Cách viết phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2019

     
home hướng dẫn nghiệp vụBan Tổ chức
mẫu Phiếu bổ sung cập nhật hồ sơ đảng viên năm 2019 In trang

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (Mẫu 3-HSĐV)

ĐẢNG BỘ TỈNH LÂM ĐỒNG

PHIẾU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐẢNG VIÊN

Năm 2019

Số LL:…………………..

Bạn đang xem: Cách viết phiếu bổ sung hồ sơ đảng viên năm 2019

ĐẢNG BỘ HUYỆN CÁT TIÊN

Số TĐV:………………..

ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) CƠ SỞ:

Ghi phần đông mục tất cả nội dung biến đổi so với trước đây; giả dụ không thay đổi thì ghi vào mục kia chữ “K”.

………………………………………….

CHI BỘ:……………………..................

Họ với tên (viết chữ in hoa):………………………….……Sinh ngày … mon ….. Năm……..

Mới biến đổi nơi ở:…………………………………………………………………….....

Mới biến đổi nghề nghiệp; đơn vị chức năng công tác: .....................................................................

- Đảng: ...............................................................................................................................

- chính quyền: ...................................................................................................................

- Đoàn thể: .........................................................................................................................

- Doanh nghiệp, đơn vị chức năng sự nghiệp: ....................................................................................

Mới biến đổi về trình độ học vấn; chuyên môn nghiệp vụ:

- giáo dục phổ thông (lớp mấy):……………………….- trình độ chuyên môn nghiệp vụ:………....

- học vị (Tiến sĩ, thạc sĩ):……………………………- học tập hàm (Giáo sư, phó giáo sư):…………......

- Lý luận chính trị (Cử nhân, cao cấp, trung cấp, sơ cấp):……………………………………….........

- ngoại ngữ (Anh, Nga, Pháp…Trình độ A,B,C,D):……………………………………………………………………................

Hình thức tâng bốc mới trong năm (từ bằng khen, huy chương trở lên và thương hiệu mới được phong: Anh hùng, đồng chí thi đua; bên giáo, nghệ sĩ, thầy thuốc nhân dân hoặc ưu tú):………………………………………….............

…………………………………………………………………………………………......

Xem thêm: Quần Lót Dính Tinh Dịch - Tinh Trùng Dính Vào Quần Áo Có Thai Không

Bị xử lý kỷ chính sách (Đảng, chính quyền, pháp luật):………………………………………………….....

…………………………………………………………………………………………......

Gia đình tất cả gì biến hóa trong năm:

- thân phụ đẻ:…………………………………….- mẹ đẻ:…………………………………....

- phụ thân (vợ hoặc chồng):……………………………- người mẹ (vợ hoặc chồng):…………………..............

…………………………………………………………………………………………......

- vợ hoặc ông xã (họ và tên, kết hôn, ly hôn, từ trần, chức vụ, các bước mới):……………………….............

…………………………………………………………………………………………......

- con (họ cùng tên, mới sinh, new nhận con nuôi, làm cho gì, sống đâu…?):………………………………………........

…………………………………………………………………………………………......

- Có biến đổi gì về ghê tế phiên bản thân và mái ấm gia đình trong năm :…………………………......

- tổng mức vốn thu nhập của hộ gia đình: ….........đồng, trung bình người/hộ …........ đồng

- nhà ở:………………………………………………………………………………........

- Đất ở:……………………………………………………………………………….........

- vận động kinh tế:………………………………………………………………….........

..............................................................................................................................................

- tài sản mới có giá trị (50 triệu vnd trở lên): Tên gia sản mới:…………………........................

………………………………………....…giá trị…………....………....đồng.

- Được miễn công tác và SHĐ ngày:…………………………………………………........

…………….., ngày….... Mon ..…. Năm 2019