Tào quan 1 vạn 2 + 24 cuốn khiếp + 1 Phướn vải . Nộp tại kho số 10 tào quan liêu tính Mạnh tư quân . Thọ 91 tuổi.Nhâm Tý : Tiền Tào quan tiền 11 vạn + 13 cuốn khiếp . Nộp tại kho số 3 Tào quan liêu tính Mạnh tư quân . Thọ 80 tuổi.Quý Sửu: Tiền Tào quan 2 vạn 7 + 11 cuốn gớm . Nộp tại kho số 18 tào quan tiền tính Danh tư quân . Thọ 91 tuổi.Giáp Dần : Tiền tào quan tiền 7 vạn + trăng tròn cuốn gớm + 10 Hình nhân Tướng + Phóng sinh chim , cá càng nhiều càng tốt . Nộp tại kho số 13 tào quan tiền tính Đỗ tư quân . Thọ 85 tuổi .Ất Mão : Tiền Tào quan liêu 8 vạn + 27 cuốn tởm + Giải oan Đàn mèo đoạn + Phóng sinh chim cá + trả 3 trụ chùa . Nộp tại kho 18 Tào quan liêu tính Liễu tư quân . Thọ 83 tuổi .Bính Thìn: Tiền Tào quan liêu 3 vạn 6 + 27 cuốn ghê . Nộp tại kho số 35 Tào quan liêu tính Quý tư quân . Thọ 85 tuổi .Đinh Tỵ : Tiền Tào quan lại 7 vạn + 19 cuốn tởm + 3 Hình nhân Tướng + 3 trụ miếu + Lập Đàn sám hối , giải oan cát kết . Nộp tại kho 10 Tào quan lại tính Trình tư quân . Thọ 89 tuổi .Mậu Ngọ :Tiền Tào quan liêu 9 vạn + 20 cuốn . Nộp tại kho số 29 Tào quan tính Hoàng tư quân . Thọ 91 tuổi.Kỷ mùi : Tiền Tào quan lại 4 vạn 3 + 25 cuốn gớm + Giải oan Tiền kiếp + bái Tam bảo 1 bộ Pháp khí . Nộp tại kho số 5 Tào quan lại tính Bốc tư quân . Thọ 84 tuổi.Canh Thân : Tiền Tào quan liêu 6 vạn 1 + 11 cuốn kinh + 2 Hình nhân Tướng nữ . Nộp tại kho số 40 tào quan tính Triệu tư quân . Thọ 90 tuổi.Tân Dậu : Tiền Tào quan liêu 3 vạn 1 + 35 cuốn kinh + 2 hình Tướng + 3 Trụ chùa + Sám hối Tiền kiếp . Nộp tại kho số 25 Tào quan lại tính Vương tư quân . Thọ 83 tuổi.Nhâm Tuất : Tiền Tào quan tiền 10 vạn 2 + 25 cuốn tởm . Nộp tại kho 40 Tào quan liêu tính Hình tư quân. Thọ 90 tuổi.Quý Hợi :Tiền Tào quan liêu 10 vạn 5 + 28 cuốn Kinh. Nộp tại kho số 43 Tào quan tính Cừu tư quân. Thọ 92 tuổi.

****************************

Thực ra TRẢ NỢ TÀO quan tiền là một phong tục của các Pháp sư miền Bắc, sử dụng để trả nợ những nợ nần vào tiền kiếp của mình, được quy đổi ra thành tiền Tào quan và Vãn sanh Kinh. Đây gồm lẽ là một bí quyết nhắc nhở nhỏ người đừng làm cho những điều ác, để khỏi phải nợ nần. Tất nhiên, ai đã nợ đều là khổ rồi. Trong Phật giáo cũng khuyên răn người ta buộc phải hành Thiện để khỏi phải chịu những quả báo vị luật nhân quả tạo ra.

Trả nợ tào quan liêu là nghi lễ không tồn tại trong Phật giáo

Người Phật tử có chánh kiến chỉ tin mình mắc nợ (thừa kế, thừa tự) nghiệp lực của chính mình cơ mà thôi, ko hề nợ bank địa phủ hoặc Tào Quan hay bất cứ vị thần linh nào.

Trước những biến cố bất lợi, ko như ý vào đời sống, Đức Phật dạy phải làm lành kị ác để vun bồi phước đức. Phước đức tăng thêm thì đồng thời nghiệp lực giảm đi, phước trí đủ đầy thì tội chướng tiêu trừ. Khi nghiệp lực và tội chướng được chuyển hóa thì mọi chuyện sẽ thuận lợi, khô giòn thông, tốt đẹp mà lại không cần cầu thờ bất cứ ai.

Trước tình trạng những thầy bà mọc lên nhan nhản, xem bói qua mạng, có tác dụng mọi loại lễ Online thì các bạn cần hết sức tỉnh táo, tránh việc dễ dàng để các thầy bói dẫn dụ vào tà kiến mê tín khiến tiền mất tật mang, vừa mất tiền lại vừa sống trong lo lắng và sợ hãi.

Tamlinh.org (Tổng hợp)

--- bài xích cũ hơn ---

Bạn sẽ xem bài viết Cách Tính Để làm cho Lễ Trả Nợ Tào quan liêu Theo Lục Thập Hoa Giáp? trên website hoctronews.com. Hi vọng những thông tin mà công ty chúng tôi đã share là có ích với bạn. Nếu ngôn từ hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bằng hữu của mình và luôn luôn theo dõi, ủng hộ shop chúng tôi để update những thông tin mới nhất. Chúc chúng ta một ngày xuất sắc lành!