Cách viết biên bản đại hội chi bộ

     

Biên bản Đại hội đưa ra bộ nhiệm kỳ 2021 - 2026 là chủng loại biên bạn dạng được lập ra nhằm ghi chép lại việc tổ chức triển khai đại hội chi bộ.

Bạn đang xem: Cách viết biên bản đại hội chi bộ

Nội dung trong chủng loại biên bản nêu rõ thông tin thời gian và vị trí tổ chức đại hội, nội dung đại hội. Dường như các bạn đọc thêm Kịch bản Đại hội chi bộ. Vậy sau đấy là mẫu biên bản Đại hội Chị cỗ mời chúng ta cùng tham khảo tại đây.

Mẫu biên phiên bản Đại hội bỏ ra bộ, Đảng bộ


ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ (CHI BỘ) ...... .......... .

LẦN THỨ........... NHIỆM KỲ ......

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

............ ngày... Tháng... Năm 20....

BIÊN BẢNĐại hội đảng cỗ (chi bộ) … nhiệm kỳ…(2021-2026 )

Đại hội đại biểu (hoặc đại hội đảng viên) Đảng cỗ (Chi bộ)....nhiệm kỳ………….đã họp từ ngày…đến ngày...tháng…năm 20.....

Đại hội tất cả mặt……...đại biểu (đảng viên) trên tổng số……..đại biểu (đảng viên) được triệu tập.

Khách mời có..........đồng chí (họ và tên một vài chức danh chủ yếu).

I. Đại hội bầu những cơ quan làm việc:

1. Đoàn chủ tịch:

- Đ/c.....…………………..................

- Đ/c.....…………………..................

- Đ/c.....…………………..................

2. Đoàn thư ký:

- Đ/c……………………………........

- Đ/c……………………………........

- Đ/c………………….,………..........

3. Ban thẩm tra tư giải pháp đại biểu (đại hội đại biểu)

- Đ/c…………………. Làm trưởng ban……......................

- Đ/c………………….,……………………………...........

- Đ/c………………….,……………………………...........

II. Đại hội nghe những báo cáo:

1. Report về thẩm tra tư biện pháp đại biểu cùng biểu quyết công nhận…...đồng chí đầy đủ tư bí quyết đại biểu, trong số đó có…….đồng chí là cung cấp ủy viên đương thứ và……...đồng chí vì đại hội đảng cỗ cấp dưới bầu lên; (hoặc nghe report tình hình đảng viên tham dự đại hội) có.......đại biểu (đảng viên) bị chưng tư cách, vì sao (nếu có); có……...đại biểu (đảng viên) vắng ngắt mặt, lý do……..

2. Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ qua, phương hướng kim chỉ nam nhiệm vụ nhiệm kỳ cho tới (20....-20.... Hoặc 20....-2022), do bạn hữu …..…………………..trình bày.

Đại hội vẫn nghe report dự thảo báo cáo kiểm điểm vào lãnh đạo, quản lý điều hành của cung cấp ủy.

- Về tổng kết nhiệm kỳ vừa rồi có những ý kiến bổ sung cập nhật như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến)...

Xem thêm: 'Nữ Hoàng Nhạc Phim' Nổi Đình Đám Bùi Lan Hương Sinh Năm Bao Nhiêu

- Về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ tới, có các ý loài kiến như sau: (tóm tắt từng loại ý kiến)...

- Đại hội đã biểu quyết những sự việc sau: (từng sự việc ghi rõ số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng tình tại đại hội)...

3. Đại hội thảo chiến lược luận, đóng góp góp chủ ý vào dự thảo report của BCH Đảng bộ Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cách tân và phát triển nông làng nhiệm kỳ năm ngoái - 20.... Trình Đại hội Đảng bộ ............ Nhiệm kỳ 20....-20.... (hoặc của cấp trên trực tiếp)

Đại hội nghe dự thảo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo báo cáo, toàn bộ đại hội trao đổi và đi mang đến thống tốt nhất như sau:

- Cơ bản thống nhất với dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng cỗ ............ Nhiệm kỳ 20....-20.....

- Đại hội đóng góp góp một số trong những ý loài kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ ............ Nhiệm kỳ 20....-20.... (có report kèm theo).

4. Đại hội thảo luận, đóng góp chủ ý vào dự thảo những văn khiếu nại của Ban Chấp hành trung ương khóa ............trình Đại hội Đảng cả nước lần sản phẩm ............:

- Đại hội nghe đọc report đóng góp chủ ý vào dự thảo những văn khiếu nại trình Đại hội Đảng việt nam lần vật dụng .............

- sau thời điểm thảo luận, Đại hội đi mang đến thống duy nhất như sau:

+ Cơ bản nhất trí cùng với dự thảo những văn kiện nói trên của Trung ương.

+ Đại hội đóng góp góp một số ý con kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội (có báo cáo gửi kèm theo).

III. Đại hội thai cấp ủy nhiệm kỳ...và bầu đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

1. Bầu ban chấp hành Đảng cỗ (Ban bỏ ra ủy)

- Đại hội quyết định số lượng cấp ủy viên khóa tới là……...đồng chí.

- Đại biểu thảo luận, trải qua danh sách đề cử, ứng cử gồm…..đồng chí: Họ và tên (xếp theo vần A, B, C tên gọi).

- Đại hội biểu quyết list ban kiểm phiếu bởi đoàn chủ tịch đề nghị gồm: trưởng phòng ban là đồng chí...và những ủy viên là...(họ và tên từng người).

- hiệu quả bầu cử: Số phiếu phát ra...; số phiếu thu về...; số phiếu hòa hợp lệ...; số phiếu chưa phù hợp lệ...lý do...

- tác dụng bầu cử bởi vì ban kiểm phiếu công bố: Họ với tên (xếp theo thứ tự như trong phiếu bầu).

Theo Điều lệ Đảng và quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành tw ban hành, những bè bạn sau trên đây trúng cử vào cấp cho ủy mới: Họ và tên (theo số phiếu thai từ cao mang lại thấp), số phiếu được bầu, tỷ lệ % đối với tổng số đại biểu triệu tập.

- kết quả bầu cử BTV, bí thư, P.Bí thư: (nếu có) (ghi danh sách cụ thể).

2. Thai đại biểu đi dự Đại hội Đảng cỗ ............ Nhiệm kỳ 20....-20.... (hoặc đại hội cấp cho trên)

- Đại biểu thảo luận, trải qua danh sách để trình làng đại biểu dự Đại hội Đảng bộ ............ Nhiệm kỳ 20....-20.... (hoặc đại hội cung cấp trên).

- công dụng kiểm phiếu (có biên phiên bản kiểm phiểu gửi kèm theo).

- kết quả danh sách đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ ............ Nhiệm kỳ 20....-20.... (hoặc đại hội cung cấp trên) (ghi list cụ thể).

IV. Đại hội trải qua Nghị quyết Đại hội:

- Số đại biểu (hoặc đảng viên) tán thành;

- Số đại biểu (hoặc đảng viên) không đồng tình hoặc bảo để ý kiến.

Đại hội bế mạc hồi...giờ, ngày...tháng...năm 20.....

Biên bản lập thành hai phiên bản có quý hiếm như nhau, 01 bạn dạng gửi báo cáo Đảng ủy ............ (hoặc cung cấp ủy cung cấp trên trực tiếp) và 01 bạn dạng lưu tại Đảng bộ (chi bộ).