Cách viết chữ màu trong game tình kiếm 3d

     

Kí tự Đặc Biệt Tình Kiếm 3 chiều ❤️ ACC Tình tìm Miễn giá tiền ✅ tuyển chọn Tập đều Kí trường đoản cú Độc Đáo với Hot Nhất giành riêng cho Các gamer Lựa Chọn.


Bảng Kí trường đoản cú Đặc Biệt Tình tìm 3d

hoctronews.com giữ hộ đến chúng ta bảng kí tự đặc biệt quan trọng tình kiếm 3d cực rất dị dưới đây. Lưu lại về để sử dụng ngay nhé!

ᶏ ᶐ Ⱥ a A ᴬᶀ ᵬ b B ᴮ ᵇ ᴯ ᶗ Ȼ ȼ c C ᶜ ᵓ ᶝᶑ ᶁ ᵭ d D ᴰ ᶒ ᶓ ᶔ ᶕ e E ᴱ ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f F ᶠ ᶃ g G ᴳ ᵍ ᶢ h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ<Ɩ>ᶖ i I ᴵ ᵢ ᶤ ᶥ ᶦ j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ᶄ k K ᴷ ᵏ ᶅ Ƚ l L ᴸᶆ ᵯ m Mᶇ ᵰ n N ᶰo O ᴼ ᵒ

ᶈ ᵽ ᵱ p Pq Q ᵠ Ǫᶉ ᵲ ᵳ r Rᶊ ᵴ ȿ s S ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t ᶙ ᵾ ᵿ uᶌ v V ᵛ w W ᵂ ʷ ᶍ x X ᵡy Y ʸ ˠ ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ