Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm thuế gtgt

     
*

Đăng ký kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Cách viết hóa 1-1 điều chỉnh các trường hòa hợp như: Hóa đơn điều chỉnh tăng sút doanh thu, số tiền, thuế suất, tiền thuế, số lượng, đơn giá ... Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh mã số thuế, số tiền bởi chữ, tháng ngày năm, tên hàng hóa, đơn vị chức năng tính... TheoThông tứ 39/2014/TT-BTC.

Bạn đang xem: Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm thuế gtgt

I. Các trường hợp phải lập hoá solo điều chỉnh:

1. Khi phát hiện hoá đối chọi GTGT viết sai (sai ngày tháng năm, sai mã số thuế, không đúng tên mặt hàng hóa, sai đơn vị tính, sai solo giá, không đúng thành tiên, sai thuế suất, không đúng tiền thuế, không nên số tiền bằng chữ …-> Nói thông thường là tất cả các trường hợp) dẫu vậy đã kê khai thuế thì 2 bên phải khởi tạo biên phiên bản điều chỉnh hóa đối kháng sai sót và người bán phải lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa 1-1 điều chỉnh ghi rõ: Điều chỉnh không đúng sót (tăng, giám) con số hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế quý giá gia tăng…, chi phí thuế giá trị tăng thêm cho hóa 1-1 số…, cam kết hiệu…

(Theo khoản 3 Điều 20 Thông tứ 39/2014/TT-BTC)

Chú ý:Nếu là ngôi trường hợp: không đúng tên công ty, add nhưng MST đúng (Chỉ tốt nhất trường hòa hợp này thôi nhé)thì chỉ cần lập biên phiên bản điều chỉnh nhưng mà ko nên lập hóa đối chọi điều chỉnh

(Theo khoản 7 điều 3 Thông tứ 26/2015/TT-BTC)

2. Nếu doanh nghiệp bạn bán hàng chiết khấu yêu đương mại: Trường phù hợp số tiền ưu đãi được lập khi chấm dứt chương trình (kỳ) khuyến mãi hàng cung cấp thì dn được lập hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh kèm bảng kê những số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, chi phí thuế điều chỉnh.

(Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông bốn 39/2014/TT-BTC)

------------------------------------------------------------------------------


- căn cứ vào hoá đối kháng điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai vào bảng kê cài đặt vào và bán ra của kỳ hiện tại (Không phải kê khai bổ sung)

- Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

- Hóa 1-1 viết sai đã kê khai (Dù 1 trong 2 bên đã kê khai, hoặc cả hai bên đều sẽ kê khai thì đều phải lập hóa đối kháng điều chỉnh)

------------------------------------------------------------------------

II. Dưới đây Kế toán Thiên Ưng xin hướng dẫn cách viết hoá đối chọi điều chỉnh mang lại từng trường hợp:

1. Bí quyết viết hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh sai sótkhông ảnh hưởng đến số tiền:


- Các lỗi không đúng như: sai ngày mon năm, sai mã số thuế, không đúng tên mặt hàng hóa, sai đơn vị chức năng tính, số chi phí bầng chữ... (Những không đúng sót không tác động đến số tiền)

- Lỗi sai: không đúng mã số thuế

Cách xử lý như sau:

Bước 1: - Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
ký hiệu: TU/18P Liên 1: giữ Số:0000895
Ngày 12tháng 11năm2018

Cách kê khai thuế:

-Hiện tại trên ứng dụng HTKK vẫn bỏ các phụ lục đi, nên chúng ta Không buộc phải kê khai hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh (Không ảnh hưởng đến số tiền và tiền thuế) cơ mà chỉ lưu giữ cùng với hóa đối kháng sai cùng biên bản điều chỉnh để về sau giải trình.

- Lỗi sai: Sai chiếc số tiền bằng văn bản (Đúng là: Mười lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng/ cơ mà lại viết: Mười lăm triệu năm trăn nghìn đồng)

Cách xử lý:

Bước 1: - Lập biên phiên bản điều chỉnh hóa đối chọi viết không nên (Mẫu như bên trên VD1)


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
ký kết hiệu: TU/18P Liên 1: lưu lại Số:0000895
Ngày12tháng5năm2018

Cách kê khai: tương tự như VD 1 trên nhé.

=> những trường hợp khác như: Sai tên hàng hóa, sai đơn vị chức năng tính, không đúng ngày mon năm sai ...(Không tác động đến số tiền, chi phí thuế) chúng ta làm tương tự như 2 ví dụ như trên nhé.

2. Cách điều chỉnh Hoá solo viết không đúng ảnh hưởng đến số tiền:

- Các lỗi không đúng như: Sai đơn giá, số lượng thành tiền, thuế suất, tiền thuế ... (Những không đúng sót ảnh hưởng đến số chi phí hoặc chi phí thuế)

- Lỗi sai: Sai đối kháng giá dẫn đến sai tổng tiền, tiền thuế

- Hoá solo trên ghi sai là: Điều hoà LG 12U, Số lượng 1, Đơn giá:21.400.000, thuế 10%: 2.140.000, tổng cộng: 2.354.000

- Ghi đúng là: Đơn giá: 21.100.000, thuế 10%: 2.110.000, tổng cộng: 2.321.000 (Như vậy là tăng 300.000 so với thực tế, ta phải lập hoá đơn điều chỉnh giảm số tiền đó)

Cách xử lý như sau:

Bước 1: - Lập biên bản điều chỉnh hoá đối chọi GTGT viết sai. (Mẫu như bên trên VD phần 1)


Cách kê khai thuế:

- phía 2 bên kê khai hoá 1-1 điều chỉnh bên trên vào kỳ hiện tại là tháng 4/2018.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Nhặt Rau Cải Cúc, Đơn Giản Dành Cho Cô Nàng Vụng

Chú ý: Đây là hoá đơn điều chỉnh giảm nên các bạn phải kê khai ÂM.

- bên bán kê khai ÂM vào chỉ tiêu: doanh thu trên Tờ khai 01/GTGT: -300.000và Thuế GTGT: -30.000

- bên mua kê khai Âm vào chỉ tiêu: Giá trị mua vào bên trên Tờ khai 01/GTGT: -300.000 và thuế GTGT: -30.000

=> Trường phù hợp trong kỳ kê khai có khá nhiều hóa đối kháng khác, thì chúng ta phải kê khai chấm dứt các hóa đối kháng đó, sau đó lấy số chi phí trên những Chỉ tiêu đó để trừ đi số tiền cùng tiền thuế bên trên hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh -> Tiếp kia nhập số liệu đã trừ vào những chỉ tiêu tương ứng.

Chú ý: Hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm thì khi viết hóa đơn không được ghi âm, mà lại khi kê khai thì kê khai âm.

- Lỗi sai: Sai đối kháng thuế suất thuế GTGT

- Hoá solo trên ghi không nên là: Điều hoà LG 12U, Số lượng 1, Đơn giá:21.100.000, thuế 0%: 0.

- Ghi đúng yêu cầu là: Đơn giá: 21.100.000, thuế 10%: 2.110.000, tổng cộng: 2.321.000 (Như vậy thuế GTGT đúng yêu cầu là 10%, ta phải lập hoá đơn điều chỉnh tăng thuế suất cùng tiền thuế)

Cách xử lý như sau:

Bước 1: - Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai. (Mẫu như trên phần 1)


từ0%thành10%

cộng tiền hàng:
Thuế suất GTGT: 10 % , tiền thuế GTGT: 2.110.000
Tổng cộng tiền thanh toán: 2.110.000Số tiền viết bằng chữ: hai triệu một trăm mười một nghìn đồng.

Cách kê khai: Kê khai vào kỳ bây giờ là tháng 6/2018

- bên bán: Kê khai vào chỉ tiêu doanh thu: "0". Chỉ tiêu thuế GTGT:2.110.000

- bên mua: Kê khai vào tiêu chuẩn giá trị download vào: "0". Cột thuế GTGT:2.110.000

3. Hoá đối kháng điều chỉnh khi bán hàng chiết khấu thương mại:

- Trường hợp này các bạn cũng lập hoá solo điều chỉnh GIẢM (Các chúng ta cũng cách xử trí như lấy ví dụ như 1, Phần 2 trên nhé), cụ thể như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảmđơn giá, số tiền, tiền thuế của các hoá đơnkèm theo bảng kê số....(Do chiết khấu mến mại 5% theo hợp đồng số ... Ngày....)

Chiếc

10

100.000

1.000.000

Cộng chi phí hàng: 1.000.000

Thuế suất GTGT: 10%, tiền thuế GTGT: 100.000

Tổng cùng tiền thanh toán: 1.100.000

Số chi phí viết bằng chữ:Một triệu một trămnghìn đồng.

Cách kê khai thuế:

- phía 2 bên kê khai hoá đối chọi điều chỉnh bên trên vào kỳ hiện tại là tháng11/2018. (Cũng kê khai ÂMhoặc trừ đi số tiền với tiền thuế như trên ví dụ một trong những phần 2 nhé)

----------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc các bạn thành công!

- Các bạn muốn hiểu rõ hơn có thể tham gia: Lớp học thực hành thực tế kế toán thuế thực tế trên phần mềm HTKK.