Cách viết dạng bài advantage and disadvantage

     

Trong bài viết ngày hôm nay, IELTS Vietop đang hướng dẫn các bạn cách viết dạng bài bác Advantages – Disadvantages trong bài xích thi IELTS Writing task 2, cùng mày mò nhé!


A. Tổng quan dạng Advantages – Disadvantages

1. Cách phân biệt dạng Advantage – Disadvantage

Với dạng bài xích Advantages – Disadvantages đề bài sẽ giới thiệu một vụ việc hoặc chủ ý và yêu thương cầu các bạn phải chỉ ra phần đa nhược điểm cũng giống như ưu điểm của nó.

Bạn đang xem: Cách viết dạng bài advantage and disadvantage

Thông hay dạng bài Advantages – Disadvantages được chia thành 2 loại:

Loại 1: Chỉ liệt kê ra các điểm mạnh và nhược điểm

Ví dụ: The mạng internet has made knowledge immediately available to people through computers & smartphones all around the world. Much of this knowledge is also free. Discuss the advantages and disadvantages of this trend.


KHUNG GIỜ VÀNG - ƯU ĐÃI LÊN ĐẾN 30%


vui lòng nhập tên của khách hàng
Số năng lượng điện thoại của bạn không đúng
Địa chỉ e-mail bạn nhập sai
Đặt hứa hẹn
nhiều loại 2: tín đồ viết buộc phải chỉ ra liệu điểm mạnh có lấn át được nhược ưu điểm không

Ví dụ: Some experts believe that it is better for children khổng lồ begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Vì the advantages of this outweigh the disadvantages?

-> chúng ta cũng có thể thấy về căn bản thì 2 dạng bài xích này đều yên cầu người viết viết về ưu và nhược điểm của vấn đề, tuy vậy với các loại 2 thì nên phải khẳng định rõ trong nội dung bài viết của mình loại nào chỉ chiếm ưu vắt hơn từ mở bài cho tới khi kết bài.2. Cấu trúc của bài viết Advantages– Disadvantages (Structure)

Tương tự như những dạng bài xích khác của phần Writing task 2, bố cục của một nội dung bài viết dạng Advantages – Disadvantagesgồm 3 phần chính.

⚡ KHÔNG CÓ OUTWEIGH

BỐ CỤC

1

Introduction: 1 đoạn

2

Body: 2 đoạn

Body 1: Advantage

Body 2: Disadvantage

3

Conclusion: 1 đoạn

⚡ CÓ OUTWEIGH

BỐ CỤC

1

Introduction: 1 đoạn

2

Body: 2 đoạn

Body 1: mẫu nào chiếm ưu nạm ít

Body 2: cái chiếm ưu thế những hơn

3

Conclusion: 1 đoạn

3. Template nhắc nhở cho dạng bài Advantage- Disadvantage

⚡ KHÔNG CÓ OUTWEIGH1. Introduction

This essay will discuss the benefits and drawbacks of this trend

This trend would create certain benefits but there will also be some drawbacks

2. Body toàn thân #1

Topic sentence

On the one hand, there are several reasons why N is beneficial

Advantage #1

Firstly, ….

Advantage #2

Secondly, …

3. Body toàn thân #2

Topic sentence

On the other hand, there are a number of disadvantages of ……that people should take into consideration

Disadvantage #1

The principal one is that ….

Disadvantage #2

In addition, ….

4. Conclusion

In conclusion, … could bring about certain benefits, but its negative consequences should not be overlooked

⚡ CÓ OUTWEIGH1. Introduction

Advantage > disadvantage

In my opinion, the benefits of ….outweigh its drawbacks

Advantage

2. BodyAdvantage > Disadvantage

Topic sentence

Body 1

On the one hand, …..offers people several benefits

Body 2

On the other hand, I am of the opinion that the aforementioned advantages are at the expense of greater drawbacks.

Xem thêm: Ngôn Tình Thầm Yêu : Quất Sinh Hoài Nam, Thầm Yêu: Quất Sinh Hoài Nam

Advantage

Topic sentence

Body 1

When S + V, several problems can be anticipated.

Body 2

In spite of the drawbacks mentioned above, I believe that ………. Is a positive measure/ trend/ development

3. Conclusion

Advantage > disadvantage

In conclusion, while………may have some positive aspects, I believe they are outweighed by the more significant negative aspects.

Advantage

B. Bài mẫu

Topic: Many foods are shipped from far away. Some people think that eating local foods is more environmentally và economically. Vì you think the advantages outweigh its disadvantages?
*

Sample essay

The shipping of a wide range of foods from other cities or countries may have an adverse impact on locally produced food in this modern world of aggressive competition. However, the latter, in my own eyes, obviously offers more merits than demerits.

On the face of it, the consumption of local food might be said khổng lồ have certain drawbacks. One of them is the lack of diversity or exotic taste. Without access to strange food from far away, people in Vietnam today, for instance, would feel fed up with a limited number of food choices or would never have a chance to try, & probably enjoy, the taste of a similar type of food which is actually imported from other countries, such as Kobe beef from Japan.

However, compared with food transported from other regions, eating food produced locally is significantly more beneficial in economic, environmental, and educational terms. From an economic point of view, local food does not involve excessive transportation leading khổng lồ higher and higher costs, especially with increasing fuel prices taken into account.

This is also associated with less damaging effects on the environment related to the shipping of food products by plane from abroad. In terms of education, consuming local food helps nurture patriotism among young generations, orienting them towards preserving và developing the sense of using indigenous products.

In today’s world of globalization, the effort khổng lồ consume local food is thus playing an indispensable role in maintaining the identity of each & every local culture.

In a word, the downside of eating locally produced food is outweighed by its upside. This is, in actual fact, true from economic, environmental, và educational viewpoints.

Mong rằng bài viết Cách viết dạng Advantages -Disadvantages trong IELTS trên phía trên giúp các bạn học tập giỏi nhé.