Cách viết hoa danh từ riêng lớp 6

     

I. Danh từ bình thường và danh từ riêng

Ví dụ 1: phụ thuộc vào kiến thức sẽ học, hãy điền các danh từ ở câu sau vào bảng:

Vua nhớ công ơn tráng sĩ, phong chỉ ra rằng Phù Đổng Thiên Vương với lập đền rồng thờ ngay ngơi nghỉ làng Gióng, nay thuộc làng Phù Đổng, thị trấn Gia Lâm, Thành Phố hà nội thủ đô .

Bạn đang xem: Cách viết hoa danh từ riêng lớp 6

( Theo Thánh Gióng )


Trả lời:

Danh trường đoản cú chungVua, công ơn, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện
Danh tự riêngPhù Đổng Thiên Vương, Gióng, Phù Đổng, Gia Lâm, thành phố Hà Nội

=> Danh từ riêng viết hoa, danh từ phổ biến đứng đầu câu thì viết hoa .

Ví dụ 2: kể lại các quy tắc viết hoa đã học, mang lại ví dụ minh họa. Nuốm thể:

Quy tắc viết hoa thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam;Quy tắc viết hoa tên người tên địa lý quốc tế ;Quy tắc viết hoa tên những cơ quan, tổ chức, những danh hiệu, giải thưởng, huân chương ;

Trả lời:

Quy tắc viết hoa thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam: Viết hoa chữ cái trước tiên của mỗi tiếng: VD Phan Thị Phương Linh, Nguyễn Kim Dung, Hà Nội, Hải Dương,…..Quy tắc viết hoa thương hiệu người, thương hiệu địa lí nước ngoài: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi bộ phận tạo thành thương hiệu riêng kia nếu bộ phận gồm các tiếng thì giữa các tiếng tất cả gạch nối: VD: Ăng – lê, Héc – quyn,……Quy tắc viết hoa tên những cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương… Viết hoa vần âm đầu của mỗi thành phần tạo thành nhiều từ: VD ; trường Trung học cơ sở, Hội Cựu chiến binh,..

Ghi nhớ:

Danh từ bỏ chỉ sự vật có danh từ tầm thường và danh trường đoản cú riêng. Danh từ bình thường là tên thường gọi một nhiều loại sự vật. Danh trường đoản cú riêng là tên gọi riêng của từng người, từng vật, từng địa phương…Khi viết danh từ bỏ riêng, ta yêu cầu viết hoa chữ cái thứ nhất của mỗi phần tử tạo thành tên riêng đó. Rứa thể:Đối với thương hiệu người, thương hiệu địa lí Việt Nam, thương hiệu địa lí quốc tế phiên âm qua Hán Việt: Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi tiếng.Đối với tên người, thương hiệu địa lí quốc tế phiên âm trực tiếp, ko qua âm Hán Việt: Viết hoa vần âm dầu tiên của mỗi thành phần tạo thành tên riêng biệt đó; nếu bộ phận gồm các tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.Tên riêng của các cơ quan, tổ chức, phần thưởng lớn, danh hiệu, huân chương… thường là một trong những cụm từ. Chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành cụm từ này đầy đủ được viết hoa.

Câu 1: tra cứu danh từ thông thường và danh từ riêng rẽ trong câu sau:

Ngày xưa, / làm việc / miền / đất / Lạc Việt / cứ / như / giờ đây / là / phía bắc / nước / ta / có 1 một / vị / thần / nằm trong / nòi giống / long / con trai / thần / Long Nữ, / tên / là / Lạc Long Quân .

Xem thêm: Bài 7 Trang 8 Sgk Toán 6 Tập 1, Viết Tập Hợp Bằng Cách Liệt Kê Các Phần Tử :

Trả lời:Danh tự chung: Ngày xưa, miền, đất, nước, tên, thần, nòi rồng, bé trai.Danh từ riêng: Lạc Việt, Bắc Bộ, Long Nữ, Lạc Long Quân.

Câu 2: những từ in đậm dưới đây có nên là danh từ riêng rẽ không? vì sao?

a. Chim, Mây, NướcHoa đều nhận định rằng tiếng hót thần hiệu của Họa mày đã tạo cho tất cá bừng tỉnh giấc.

( Võ Quảng )

b. Nàng Út xẻn lẻn dâng lên vua mâm bảnh nhỏ.

( thiếu phụ Út làm bánh ót )

c. <…> Khi con ngữa thét ra lứa, lứa đã thiêu cháy một làng, vì vậy làng đó trong tương lai gọi là làng Cháy.

(Thánh Gióng)


Trả lời:Các danh từ: Chim, Mây, Nước, Hoa, Út và Cháy phần lớn là phần lớn danh từ bỏ riêng.Vì: bọn chúng được dùng để làm gọi tên của từng sự đồ dùng cá biệt, nhất mà chưa phải gọi tầm thường một nhiều loại sự vật.

Câu 3: Có các bạn chép đoạn thơ sau ở trong phòng thơ Tố Hữu, …

Có bạn chép đoạn thơ sau trong phòng thơ Tố Hữu, mà quên viết hoa một số trong những danh từ riêng. Em hãy viết lại các danh từ riêng ấy mang lại đúng.Trả lời:

Sửa lại đoạn thơ như sau :Ai đi nam giới Bộ