Cách viết argumentative essay

     

Trong IELTS writing Task 2 các các bạn sẽ gặp phải khá nhiều dạng đề thông dụng như: Argumentative Essay, Discussion Essay, account Essay… Đối với từng dạng, bọn họ sẽ bao gồm một bí quyết viết đoạn mở màn (introduction) không giống nhau. Trong bài tiếp theo trong chuỗi bài giảng luyện thi IELTS hôm nay, cô vẫn hướng dẫn chúng ta cách thừa nhận biết cũng giống như cách viết argumentative essay, trong số những dạng essay phổ cập nhất trong bài thi IELTS WRTING. Ở cuối bài xích cô đính kèm một vài bài xích samples band 9 của thầy Simon nhé. Chúng ta cùng vào bài.

Bạn đang xem: Cách viết argumentative essay

*
Hướng dẫn viết arguementative essay trong IELTS Writing

Định nghĩa – argumentative essay là gì? 

Argumentative essay là dạng essay mà các em sẽ đưa ra đa số ý kiến, lập trường, lí lẽ để bảo đảm ý kiến của chính bản thân mình trước một vụ việc được gửi ra. (Đồng ý, không đồng ý, nửa đồng ý, bởi vì sao?)

Phần 1 – Cách phân biệt đề bài argumentative essay:

Ví dụ bọn họ có đề bài xích sau: Some people think the main purpose of schools is to lớn turn children into good citizens và workers, rather than to benefit them as individuals.To what extent vì chưng you agree or disagree?

Phân tích: Các em cần nhớ rằng đề bài IELTS luôn có 2 phần:Phần 1 (giống nhau ở phần lớn các dạng essay khác): Phần đầu là phần background giới thiệu nội dung chính mà chúng ta sẽ phải viết.Phần 2 (khác nhau tùy theo dạng essay): Phần yêu mong đề bài (phần in đậm và nghiêng)

Yêu ước đề bài bác là những dạng câu hỏi sau thì sẽ là đề bài xích argumentative essay.
To what extent bởi vì you agree or disagree?Do you agree or disagree?What are your opinion? (Các em phải cẩn thận vì thắc mắc dạng này còn có phần hơi kiểu như với discussion essay, discuss both sides and give your opinion.)

Phần 2 – giải pháp làm bài

A/Phần mở bài (introduction) 2 – 3 câu:

Paraphrase lại đề bài: 1 – 2 câu.Thesis statement (giới thiệu nội dung bao gồm của toàn bài): trả lời trực tiếp câu hỏi của đề bài bác – các em hoàn toàn đồng ý/không chấp nhận hoặc 1 phần đồng ý với chủ kiến được gửi ra, 1 câu.

Ví dụ: Some people think the main purpose of schools is to lớn turn children into good citizens và workers, rather than lớn benefit them as individuals. To what extent vì you agree or disagree?Các em sẽ có 3 cách giải quyết (Lưu ý: dù chọn lựa cách nào, thì câu chủ đề chính của những em những phải cụ thể không được to mờ, những em xem thêm các câu cô in đậm – gạch men dưới):

1/ Agree:

People have different views about what the main purpose of schools should be. Personally, I agree that a school’s role is khổng lồ prepare children lớn be productive members of society.

2/ Disagree:

Many people argue that the main role of schools is to prepare children for their future jobs. However, I believe that the purpose of education should be to help children to lớn grow as individuals.

3/ Balanced view or neutral:

To a certain extent I agree that the role of schools is to prepare children lớn be productive members of society. However, I also believe that the education process has a positive impact on us as individuals.

B/Phần thân bài (2 đoạn văn, từng đoạn từ bỏ 5 – 7 câu)

Với mọi em chọn lựa cách mở bài xích 1 với 2 completely agree/disagree, những em hoàn toàn hoàn toàn có thể dùng hai đoạn của phần thân bài bác để tư vấn cho ý chủ yếu mà em đã chọn để viết vào phần mở bài xích (Ví dụ: 3.1, ở đoạn 3). HOẶC: Các em cũng hoàn toàn có thể dùng đoạn thân bài 1 để tư vấn ý mà các em ko đồng thuận, với thân bài 2 để support ý mà những em đồng ý. (Ví dụ; 3.2, tại đoạn 3).

Lưu ý:

Cấu trúc tầm thường của phần thân bài bác cô cũng đã chia đang một lần ở bài bác giảng sau: http://bit.ly/1EdSNSl.

C/ Kết bài xích (1 – 2 câu):

Phần 3 – bài mẫu

Ví dụ 3.1: Universities should accept equal numbers of male and female students in every subject. To what extent bởi you agree or disagree?

In my opinion, men và women should have the same educational opportunities. However, I vày not agree with the idea of accepting equal proportions of each gender in every university subject.

Having the same number of men và women on all degree courses is simply unrealistic. Student numbers on any course depend on the applications that the institution receives. If a university decided lớn fill courses with equal numbers of males & females, it would need enough applicants of each gender. In reality, many courses are more popular with one gender than the other, and it would not be practical lớn aim for equal proportions. For example, nursing courses tend to lớn attract more female applicants, and it would be difficult to fill these courses if fifty per cent of the places needed to go to males.

Xem thêm:

Apart from the practical concerns expressed above, I also believe that it would be unfair to base admission lớn university courses on gender. Universities should continue khổng lồ select the best candidates for each course according to their qualifications. In this way, both men & women have the same opportunities, and applicants know that they will be successful if they work hard to lớn achieve good grades at school. If a female student is the best candidate for a place on a course, it is surely wrong to reject her in favour of a male student with lower grades or fewer qualifications.

In conclusion, the selection of university students should be based on merit, và it would be both impractical and unfair to change to lớn a selection procedure based on gender.

Ví dụ 3.2: Some people believe that hobbies need khổng lồ be difficult to be enjoyable. Lớn what extent vị you agree or disagree?

Some hobbies are relatively easy, while others present more of a challenge. Personally, I believe that both types of hobby can be fun, and I therefore disagree with the statement that hobbies need khổng lồ be difficult in order lớn be enjoyable.

On the one hand, many people enjoy easy hobbies. One example of an activity that is easy for most people is swimming. This hobby requires very little equipment, it is simple to lớn learn, và it is inexpensive. I remember learning to swim at my local swimming pool when I was a child, và it never felt like a demanding or challenging experience. Another hobby that I find easy and fun is photography. In my opinion, anyone can take interesting pictures without knowing too much about the technicalities of operating a camera. Despite being straightforward, taking photos is a satisfying activity.

On the other hand, difficult hobbies can sometimes be more exciting. If an activity is more challenging, we might feel a greater sense of satisfaction when we manage to do it successfully. For example, film editing is a hobby that requires a high màn chơi of knowledge và expertise. In my case, it took me around two years before I became competent at this activity, but now I enjoy it much more than I did when I started. I believe that many hobbies give us more pleasure when we reach a higher level of performance because the results are better và the feeling of achievement is greater.

In conclusion, simple hobbies can be fun và relaxing, but difficult hobbies can be equally pleasurable for different reasons.

Ví dụ 3.3: Families who send their children to lớn private schools should not be required lớn pay taxes that support the state education system. To what extent do you agree or disagree with this statement?

Some people believe that parents of children who attend private schools should not need khổng lồ contribute khổng lồ state schools through taxes. Personally, I completely disagree with this view.

For a variety of reasons, it would be wrong to reduce taxes for families who pay for private education. Firstly, it would be difficult lớn calculate the correct amount of tax reduction for these families, và staff would be required lớn manage this complex process. Secondly, we all pay a certain amount of tax for public services that we may not use. For example, most people are fortunate enough not khổng lồ have to điện thoại tư vấn the police or fire brigade at any time in their lives, but they would not expect a tax reduction for this. Finally, if wealthy families were given a tax discount for sending their children lớn private schools, we might have a situation where poorer people pay higher taxes than the rich.

In my opinion, we should all be happy khổng lồ pay our giới thiệu of the money that supports public schools. It is beneficial for all members of society lớn have a high chất lượng education system with equal opportunities for all young people. This will result in a well-educated workforce, và in turn a more productive và prosperous nation. Parents of children in private schools may also see the advantages of this in their own lives. For example, a company owner will need well qualified and competent staff, và a well-funded education system can provide such employees.

In conclusion, I bởi not believe that any financial concessions should be made for people who choose private education.

Ví dụ 3.4: Some people think that all teenagers should be required to vì chưng unpaid work in their không tính phí time lớn help the local community. They believe this would benefit both the individual teenager và society as a whole. Bởi you agree or disagree?

Many young people work on a volunteer basis, và this can only be beneficial for both the individual và society as a whole. However, I vị not agree that we should therefore force all teenagers to do unpaid work.

Most young people are already under enough pressure with their studies, without being given the added responsibility of working in their spare time. School is just as demanding as a full-time job, và teachers expect their students to bởi homework và exam revision on top of attending lessons every day. When young people vì have some không tính tiền time, we should encourage them khổng lồ enjoy it with their friends or lớn spend it doing sports & other leisure activities. They have many years of work ahead of them when they finish their studies.

At the same time, I bởi not believe that society has anything khổng lồ gain from obliging young people to vị unpaid work. In fact, I would argue that it goes against the values of a miễn phí and fair society khổng lồ force a group of people to bởi something against their will. Doing this can only lead khổng lồ resentment amongst young people, who would feel that they were being used, & parents, who would not want lớn be told how to raise their children. Currently, nobody is forced to volunteer, & this is surely the best system.

In conclusion, teenagers may choose khổng lồ work for không lấy phí and help others, but in my opinion we should not make this compulsory.

Bên cạnh đó, các bạn có thể tham khảo thêm các bài mẫu IELTS Writing thật hữu dụng theo links dưới nhé:

Mở bài xích Writing Task 2 như vậy nào bỏ trên Band https://bit.ly/2uGoGmFĐề Thi IELTS Writing Task 1 & Task 2 tiên tiến nhất 2018 https://bit.ly/2LNR40v