Bài giảng sinh học 12 bài 1

     
BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ “Gà gồm trước tốt trứng gồm trước?” BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 12 I.

Bạn đang xem: Bài giảng sinh học 12 bài 1

PHIÊN MÃ Sơ đồ dùng tổng phù hợp ARN bên trên mạch khuôn ADNARN vận chuyển – tARN Là quá trình tổng hợp ARN trên mạch khuôn ADN 1. Cấu tạo và tính năng các nhiều loại ARN cấu tạo Chức năng mARN - Mạch trực tiếp - làm cho khuôn mẫu mang lại dịch mã sinh hoạt riboxom. - Đầu 5’ tất cả vị trí đặc hiệu ngay sát mã mở màn để RBX phân biệt & đính vào. - Là phiên bản sao từ gene (phiên bạn dạng mã di truyền) mang tin tức qui định tổng vừa lòng chuỗi pôlipeptit (prôtêin) tARN - Một mạch, có đầu cuộn tròn. Có link bổ sung. - mỗi loại bao gồm một bộ bố đối mã cùng 1 đầu thêm a.amin (3’) -Được xem như là “người phiên dịch” -Mang a.amin mang đến riboxom tham gia dịch mã rARN - kết cấu 1 mạch, bao gồm liên kết bổ sung cập nhật - Kết hợp với prôtêin tạo cho riboxom (nơi t/hợp prôtêin) chấm dứt nội dung phiếu học tập đang giao về nhà. (bài thiết kế có đủ nội dung của phiếu này ẩn dưới) 2. Vẻ ngoài phiên mã - vị trí - tình tiết - kết quả *Vị trí : diễn ra trong nhân tế bào *Diễn đổi thay : tất cả 3 quy trình : - Enzim ARN pôlimeraza dính vào vùng điều hoà làm cho gen tháo xoắn để lòi ra mạch gốc có chiều 3’ → 5’ và bắt đầu tổng hợp mARN tại điểm bắt đầu phiên mã. - Enzim ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch nơi bắt đầu của gen cùng tổng hòa hợp ARN bổ sung cập nhật với mạch khuôn theo NTBS (Ag-U, Tg-A, Gg-X, Xg-G) làm cho phân tử mARN có chiều 5’ → 3’. - Enzim dịch rời đến khi gặp mặt tín hiệu chấm dứt thì ngừng phiên mã với phân tử mARN được giải phóng. + Ở SV nhân sơ : mARN được tạo ra được trực tiếp cần sử dụng làm khuôn để tổng đúng theo prôtêin. + Ở SV nhân thực: mARN tạo ra là mARN sơ khai. Sau khoản thời gian cắt bỏ những intron, nối các êxôn thì sinh sản mARN cứng cáp mới có tác dụng khuôn tổng đúng theo prôtêin.

Xem thêm: Những Thông Tin Cần Biết Về Đồng Tính Nữ, Đồng Tính Nam, Song Tính Và Chuyển Giới

< >  → ATPenzim, II. DỊCH MÃ: - Là quy trình tổng hợp prôtêin. - diễn ra tại tế bào chất của tế bào - có 2 tiến độ : 1. Hoạt hoá axit amin: axit.amin hoạt hóa - Axit amin - a.amin hoạt hóa + aa-tARN aa – tARN 2.Tổng hòa hợp chuỗi pôlipeptit: • mở màn • kéo dãn • xong xuôi * bên trên 1 phân tử mARN thường có không ít riboxom gia nhập dịch mã hotline là pôlixôm, sẽ tổng hợp được rất nhiều phân tử prôtêin như thể nhau giúp tăng năng suất tổng hợp prôtêin. ADN PHIÊN MÃ mARN DỊCH MÃ PRÔTÊIN TÍNH TRẠNG NHÂN ĐÔI SƠ ĐỒ CƠ CHẾ PHÂN TỬ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN + vật liệu DT là ADN trong những tế bào được truyền lại đến đời sau trải qua cơ chế nhân song ADN. + TTDT trong ADN bộc lộ thành tính trạng của khung người thông qua nguyên tắc phiên mã với dịch mã. . BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ “Gà tất cả trước giỏi trứng tất cả trước?” BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ SINH HỌC 12 I. PHIÊN MÃ Sơ thứ tổng hòa hợp ARN bên trên mạch khuôn ADNARN vận động – tARN Là quá trình tổng. MÃ PRÔTÊIN TÍNH TRẠNG NHÂN ĐÔI SƠ ĐỒ CƠ CHẾ PHÂN TỬ CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN + vật tư DT là ADN trong mỗi tế bào được truyền lại cho đời sau thông qua cơ chế nhân song ADN. + TTDT trong ADN biểu hiện. (phiên bạn dạng mã di truyền) mang tin tức qui định tổng hợp chuỗi pôlipeptit (prôtêin) tARN - Một mạch, bao gồm đầu cuộn tròn. Có link bổ sung. - từng loại gồm một bộ bố đối mã và 1 đầu đính thêm