Cách viết sổ nhật ký sổ cái

     
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Hướng dẫn biện pháp ghi sổ kế toán tài chính theo hình thức Nhật ký – Sổ cái, trình từ bỏ ghi sổ theo bề ngoài kế toán Nhật ký kết – Sổ cái. Mẫu sổ kế toán Nhật ký sổ cái.

Bạn đang xem: Cách viết sổ nhật ký sổ cái

1. Nguyên tắc ghi sổ theo hình thức Nhật ký kết - Sổ Cái:

-Các nhiệm vụ kinh tế, tài bao gồm phát sinh được phối hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội dung tài chính (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tài chính tổng hợp tuyệt nhất là sổ Nhật ký kết - Sổ Cái. địa thế căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký kết - Sổ cái là những chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp triệu chứng từ kế toán cùng loại.

+ bề ngoài kế toán Nhật ký - Sổ Cái gồm có những loại sổ kế toán tài chính sau:

- Nhật ký kết - Sổ Cái;

- những sổ, thẻ kế toán chi tiết.

+ Ưu điểm

- con số sổ ít, chủng loại sổ đơn giản dễ dàng dễ ghi chép.

- bài toán ktra đối chiếu số liệu có thể thực hiện liên tiếp trên sổ Tổng vừa lòng Nhật ký – sổ cái

+ Nhược điểm

- Khó triển khai việc phân công huân động kế toán (chỉ có duy duy nhất 1 sổ tổng phù hợp – Nhật ký sổ cái)

- cực nhọc thực hiện so với DN tất cả quy mô vừa và lớn, phân phát sinh các Tài khoản.

2. Sơ đồ hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký sổ cái:

*

3. Trình tự ghi sổ kế toán tài chính theo vẻ ngoài kế toán Nhật cam kết - Sổ chiếc :

a. Công việc hàng ngày:

- Kế toáncăn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp bệnh từ kế toán cùng nhiều loại đã đượckiểm travà được sử dụng làmcăn cứghi sổ, trước hết xác minh tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi bao gồm để ghi vào Sổ Nhật cam kết - Sổ Cái. Số liệu của mỗi chứng từ (hoặc Bảng tổng hợp hội chứng từ kế toán thuộc loại) được ghi trên một loại ở cả hai phần Nhật ký kết và phần Sổ Cái. Bảng tổng hợp triệu chứng từ kế toán được lập mang lại những chứng từ cùng các loại (Phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập,...) phân phát sinh nhiều lần trong một ngày hoặc thời hạn 1 mang lại 3 ngày.

Xem thêm: Những Câu Nói Hay Về Niềm Tin, Stt Về Lòng Tin Đã Mất Lòng Tin?

-Chứng tự kế toán với Bảng tổng hợp bệnh từ kế toán thuộc loại sau khi đã ghi Sổ Nhật ký - Sổ Cái, được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chitiếtcó liên quan.

b. Công việc cuối tháng:

- Sau khiđã làm phản ánh toàn thể chứng từ kế toán phát sinh vào tháng vào Sổ Nhật ký kết - Sổ mẫu và những sổ, thẻ kế toán bỏ ra tiết, kế toán thực hiện cộng số liệu của cột số phân phát sinh tại đoạn Nhật cam kết và các cột Nợ, cột tất cả của từng tài khoản ở trong phần Sổ dòng để ghi vào trong dòng cộng tạo nên cuối tháng.Căn cứvào số phát sinh các tháng trước và số tạo ra tháng này tính ra số tạo ra lũy kếtừđầu quý đến vào cuối tháng này. Căn cứ vào số dư thời điểm đầu tháng (đầu quý) và số phạt sinh hồi tháng kế toán tính ra số dư cuối tháng (cuối quý) của từng thông tin tài khoản trên Nhật ký kết - Sổ Cái.

c. Lúc kiểm tra, so sánh số cộng vào cuối tháng (cuối quý) vào Sổ Nhật ký kết - Sổ dòng phải đảm bảo an toàn các yêu ước sau:

Tổng số chi phí củacột “Phát sinh” ởphần Nhật ký=Tổng số vạc sinhNợ của toàn bộ cácTài khoản=Tổng số phạt sinhCó của tất cả cácTài khoản

Tổng số dư Nợ những Tài khoản=Tổng số dư Có các Tài khoản.

d. Các sổ, thẻ kế toán cụ thể cũng yêu cầu được khoá sổ để cùng số tạo ra Nợ, số phạt sinh bao gồm và tính ra số dư vào cuối tháng của từng đối tượng. địa thế căn cứ vào số liệu khoá sổ của các đối tượng lập “Bảng tổng hợp chi tiết" đến từng tài khoản. Số liệu trên “Bảng tổng hợp đưa ra tiết” được so sánh với số tạo ra Nợ, số phạt sinh gồm và Số dư thời điểm cuối tháng của từng tài khoản trên Sổ Nhật ký kết - Sổ Cái.

- Số liệu trên Nhật ký kết - Sổ cái và bên trên “Bảng tổng hợp đưa ra tiết” sau khi khóa sổ được kiểm tra, đối chiếu nếu khớp, đúng sẽ được sử dụng để lập báo cáo tài chính.