Bảo Mật

     
hoctronews.com tích lũy thông tin của người tiêu dùng gửi cho chúng tôi. Công ty chúng tôi cũng tích lũy thông tin thông qua những trang người tiêu dùng truy cập, tin tức được cung ứng thông qua việc điều tra khảo sát và đăng ký, API. Những thông tin này rất có thể chứa dữ liệu cá thể của bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Hoctronews.com khẳng định bảo vệ bình yên thông tin của bạn. Chúng tôi không được phép bật mí thông tin cá nhân mà không tồn tại sự chất nhận được bằng văn bản. Tuy nhiên, một trong những thông tin thu thập từ bạn và về các bạn được sẽ tiến hành sử dụng để cung ứng việc cung cấp dịch vụ của cửa hàng chúng tôi với bạn. Phần nhiều thông tin shop chúng tôi thu thập ko được share với bạn, cung cấp hoặc đến thuê, nước ngoài trừ một số trường hợp sau đây:

hoctronews.com có thể share thông tin cá nhân để khảo sát hoặc ngăn ngừa các hoạt động bất vừa lòng pháp, nghi hoặc gian lận, các tình huống liên quan mang đến các hiểm họa sự bình yên tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu mong của hiện tượng pháp.
hoctronews.com hợp tác với các công ty khác đại diện công ty chúng tôi ở một trong những nhiệm vụ và hoàn toàn có thể cần phải chia sẻ thông tin của công ty với chúng ta để hỗ trợ các thành phầm và thương mại & dịch vụ cho bạn. Hoctronews.com cũng có thể share thông tin của khách hàng để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ thương mại mà các bạn yêu cầu hoặc khi công ty chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
Chúng tôi sẽ chuyển tin tức về bạn nếu chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Vào trường hòa hợp này, shop chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng phương pháp thông báo nổi bật trên trang web của shop chúng tôi trước khi tin tức về bạn được bàn giao và trở thành đối tượng người tiêu dùng của một cơ chế Bảo mật khác.
Bảng bắt tắt này được cung cấp cho mình vì công dụng của các bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui mừng đọc Điều khoản một cách trọn vẹn để cầm cố rõ.