Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai nội dung

     

– Các trường hợp ko cần phải lập hoá solo điều chỉnh: Nguyên tắc lập hoá đối kháng bán hàng

1. Các trường hợp cần viết hóa đơn điều chỉnh thuế quý hiếm gia tăng

Hóa solo đã lập với giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người buôn bán và người mua đã kê khai thuế, kế tiếp phát hiện nay sai sót thì người chào bán và người tiêu dùng phải lập biên bạn dạng hoặc có thỏa thuận hợp tác bằng văn bạn dạng ghi rõ sai sót, đôi khi người buôn bán lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sót.

Trường hợp 1: Điều chỉnh trường hợp viết không nên nội dung như: tên, địa chỉ, mã số thuế của khách hàng.

– Nội dung: Kế toán chỉ viết hoá đối chọi điều chỉnh lại thông tin đúng như viết thiếu thông tin đơn vị, ghi không nên hoặc thiếu địa chỉ, mã số thuế khách hàng thì bên bán lập thêm hoá 1-1 để điều chỉnh lại trên phần ghi tại dòng tên hàng hoá dịch vụ của hoá đơn với ngôn từ điều chỉnh thông tin đúng, còn phần 1-1 vị tính, số lượng, đối kháng giá, thành tiền thì bỏ trống.

Bạn đang xem: Cách viết hóa đơn điều chỉnh sai nội dung

*

 

Hoá đơn này mặt bán và mặt mua vẫn kê khai trên tờ khai, tuy nhiên phần giá trị, tiền thuế bỏ trống.

– Ví dụ: Điều chỉnh tin tức khách hàng

Kế toán doanh nghiệp An Tiến viết thiếu chữ “Thương Mại” trên tin tức khách hàng

Tại tháng 10/2014 doanh nghiệp An Tiến phát chỉ ra sai sót nhưng mà cả 2 doanh nghiệp An Tiến và anh em đều đã kê khai thuế vào quý 3/2014 rồi.

Do vậy hai bên thực hiện lập biên bạn dạng điều chỉnh hóa solo đã viết sai. 

Nội dung điều chỉnh: “Công ty Cổ phần mến mại và đầu tư công nghệ Anh Em.”

Trường hợp 2: Điều chỉnh tin tức về số lượng, giá bán, thành tiền trên hoá đơn

Nội dung: Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) con số hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế cực hiếm gia tăng, tiền thuế GTGT mang lại hoá đơn số …, ký kết hiệu … căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh,người bán và người tiêu dùng kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

Xem thêm: Những Tai Nạn Nơi Phòng The Và Cách Xử Lý Tình Huống, Tai Nạn Phòng The

Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh không được ghi số âm (-)

– Ví dụ:

Vì sơ suất phải kế toán An Tiến ghi sai thông tin đơn giá bên trên hoá đối chọi 180.000đ.

 

*

Thẻ nhớ điện thoại 8G hiệu SSK, số lượng: 30, 1-1 giá chênh lệch giảm: 50.000đ, thành tiền : 1.500.000đ

Chú ý: mặc dù trường hợp này điều chỉnh giảm giá trị nhưng không được thu thanh trên hoá đơn. Lúc kê khai thuế mặt bán và bên mua thu thanh phần giá trị điều chỉnh này.