Cách viết biên bản giao ban

     

Mẫu biên phiên bản cuộc họp giao ban

Mẫu biên bạn dạng cuộc họp giao ban là chủng loại biên bạn dạng được lập ra khi có cuộc họp giao ban giữa các ban ngành được diễn ra. Mẫu biên phiên bản nêu rõ thời gian, vị trí diễn ra cuộc họp, nhân tố tham gia, nội dung chủ yếu của cuộc họp, thời gian xong cuộc họp. Mời độc giả cùng tham khảo cụ thể và download về mẫu biên bạn dạng cuộc họp giao ban trên đây.

Bạn đang xem: Cách viết biên bản giao ban

Mẫu biên phiên bản họp hội đồng cai quản trị

Mẫu biên phiên bản họp hội đồng thành viên

Biên phiên bản họp xem xét xử lý kỷ luật

Mẫu biên bạn dạng cuộc họp giao ban


Nội dung cơ bạn dạng của mẫu mã biên bạn dạng cuộc họp giao ban như sau:

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (1).....

TÊN CƠ QUAN, TC CHỦ QUẢN (2) .....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc--------------
Số: ............../BB-..........(3).......

BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN

- thời hạn bắt đầu: ...........................................................................................

- Địa điểm: ........................................................................................................

- Thành phần tham dự gồm:

1. .....................................................................................................................

2. .....................................................................................................................

3. .....................................................................................................................

Xem thêm: Giải Đáp Môi Nhỏ Có Hạt - Hình Ảnh Hạt Fordyce Ở Môi Bé Chi Tiết Nhất


- chủ trì (chủ tọa): .............................................................................................

- Thư ký kết (người ghi biên bản): ............................................................................

- văn bản (Theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/ hội thảo): .........................................

1. ......................................................................................................................

2. ......................................................................................................................

3. ......................................................................................................................

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ....... Giờ....., ngày.....tháng....năm.....

Thư ký(Chữ ký)Họ và tênChủ tọa(Chữ ký, dấu (nếu có))Họ với tên

Ghi chú:

(1) thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ cai quản trực tiếp (nếu có)

(2) thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành văn bản

(3) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản


Tham khảo thêm
Đánh giá bài bác viết
4 20.811
Chia sẻ bài xích viết
download về
Bạn hoàn toàn có thể tải về tập tin ưng ý hợp cho bạn tại những liên kết bên dưới đây.
0 Bình luận
Sắp xếp theo mặc địnhMới nhấtCũ nhất
*