Cách viết biên bản tai nạn

     

Mẫu biên bản về việc tai nạn thương tâm thân thể

Mẫu biên bản về việc tai nạn đáng tiếc thân thể là mẫu mã biên bản được lập ra để ghi chép về việc tai nạn thương tâm thân thể. Chủng loại biên phiên bản nêu rõ tin tức nội dung vụ việc...

Bạn đang xem: Cách viết biên bản tai nạn

Mời độc giả cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.


Biên bản làm việc với phụ huynh học sinh vi phạm

Mẫu biên bản hội ý ban cán sự lớp ý kiến đề nghị kỷ vẻ ngoài học sinh

Biên bản kiểm tra về chống cháy trị cháy


Nội dung cơ bản của chủng loại biên bản về việc tai nạn đáng tiếc thân thể như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc------------------

BIÊN BẢN TAI NẠN THÂN THỂ

(dùng mang lại phụ huynh đi làm việc thay HS,SV,HV)

Hôm ni ngày…….tháng….….năm 20….… Vào hồi:……giờ….…phút tại.................Chúng tôi gồm:


1 .........................................................................................................

2 .........................................................................................................

3 .........................................................................................................

Tiến hành lập biên bản về vụ tai nạn xẩy ra hồi ..…giờ…...ngày….../........./20...

Tại ......................................................................................................

Nạn nhân là:…………………………………………………Sinh ngày……/……/...…

HS, SV, HV lớp:.............ngành:........................Khoa…..........….......Trường

Nội dung vụ việc như sau

............................................................................................................

Xem thêm: Đừng Vì Một Người Không Đáng Bạn Nhé!, Vì Người Không Xứng Đáng

............................................................................................................


............................................................................................................

Sau khi sơ cứu cửa hàng chúng tôi chuyển nàn nhân đến….................................………… để liên tiếp điều trị. Vậy shop chúng tôi lập biên bản để những cơ quan tất cả thẩm quyền giải quyết tiếp những thủ tục và quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cho nạn nhân.

Biên bản này được lập thành …….bản, đọc cho mọi tín đồ cùng nghe và thuộc kí tên.

NGƯỜI LÀM CHỨNG(Ký cùng ghi rõ họ tên, địa chỉ, năng lượng điện thoại)

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN(Ký với ghi rõ chúng ta tên)

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN HOẶC CÔNG AN NƠI XẢY RA TAI NẠN

(Ghi xác nhận và cam kết tên, đóng dấu)

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

Mẫu biên bản về việc tai nạn đáng tiếc thân thể


Tham khảo thêm
Đánh giá bài viết
1 6.458
Chia sẻ bài viết
thiết lập về
Bạn rất có thể tải về tập tin yêu thích hợp cho chính mình tại những liên kết bên dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*